Diyanet İşleri Başkanı’na Açık Mektup

48

Muhterem Hocam, geçen hafta bir yakınımın düğün cemiyeti vesilesi ile Burdur’a gittim. Bu arada beş altı arkadaş ile birlikte akşam namazını kılmak üzere Burdur Gölü’nün kenarında bulunan BURKENT Camii’ne gittik. Camii’nin kapısından içeri girince bir kartona büyük harflerle yazılmış olan “BU CAMİDE CUMA NAMAZI ON REKÂT OLARAK KILINMAKTADIR” ilanı dikkatimi çekti ve hayretime mucip oldu.

Akşam Namazını eda ettikten sonra, İmam Efendi’ye hocam, bu ilan da nereden çıktı, benim yaşım 74, en azından 60 küsur senedir Cuma Namazı kılarım, böyle bir durum ile ilk defa karşılaşıyorum dedim. İmam Efendi cevaben, doğru olanın bu olduğunu, halen Burdur dahilinde dört camii de daha Cuma Namazının on rekat olarak kılınmakta olduğunu, pek yakında da diğer camilerin tamamında bu şekilde tatbikata başlanacağını kendinden gayet emin bir şekilde ifade etti.  İmam Efendinin bu tutumu karşısında söyleyecek fazla bir şey olmadığını anladım.  Sadece, bildiğim kadarıyla yapılan bu uygulamanın hatalı olduğunu,  Memleketimiz de bulunan camilerin tamamında cemaat tarafından Cuma Namazının 16 rekât olarak kılınmakta olduğunu ifade etmekle yetindim. Ayrıca cemaatin tamamının bu usule uyup uymadığını merak ettiğim için sorduğum da ise,  uymayanların olduğunu, onların 16 rekâtı tamamlamak üzere namazlarını kılmaya devam ettiklerini beyan etti.

Değerli Hocam, ben bir din âlimi değilim. Bu işin inceliklerini derinlemesine pek fazla bilmem. Ancak bugüne kadar Hocalarımızın öğrettikleri ve okuduğum İlmihallerden öğrendiklerim ile amel ederek ve en önemlisi de Cuma Namazını kılmış olduğum camilerdeki tatbikatı da görerek elimin erdiği, gücümün yettiği kadar Allah’ın izniyle Cuma Namazlarını 16 rekât olarak kıldım ve halende ayni minval üzere kılmaya da devam ediyorum. Bildiğim kadarıyla, ikamet etmekte olduğum Kocaeli’nin bütün camilerinde de Cuma Namazı 16 rekât olarak kılınmaktadır.

Diğer taraftan gelmiş geçmiş bütün Muttaki Âlimlerimiz ve ecdadımız da Cuma Namazlarını 16 rekât olarak kılmışlardır. Bu cümleden olmak üzere, muteber olarak kabul edilen, eski din âlimlerinden Merhum Ömer Nasuhi BİLMEN Hoca Efendi’nin Büyük İslam İlmihali isimli eserinde de Cuma Namazı’nın 16 rekât olarak kılınacağı bariz bir şekilde izah edilmiş bulunmaktadır.

Ben bu meseleyi, halen vazife yapmakta bulunan bazı İmam Efendiler ve yıllarca muhtelif yerlerde müftülük yapmış olan tanıdık arkadaşlarla da istişare ettim. Hepsinin vermiş olduğu cevap Burdur’da yapılan uygulamanın yanlış olduğu şeklinde olmuştur. Bütün camilerimizde bazı cemaatin Cuma’nın ilk dört rekât sünneti ve 2 rekat farzını kıldıktan sonra, bir kısmının da Cuma’nın son dört rekat sünnetini de kıldıktan sonra dışarıya çıktıklarını, ancak cemaatin büyük bir çoğunluğunun ise dört rekat ‘Zuhriahir’ ile birlikte iki rekat da vaktin son sünnetini kılmak suretiyle namazlarını 16 rekata tamamladıklarını çok açık bir şekilde ifade ederek, vazife yaptıkları süre zarfında da vaazlarında zaman zaman Cuma Namazının 16 rekat olarak kılınması gerektiği hususunu cemaatlerine telkin ettiklerini beyan etmişlerdir.

Değerli Hocam, malumlarınız olduğu üzere ” İslam, Birlik ve Beraberlik Dinidir”. Aynı zamanda Din hassas bir konu olması itibariyle her önüne gelenin kendisini yetkili görmek suretiyle, din ile alakalı hususlarda yeni bir hüküm ihdas edememesi gerektiği kanaatinde bulunmaktayım. Zira Memleketimiz de bu hususlarda yorum yapabilecek olan yegâne merci, Zatı Âlinizin başında bulunmuş olduğu Diyanet İşleri Başkanlığıdır.

Ehemmiyetine binaen şu hususu ifade edeyim ki, eğer Burdur’un bazı Camilerinde yapılmak ta olan bu uygulayamaya müdahale edilmeyip de bu uygulama devam ettiği takdirde, üstelikte diğer camilerde de tatbik edilmeye başladığı takdirde, o zaman tam bir karışıklık meydana gelecektir. Şöyle ki,

Yeni Namaza başlayan bir kimse veya yeni Müslüman olmuş birisi, bir camiye gidip o camide Cuma namazı 16 rekât kılındığı için o da haliyle 16 rekât olarak namazını eda edecektir. Fakat müteakip hafta başka bir camiye gittiği takdirde ise birde bakacaktır ki imam, namazı 10 rekâtta bitirip başlamış tespih çekmeye. Bu durumda yeni namaza başlayan bizim genç delikanlı ile çiçeği burnunda yeni Müslüman olan kardeşimiz şaşırıp kalacak, belki de büyük ihtimal ile tereddüt içinde kalacaktır. Diğer taraftan ayni camide namaz kılan cemaatin bir kısmı imam ile birlikte tespih çekip dua ederken bu uygulamayı kabul etmeyen bir kısım cemaatte 16 rekâta tamamlamak için namaz kılmaya devam edecektir.  Hele birde o camide cenaze varsa, imam efendi namazını bitirdiği için Cenaze Namazını kıldırmak için musalla taşında yatmakta olan cenazenin başına gidecek, bir kısım cemaat ise içeri de namazlarını kılmaya devam edeceklerdir. Takdir edersiniz ki, bu husus cemaat arasında ikiliğe sebep olacak ve muhtemelen de birbirlerine karşı en hafifinden buğz edeceklerdir.

Muhterem Hocam, yukarıda İslam, birlik ve beraberlik dininidir dedik. Fakat buna rağmen Zat-ı Âlinizin de büyük gayretlerine rağmen İslam Ülkeleri arasında bayramların ayni günde yapılması mümkün olamamaktadır. Tabii ki bu husus Müslümanlar arasında ve bilhassa Memleketimiz için büyük bir üzüntü kaynağı olmaktadır. Diyelim ki bu mesele İslam Ülkeleri arası bir husus olduğu için ortak bir noktada buluşma imkânı bulunmamaktadır. Buna karşılık olarak, hiç değilse Müslümanların diğer bir bayramı olarak bilinen Cuma Namazında olsun birliğin sağlanması hususu büyük ehemmiyet arz etmektedir. Bu konu hakkındaki inisiyatifin ise Diyanet İşleri Başkanı olarak Sizlerin yetkisi dâhilinde olduğu hususu izahtan varestedir.

Değerli Hocam Netice İtibariyle,   âcizane olarak Burdur da bazı Camilerde yapılmakta olan uygulamanın yanlış olduğu kanaatindeyim. Bu bakımdan da kendi adıma diyorum ki, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Allah sağlık ve sıhhat verdiği sürece emri hak vaki oluncaya kadar Cuma Namazlarını 16 rekât olarak kılmaya devam edeceğim. Müslüman kardeşlerimin kahir ekseriyetinin de benim gibi düşündüğüne kalbim gibi inanıyorum.

Bu vesile ile selam ve hürmetlerimi sunar, Cenab- ı  Allah’tan hayırlı günler niyaz ederim.