Doğu Raporu 1 Onulmaz Yas

59

 

Güneydoğu insanı üzerinde çok duruldu. Duruluyor.

Hiç kendi başına bırakılmadı. Bırakılmıyor.

Kendi kafasını sâkince dinleme imkânı verilmedi. Verilmiyor.

Bir türlü kendi başıyla başbaşa kalmadı. Kalamıyor.

Kısaca Güneydoğu’lu insanımız bir türlü kendini bulamadı. Bulamıyor.

Kendine gelemedi. Gelemiyor.

Çünkü yalnız kalmasına izin verilmiyor.

Aklı selîm sahibi olması önleniyor.

Sağduyusunu kullanması engelleniyor.

Bu fırsat sanki ona tanınmıyor. Sanki ondan esirgeniyor.

Devamlı dış telkinler karşısında kalıyor.

Sürekli olarak içten; kulağına bir şeyler fısıldanıyor.

X

Bütün bu kaynatılan fitne fesat ortamı içinde bile o, ağır başlılığını bırakmıyor elden.

Kendisinden istenen ve beklenen topyekûn menfî hareket ve davranışlardan daima uzak durmasını biliyor.

Nitekim her zaman kendisini bilinçli şekilde korudu ve korumaya devam ediyor.

X

Neylersiniz ki dışarıdan Avrupa kâfirlerinin, içeriden Asya münafıklarının elleri yakamızda. Özellikle Güneydoğu’lu insanımızın yakasında. Ne yaptık ne ettik, ne çare düşündükse de, düşüremedik onları Güneydoğu’lu insanımızın yakasından.

Oysa birine kırk gün deli dense, deli olur derler.

X

İşte bu yüzden şimdi daha iyi anlıyorum şu sözü:

“Şark husûmeti, İslâm inkişafını (gelişmesini) boğuyordu; zâil (ve yok) oldu ve olmalı. Garp husûmeti, İslâmın ittihadına (birliğine), uhuvvetin (kardeşliğin)  inkişafına en müessir (en etkili) sebeptir; bâkî (ve dâim) kalmalı.”

Evet Garp / Menfî Batı nefreti devam etmeli. Şark / Doğu muhabbet ve sevgisi ihya edilmeli. Diriltilip geliştirilmeli. Yani müspet Batı ile ilişkilerimizi kesintiye uğratmamak kayıt ve şartiyle yüzümüzü artık Doğu’ya çevirmeli.

Bulunduğumuz coğrafî çevrenin gereğini yerine getirmeliyiz.

Çünkü artık ilim ve fen Doğu’ya geçmiş bulunuyor.

İşte Japonya, işte Güney Kore, işte Çin ve işte Hindistan ve işte; el attığı her işten yüzünün akıyla çıkmasını bilen ve dünyanın her yerinde başarıdan başarıya koşan Türk İnsanı.

Zaten bir yanında Türk Âlemi var Türkiye’nin. Diğer tarafında İslâm Âlemi. Ötede Rusya ve Asya ülkeleri bulunuyor.

İşte Türkiye böyle bir odak noktasında bulunuyor.

Nitekim Batı’nın Türkiye’ye çelme atmak, Türkiye’yi bölgelere ayırmak istemesi boşuna mı?

Elbette ki hayır.  Yalnız bu çelme şimdilik sadece Güneydoğu’lu insanımıza atılıyor. Fakat sırada başkaları da var!

1791

Ama bilelim ki, Batılı insanın bu hesabı karşısında, şüphesiz Yaratanın da bir plânı, birhesabı var.

Nitekim âyet der:

“…ve ma yemkûrûne illâ bienfüsihim ve ma yeş’urûne.” (En’am: 123)

“…ama çevirdikleri entrikalar yalnız kendi aleyhlerine olur; ve onu da anlamazlar.”

X

Şüphesiz Allah’ın bilinen o yüce takdîri
Bozacak bed-hâl olan kulların aldığı tedbîri

 

 

1792

 

 

Önceki İçerikGel biraz da Hafız olalım
Sonraki İçerikİnsansız Adalet Olmaz Ama Adaletsiz Bakanlık Oluyor
Avatar photo
1944 yılında İstanbul'da doğdu. 1955'de Ordu ili, Mesudiye kazasının Çardaklı köyü ilkokulunu bitirdi. 1965'de Bakırköy Lisesi, 1972'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1974-75 Burdur'da Topçu Asteğmeni olarak vatani vazifesini yaptı. 22 Eylül 1975'de Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Dicle Öğretmen Lisesi Tarih öğretmenliğine tayin olundu. 15 Mart 1977, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Osmanlıca Okutmanlığına başladı. 23 Ekim 1989 tarihinden beri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Yakınçağ Anabilim Dalı'nda Öğretim Görevlisi olarak bulundu. 1999'da emekli oldu. Üniversite talebeliğinden itibaren; "Bugün", "Babıalide Sabah", "Tercüman", "Zaman", "Türkiye", "Ortadoğu", "Yeni Asya", "İkinisan", "Ordu Mesudiye" ve "Ayrıntılı Haber" gazetelerinde ve "Türkçesi", "Yeni İstiklal", "İslami Edebiyat", "Zafer", "Sızıntı", "Erciyes", "Milli Kültür", "İlkadım" ve "Sur" adlı dergilerde yazıları çıktı. Halen de yazmaya devam etmektedir. Ahmed Cevdet Paşa'nın Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefası'nı sadeleştirmiş ve 1981'de basılmıştır. Metin Muhsin müstear ismiyle, gençler için yazdığı "Irmakların Dili" adlı eseri 1984'te yayınlanmıştır. Ayrıca Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nce hazırlattırılan "Van Kütüğü" için, "Van Kronolojisini" hazırlamıştır. 1993'te; Doğu ile ilgili olarak yazıp neşrettiği makaleleri "Doğu Gerçeği" adlı kitabda bir araya getirilerek yayınlandı. Bu arada, bazı eserleri baskıya hazırlamıştır. Bir kısmı yayınlanmış "hikaye" dalında kaleme aldığı edebi yazıları da vardır. 2009 yılında GESİAD tarafından "Gebze'de Yılın İletişimcisi " ödülü kendisine verilmiştir.