Eğitim ve Başarı – 2

58

İkinci nokta

Genellikle öğrenciler başarılı olmak ister ama hepsi başarılı olamaz.

Neden?

Başarı sadece istemekle olmaz ki.

Bu duygu yâda istek,

İnsandaki açlık hissi gibidir.

Nasıl yemeden açlık giderilemiyorsa,

Gereği yapılmadan da başarılı olunamıyor.

Gereği nedir?

Burada iki husus önemlidir.

1 – Kendine güven ve kararlılık

Güven ve kararlılık olmazsa baştan yenilgiyi kabullenmişsiniz demektir.

Kuru kuruya bir güven olmamalı şu hususlara dikkat edilmeli.

2 – Dikkat edilecek hususlar şunlardır.

          A – ) Hazırlıklı olarak derse gidilmeli.

          B – ) Ders derste çok dikkatlice dinlenilmeli.

Unutulmamalı ki ders derste öğrenilir.

          C – ) Eve gidince yazarak tekrar yapılmalı.

Bu durum alışkanlık haline getirilmeli,

Yani planlı programlı ve düzenli ders çalışılmalı.

İşte başarı o zaman gelir.

Filozof kendisine sorulan canlımı cansız mı sorusuna ne cevap vermişti?

Demek ki neymiş?

Başarılı olup olmamak kime bağlıymış?

Üçüncü nokta

Allah(cc) insanların inanç ve yaşantılarına bakmaksızın tüm insanlar için koymuş olduğu ortak bir ilahi kanun vardır.

O kanunda Allah(cc) Rahman sıfatının tecellisi olarak başarıyı çalışana verir.

Zaten buda adalet gereğidir.

İnsanlar inançsızlıklarından yâda günahlarından dolayı başarısız olmazlar.

Yâda iman ve ibadetlerinden dolayı başarılı olmazlar.

Başarı inanç ve yaşantıdan bağımsız olmakla beraber,

İnanç ve yaşantıyla ilgili bir yönü de vardır.

O yönde şudur.

Allah(cc) inanmayana yâda inanıp ta helale harama dikkat etmeyene,

Yani ömrü boyunca günah işleyene de çalışması durumunda hak ettiği kadarını verir.

Onun başarısından da ömründen de rızkından da kısmaz.

İnanıp ta Allahın rızasına uygun bir yaşantı içerisinde olanlara,

Allah(cc) hak ettiğini fazlasıyla, bahşişiyle verir.

Sınav esnasında heyecandan bildiklerinizi unutursanız Allah onu size hatırlatır.

İşte bu bahşiştir şans yâda tesadüf değildir.

Allahın lütfüdür..

Benzetme değil de daha iyi anlaşılması bakımından bir örnek daha verelim.

Öğretmen sevdiği, sevmediği hatta kızdığı öğrencilere yazılıda hak ettikleri kadar not verir.

Ama sözlüde sevdiği öğrencilere diğerlerine göre çok daha fazla sözlü notu verir.

Ama öğretmen kızdığı öğrencinin dolu kâğıdına sıfır,

Sevdiği öğrencinin boş kâğıdına da yüz vermez veremez vermemledir.

Aksi takdirde adaletsiz davranmış olur.

Evet, filozof kendisine avucundakinin canlımı, cansızmı olduğunu soran kişiye ne cevap vermişti?

Onun canlı yâda cansız olması sana bağlı,

Demek ki başarı, yâda başarısızlıkta size bağlı.

Başarılı bir eğitim öğretim temennisiyle…