Ey Türk Bunu Düşündün mü?

21

Niçin çöktü Kırım Kazan?

Ey Türk bunu düşündün mü?

Sanır mısın kader yazan

Ey Türk bunu düşündün mü?

 

Ataların devlet kurdu

Kötülere demir surdu

Mamur idi Türk’ün yurdu

Ey Türk bunu düşündün mü?

 

Askerlerin Altın Ordu

Asırlarca dizin yordu

Irmaklara deniz[1] sordu

Ey Türk bunu düşündün mü?

 

Birlik dirlik Türklük idi

Rus köylüsü geldi yedi

Biziz gayri hâkim dedi

Ey Türk bunu düşündün mü?

 

Mujik[2]lerin torunları

Büyümüştü burunları

Korkunç İvan yarınları

Ey Türk bunu düşündün mü?

 

Teni candan ayırdılar

Ruslar Rus’u kayırdılar

Türk’e kefen bayırdılar

Ey Türk bunu düşündün mü?

 

Kazan, Nogay, Kırım ayrı[3]

Ejder ayrı Sibir sayrı

Kalmamıştı birlik gayrı

Ey Türk bunu düşündün mü?

 

Yandı durdu Tataristan

Kışa döndü baharistan

Süyüm Büke kahıristan[4]

Ey Türk bunu düşündün mü?

 

Tarih acı keder dolu

İbret alsın Anadolu

Tehlikeler sardı yolu

Ey Türk bunu düşündün mü?

 

Türk milleti tuzağı gör

Bir nefesle vatanı ör

Gönüllerde kalmazmış kör

Ey Türk bunu düşündün mü?

 

Seni senle yıkmasınlar

Türk’ü Türk’le yakmasınlar

Ak toprakta akmasınlar

Ey Türk bunu düşündün mü?

 

Ayrık sözler değil erlik[5]

Yurt’a gerek yüce dirlik

Tüm cihana gelsin birlik

Ey Türk bunu düşündün mü?

 

Özden söyle doğru sözü

Açık eyle her bir gözü

İnsan olan görür özü

Ey Türk bunu düşündün mü?

 

Saygı ve dostlukla

 

 

 

 

 
[1] Oğuz Han’dan beri Türkler daha deniz daha müren
(ırmak) sormuşlardır.

[2] Rus köylüsü

[3] Altın Ordu Türk Devleti 1502 yılında yıkıldı.
Kazan, Nogay, Astargan, Kırım ve Sibir Hanlıklarına parçalandı.

[4] Kazan Hanlığının hatun sultanıydı. 1553 yılında Rus
Çarı Korkunç İvan tarafından esir edildi. Moskova’ya tutsak olarak götürüldü.
Kahrından 1554 yılında Moskova’da öldü. Mezarı belli değildir.

 

[5] Erlik birleştirmektir. Yunus Emre misali “Ben
gelmedim dava için/Benim işim sevgi için/Dostun evi gönüllerdir/Gönüller
yapmaya geldim” “Gelin tanış olalım/İşi kolay kılalım/Sevelim Sevilelim/Dünya
kimseye kalmaz” demektir, diyebilmektir.