Doğru Uygulama

60

Hükümetin vergi borcu olan mükellefler için uyguladığı yöntem
tartışmalara neden oldu. Maliye bakanlığı vergi borcu olanların banka
hesaplarına el koydu. Şimdi de aynı uygulamayı sosyal güvenlik
bakanlığının SSK alacakları için yapacağı bekleniyor.

Normal olarak mevcut yasalara göre alacaklı borçlusundan tahsil
edemediği alacağını icra yoluyla tahsil eder. Burada bakanlık
açıkgözlülük yaparak direkt banka hesaplarına el koymayı uygun
görmüştür. Mükelleflerin konuyla ilgili olarak hukuki mercilere
müracaat ederek uygulamanın durdurulmasını isteyecekleri söyleniyor.

Hukuk ne der bilmiyoruz ama hükümetin bu uygulamasına hak vermemek
elde değil. Zira mevcut hukuki uygulamaya göre tüm mükellefler
kazançlarından belli bir miktarı muhtelif adlar altında vergi olarak
öderler. Vergi miktarının veya oranının az veya çok olması ayrı konu
ama tespit olunan miktar yasallaştığına göre herkesin buna uyması
gerekmektedir.

Uygulamaya bakıldığında büyük bir çoğunluk bu kurala uyarak
vergilerini öderken bir kısmı da imkanları el vermediği için
vergilerini zamanında ödeyememekte, imkanları olunca bu ödemeyi
gerçekleştirmektedirler. Yani bunların ödeyememekte bir mazeretleri
bulunmaktadır.

Fakat burada durum farklıdır. Bu mükellefler bankalarda paralarını
saklayarak borçlarını ödememektedirler. Yani imkanları varken uyanıklık
yaparak ödemeden kaçmaktadırlar. Bu durumda ödeyenler afedersiniz ama
enayi durumuna düşmektedirler.

Devlet Vergi borcunun ödeyemeyenlerden bu alacağını almazsa daha
önce ödeme yapanlar biz enayimiyiz de borcumuzu ödüyoruz, bundan sonra
biz de ödeme yapmayacağız diyecekler ve kimse devlete para
ödemeyecektir. Vergi alacaklarını tahsil edemeyen devletin bütçesi açık
verecek ve devletin hizmetleri aksayacaktır. İşin diğer yanı
borçluların büyük çoğunluğu ekonomik durumu iyi olanlar. Zaten öyle
olmasa bunların bankada paraları olmazdı. Ekmeğini binbir zorlukla
kazanmaya çalışan küçük esnaf yani berber, tamirci, terzi, bakkal,
pazarcı gibi mükellefler vergi borçlarını muntazaman öderken, tuzu kuru
olan bazıları uyanıklık yaparak ödemekten kaçınmaktadırlar.

Devletin bir görevi de adil olmaktır. Vatandaşlarına eşit
davranmaktır. Bu nedenle borçlularının hesaplarına el koyarak
alacaklarını tahsil etmesini tabi karşılamak gerekmektedir.

Doğru olanı da budur…