Fındık Yetiştiriciliği

73

İklim İsteği: Fındığın iyi bir gelişme göstermesi ve bol ürün vermesi, nemli mutedil iklim bölgelerinde olmaktadır. Karadeniz kıyı bölgesi fındık yetiştiriciliği bakımından en uygun iklim özelliğine sahiptir. Yıllık ortalama sıcaklığın 13-16 C olduğu yörelerde fındık en uygun olarak yetişmektedir. Ayrıca bu yörelerin en düşük sıcaklığının -8,-10 C yi en yüksek sıcaklığında 36-37 C yi geçmemesi yıllık yağış toplamının 700 mm. üstünde olması ve yağışın aylara dağılımı dengeli olması gerekmektedir. Bunun yanında Haziran, Temmuz aylarındaki oransal nemde % 60 ın altına düşmemesi gerekmektedir. Kış aylarındaki şiddetli rüzgâr ve yağışlar tozlanmayı engellediği gibi ilkbaharda gelen uzun süreli sislerde fındıkta döllenmeyi olumsuz etkilemektedir.

Toprak İsteği: Fındık saçak köke sahip bir kültür bitkisi olduğundan kökleri fazla derine gitmeyip özellikle meyilli arazilerde 80 cm toprak derinliğine ulaşabilmektedir. Toprak istekleri bakımından fazla seçici olmamakla beraber besin maddelerince zengin tınlı-humuslu ve derin topraklarda iyi gelişme gösterir. Taşlı çakıllı, kumlu ve ağır topraklar ile taban suyunun yüksek olduğu yerlerde toprağın havalanması iyi olmadığından fındık kökleri besin maddelerinden yeterince faydalanamaz. Bundan dolayı ileriki yıllarda sararma ve kurumalar meydana gelir.

Dikim Zamanı: Fındık fidanlarının dikimleri, ekim ayından itibaren, ilkbaharda bitkilere su yürüyünceye kadar geçen zaman içinde yapılır. Dikim kışları ılık geçen yerlerde veya sahil kol ile orta kolun alt kısımlarında ekim, kasım aylarında, kışları soğuk ve sert geçen yerde veya orta kolun üst kısımları ile yüksek kolda soğuklar geçtikten sonra şubat mart aylarında yapılabilir. Erken dikilen fidanların köklerinde kış boyunca emici kökler meydana gelir. Bu kökler kış boyunca yağan yağmurlarla yumuşayan toprakla temasa geçerek fidanların daha iyi adapte olmasını sağlar. Bu fidanların yaz sıcaklığına daha fazla dayanır. Sonbaharda yapılan dikimin diğer bir avantacıda tutmayan fidanların yerine Şubat, Mart ayında yenileri dikilerek dikimlerin tamamlanmasıdır.

Gübreleme: Fidanların sağlıklı gelişmesi, bol ve kaliteli ürün verebilmesi için dikimden önce temel gübreleme yapılmalıdır. Toprağı organik maddece zenginleştirmek amacıyla dekara 3-5 ton çiftlik gübresi ve toprak analiz sonuçlarına göre tavsiye edilen miktarlarda kireç, fidan çukurları açılmadan önce bütün arazi yüzeyine homojen olarak dağıtılmalı ve derince çapalanmalıdır. Ayrıca temel gübreleme olarak dikimden önce fidan çukurlarına tavsiye edilen çeşit ve miktarlarda fosforlu ve potasyumlu gübreler karıştırılarak verilmelidir. Dikimden önce yapılan bu temel gübrelemeden sonra 5.yıla kadar her fidan başına 40 gr azotlu gübrenin yarısı Mart ayı başında diğer yarısı da Mayıs sonu Haziran ayı başında olmak üzere fidanların etrafına atılarak çapalanmalıdır.