Doğal Gaz

44

GAZ YAKIT ÇEŞİTLERİNDEN DOĞALGAZ

Milyonlarca yıl önce yaşamış, bitki ve hayvan artıklarının yer katmanları arasında basınç ve sıcaklığın etkisiyle kimyasal değişimlere uğraması sonucu meydana gelmiş, fosil kaynaklı bir yakıttır.

Doğalgaz esas olarak metan, etan, propan, bütan ve az miktarda karbondioksit gazlarının bileşiminden oluşmuştur.

Doğalgaz; Renksiz, Kokusuz, Zehirsiz ve Havadan hafif bir gazdır. Sonradan sarımsak kokusuna benzeyen bir kimyevi madde katılmaktadır. Kimyevi maddenin görevi, kullanım aşamasında bir gaz kaçağı olup olmadığını tespit etmek ve gerekli önlemleri almaktır.

Doğalgaz; yer altındaki boşluklarda, mağaralarda, terkedilmiş petrol kuyu- larında ve tuz yataklarında depolanmaktadır. 1 metre küp doğalgaz’ın en alt ısıl değeri 8.250 kcal/h olarak kabul edilmiştir.

DOĞALGAZ’IN AVANTAJLARI:

 • Doğalgaz; zehirsiz, külsüz ve dumansız bir yakıttır.Çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda çok ciddi avantajlar sağlamaktadır.

 • Doğalgaz’ın depolama sorunu olmadığı için bağımsız dairelerde kullanılabilir. Ayrıca, depolamak gerekmediğinden yer tasarrufu sağlamaktadır.

 • Doğalgaz; verimli ve ekonomik bir yakıttır.

 • Doğalgaz; çok amaçlı kullanıma sahip bir yakıttır. Konutlarda, işyerlerinde v.s. ısıtma, pişirme ve sıcak su kullanımı amacıyla tercih edilmektedir.

 • Doğalgaz; yüksek verimli ve ekonomik bir yakıttır.

 • Doğalgaz; temiz bir yakıttır. Dolayısıyla cihazların arıza ihtimali, bakımı ve işletme giderleri çok düşüktür.

Ülkemizde doğalgazın sanayide kullanımını etkileyen faktörler, doğalgazın alternatif yakıtlara özellikle kömür ve fuel-oil ‘e göre getirdiği avantajlardır.Bu karşılaştırma da depolama, yakıt temini, verim ve çevre kirliliği açısından önemli bir etkendir.

KULLANICI OLARAK BİLMEMİZ GEREKEN PRATİK BİLGİLER:

Enerji Tasarrufu açısından;

Artan yakıt fiyatları karşısında enerji tasarrufunun önemi bir kat daha artmaktadır. Bir ısıtma sisteminin yatırım maliyeti sonrası işletme maliyetini de dikkate alınması zorunludur. Son yıllarda yakıt fiyatları önemli oranlarda artmaktadır. Enerji tasarrufu için yapılan yatırımlar yakıt tüketimini azaltmaktadır. Kullanıcı olarak önce aile bütçesine sonra da ülke bütçesine katkı da bulunmaktadır.

Kullanıcı olarak ek alacağımız önlemler sayesinde ciddi enerji tasarrufu elde edilmektedir. Bunlar;

 • Doğru Havalandırma; Pencereler çok kısa süre için tamamen açılmalı ve bu sırada termostatik vanalar kapatılmalıdır.

 • Aşırı Isıtmama; Oda sıcaklığının 20°C’nin üzerine çıkarmamaya gayret gösterilmelidir. Oda sıcaklığının bir derece düşük tutulması ile ısıtma masraflarında % 6 – 7 tasarruf sağlamaktadır.

 • Özellikle, radyatörlerin ve termostatik vanaların önü kapatılmamalıdır.

 • Kontrol panelinin teknik özelliklerinden faydalanarak cihazlar zaman programına göre çalıştırılmalıdır.

Termostatik Vana Kullanımının Avantajları:

 • Ekonomi açısından; Radyatörlere takılan termostatik vanalar odaların güneşten veya başka bir ısı kaynağından ısınması halinde radyatörleri otomatik olarak kapatır. Isıtma tesisatınız ısı kazançlarını dikkate alarak kontrollü bir yakıt tüketimi sağlar.

 • Sağlık açısından; Termostatik vana odaların fazla ısınmasını engeller ve havanın nem dengesini korur. Böylece insanlarda ağız ve burun içi kuruma sonucu enfeksiyon kapma tehlikesini azaltır. Aynı zamanda dengeli ısınma ile evin içinde terleme ve ani soğuğa çıkış nedeniyle oluşan soğuk algınlıklarının da önüne geçilir.

 • Konfor açısından; Her bir oda sıcaklığı sabit tutulduğu için aşırı ısınma olmaz. Evin her yeri aynı seviyede sıcak kalır.

 • Temizlik açısından; Fazla ısınan radyatörler toz kaldırarak perdeleri ve duvarları karartır. Termostatik vana kullanımı ile bu sorun da azaltılmaktadır.

BİR GAZ KAÇAĞI HİSSETİLDİĞİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER:

 1. Gaz giriş vanası kapatılır.

 2. Ortamın havalandırılması için tüm kapı ve pencereler açılır.

 3. Elektrik düğmeleri ile oynanmaz. Kapalı ise açmayın, açıksa kapatmayınız.

 4. Kibrit, çakmak gibi kıvılcım çıkartan maddeler kullanılmamalı ve sigara içilmemelidir.

 5. Doğalgaz arızası ile ilgili 187 nolu telefonu arayınız.

Kullanıcı olarak, kurallara uyduğumuzda Doğalgaz güvenli bir yakıttır.