Eğitim ve Biz

54

Gelişmenin, ilerlemenin muasır medeniyet seviyesine ulaşmanın birinci şartı eğitimdir. Eğitilmiş insanlar, eğitilmiş toplumlar diğerlerine göre her zaman lokomotif durumundadır.

Eğitim o kadar önemlidir ki: peygamber(SAV)’e gelen ilk vahiy okumakla yani ilimle ilgilidir. “Yaradan Rabbinin adıyla oku” Alak suresi 1. ayet. Cehaletin kesinlikle hoş görülür ve müslümana yakışır tarafı yoktur.

Bundan sonra gelen vahiy ise temizlikle ilgilidir. İslam dini müslümanın şöyle olmasını istiyor: dini ve dünyevi ilimleri bilen konusunda uzman, içiyle dışıyla tertemiz pırıl pırıl aydın bir Müslüman olmamızı istiyor.

Eğitimin ne kadar önemli olduğunu peygamber (SAV) Efendimiz şu uygulamaları ile bizlere göstermiştir: Medine’ye hicretten sonra “Ashab-ı suffa” isminde ilk yatılı okulu açmış orada fakir ve muhtaç kişilerin eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Yine Bedir savaşından sonra alınan esirlerden her birinin on müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakması eğitime verdiği önemi göstermektedir.

Bu uygulamaları örnek alan ecdadımız edebiyatta, sanatta, felsefe ve teknolojide Dünya’nın lideri durumunda olmuştur. Bugün hala isimleri saygı ile anılan bilginler yetiştirilmiştir. Farabiler, İbn-i Sinalar, Biruniler, Molla Hüsrevler ve daha yüzlercesi…

Bugün hem ekonomik, hem de teknolojik yönden ideal bir seviyeye ulaşamayışımız eğitime gereken önemi vermememizden kaynaklanıyor.

Eğitimde dini eğitimle, dünyevi eğitimi birbirinden ayırmak doğru olmaz. Bilgi çağında fatihayı okuyamamak, islamın şartlarından, abdestin ve guslün farzlarından haberdar olmamak müslümana yakışmaz.

Müslümanlar dinini bilmezlerse türbelere çaput bağlamayı, mum dikmeyi ibadet sayarlar. Bazı uyanık ve de kötü niyetli insanların tuzağına düşmekten kurtulamazlar.

Din ve bilim bir insanın iki ayağı, bir kuşun iki kanadı gibidir. Bizler her ikisine de gerekli ilgiyi göstermek suretiyle muasır medeniyet seviyesine ulaşabiliriz.

Değerli gençler sizden istediğimiz kendinizi yarınlara en iyi şekilde hazırlamanızdır. Çünkü yarınlar sizlerle aydınlanacaktır. Bizler size güveniyoruz sizleri çok seviyoruz. Eğitimciler olarak bizler de bu konuda üzerimize düşen her türlü fedakarlığa hazırız. Ülkemizin ekonomik ve teknolojik açıdan AB ye ABD ye ve Japonya’ya yetişmesi ve onlardan daha ileri bir seviyede olması sizler sayesinde olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize başarı dolu yarınlar diliyorum. Sizlere güveniyor ve sizleri seviyorum.

Unutmayınız ki yüz tane mazeret bir tane başarının yerini tutmaz.