Eğitimin Güvenilir Ellere Teslimi İçin…

61

Geçmişte büyük medeniyetler kurmuş devlet ve milletler, bu gücü eğitime ve eğitimcilere verdiği değerden almışlardır.

Yeni bir çağın açılmasına vesile olan İstanbul  fethedildiğinde,  ilk icraat, eğitim alanında olmuş, ilmin duayenleri İstanbul’a getirilmiştir.

İlme verilen değer, saygı ve imkânlardan ötürü, dünyanın her yerinden eğitimciler bu şehre akın etmeye başlamıştır. İstanbul, dünya milletlerinin medeniyet şehri olmuştur.

Eğitime ve eğitimcilere verilen değer, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır.

Öğretmenlik mesleğinin saygınlığı bakımından, ekonomik ve sosyal haklarını elde etmesi elbette ki önemlidir. Daha önemlisi, toplumun eğitimcilere verdiği değerin mahiyetidir.

Öğretmenlik mesleğinin saygınlığı, bir ihtiyaçtan öte, geleceğimizinteminatı olanöğrencilerimiz için bir zarurettir.

Öğretmenine saygı duymayan, canı gibi sevmeyen bireyler, hiçbir zaman O’nu kendilerine rehber seçmezler.

Bir öğrenci, içinde bulunduğu toplumun değer yargılarının elbette ki tesiri altında kalmaktadır. Anne babasından, sokaktan öğretmeni hakkında duyacağı saygı dolu güzel ifadeler çocuğu pozitif yönde etkileyecektir.

Bunu gerçekleştiremediğimiz takdirde, öğretmenlerin öğrencilerine rol model olarak, yararlı olmaları mümkün değildir.

-Veli, en küçük bir sorunda okul basıp, öğretmeni, yöneticiyi azarlayıp, hakaret ediyorsa,

Devletin kaymakamı, valisi öğrencilerinin önünde,  öğretmeni eleştirerek küçük düşürüyorsa,

-Eğitimle ilgili yasal düzenlemelerde; öğretmenin, deneyimi, bilgisi, değerlendirmesi değil, politik endişelerle velilerin bilimsel olmayan arzu ve istekleri dikkate alınıyorsa,

Eğitim konusunda çok ciddi sorunlarımız ve eksikliklerimiz var demektir.

Günümüzün imkânları içinde, öğretmenlerimiz sahillerdeki modern konaklama yerlerinde tatillerini geçireceklerine, hala okul dersliklerinde tuvaletsiz ve susuz ortamlarda tatil yapmaktadırlar.

Tüm mesleklerin konaklama ve dinlenme mekânları olduğu halde, emekli sonrası tatmin edici ikramiyeler aldıkları halde, İLKSAN denen bir kuruluş yerlerde sürünmektedir.

Sendikalar şimdiden İLKSAN seçimlerini boykot etme kararı almışlardır. Bu da yetmez, İLKSAN hakkında daha ağır yaptırımlar uygulanmalıdır.

‘Büyük Medeniyet’ kurma hedefine kilitlenen ‘Yeni Türkiye’, ‘Fatih Projesi’ni taçlandırmak istiyorsa, eğitimcilere de hak ettikleri değeri vermelidir.

“Okullarda öğretim vazifesinin güvenilebilir ellere teslimini, memleket evladının, o vazifeyi kendine hem bir meslek, hem bir ideal sayacak üstün ve saygıdeğer öğretmenler tarafından yetiştirilmesini sağlamak için öğretmenlik, diğer serbest ve yüksek meslekler gibi, derece ilerlemeye ve her halde refah sağlamaya uygun bir meslek haline getirilmelidir. Dünyanın her tarafında öğretmenler insan toplumunun en fedakâr ve saygıdeğer unsurlarıdır.”  M. Kemal ATATÜRK

Eğitimde zaman en büyük hazinedir. Geç kalmanın telafisi zordur.

Göz bebeği çocuklarımızın, pembe dünyalarını inşa eden, eli öpülesi öğretmenlerimizin, bir ömür “baş tacı edildiği, güzel günleri birlikte görmek dileğiyle.

Sevgiyle kalın.