Dertler Çıkmazındaki Türkiye Entelektüel Yazar Fazlı Köksal ile konuştuk.

111

Oğuz Çetinoğlu: Toplum meseleleriyle yakından
ilgilenen, çözümler üreten, düşünen ve yazan bir insansınız. Son zamanlarda
sizi en çok ilgilendiren, sizi en çok rahatsız eden hâdise veya haber nedir?

Fazlı Köksal:
Sorulabilecek en zor soruyla başladınız. O kadar çok ki… İçlerinden birini
seçip ‘en’ olarak kabul etmek mümkün değil.

Çetinoğlu: Rastgele bir sıralama yapılabilir,
birini röportajın konusu olarak seçebiliriz.

Köksal: Covid 19,
siyâsetin seviyesizleşmesi, ekonomik sıkıntılar, tarımda dışa bağlılığımız,
yolsuzluklar, yaygınlaşan nepotizm, hoşgörüsüzlük-tahammülsüzlük, sosyal kutuplaşma,
eğitimin kalitesizliği, beyin göçü, ortak değerlerimizin kalmaması bölücü
hareketler, fetöcü yapılanmanın yok edilememesi, terör, ahlâkî yozlaşma, makama
ve paraya gösterilen itibar, çocuk tacizleri, 
kadın cinâyetleri…

Bu haberlerin hangisinden daha fazla rahatsız olduğumu
seçemem. Birbiri ile alâkasız gibi görünseler aslında hepsi birbirini etkileyen
problemler… Biri çözülmeden, diğeri, diğeri çözülmeden berikinin çözülmesini
zor görürüm.

Fakat yine de mutlaka birini öne çekmemi isterseniz, cevabım
Çocuk tâcizleri ile kadın cinâyetlerine
ilişkin haberler
’ diyebilirim. 
Tercihimde iki kız çocuğu babası olmamın etkisi var mıdır? Bilemem.
Fakat sırf fizikî olarak güçlü oldukları veya akıl dışı gelenekler onları
kadınlardan üstün görüyor diye, erkeklerin kadınlara karşı şiddet
kullanmalarını hiç hazmedemedim…

Çetinoğlu: Cenâb-ı Allah kızlarınızı
annesine-babasına bağışlasın ve korusun. O’ndan başka güvenilir koruyucumuz
yok. Efendim, böylece işleyeceğimiz konuyu belirlemiş oluyoruz. Fakat önce, konunun
uzağında olanlar için ‘nepotizm
kelimesi hakkında bilgi lütfeder misiniz?

Köksal: Nepotizm;
akraba kayırma, dost kayırma, yandaş kayırma ve âdil olmayan şekilde yapılan
ayrımcılıktır. 

Çetinoğlu: Teşekkür ederim. Tâcizler, tecâvüzler
ve kadın cinâyetleri ile ilgili haberler, gazetelerin üçüncü sayfalarına sığmaz
oldu. Covid-19 salgını gibi…

Sizce
kadına şiddetin en önemli sebebi nedir?

Köksal: Pek çok
sebebi olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birisi, erkekleri; kadından üstün
olduklarını düşünecek şekilde, kadını seks objesi olarak gören anlayışla,
kadının görevinin yalnızca annelik ve kocasına hizmet olduğunu düşünecek
şekilde yetiştiren, sosyal ve ailevî eğitim anlayışı olduğunu düşünürüm… İşin
ilgi çeken tarafı, kadınlarımızın çoğu da bu anlayışı benimsemiş, kabullenmişler.
Bu kabullenişe yıllar önce şâhit oldum. Yıl 1974, öğrenciyim; bir arkadaşımla
Ankara’da Demirtepe’de bir dernekten çıktık Maltepe’ye doğru yürüyoruz.
Necatibey köprüsünün üzerinde 30-35 yaşlarında bir erkek yanındaki kadına acımasızca
vurmaya başladı. Bir taraftan vuruyor, diğer taraftan küfrediyor. Kadın yere
yıkıldı. Bu defa adam kadını tekmelemeye başladı. Hemen yetiştik. Adamı çektik.
İri yapılı olan arkadaşım, adamın yakasından tuttu. Bir taraftan da ‘Türk töresinde kadına vurmak var mı?’
diye soruyor. Bu arada eli yüzü kan içindeki kadın ayağa kalktı. Ve bize
bağırarak ‘Siz kim oluyorsunuz da, bize
karışıyorsunuz? Kocam değil mi? Döver de, sever de
…’ Biz şaşkın bir
vaziyette, onları bıraktık, sanki suçlu bizmişçesine önümüze bakarak oradan
ayrıldık… Son yıllarda ‘erkek her zaman
haklıdır
’ diye özetlenebilecek bu erkek egemen anlayış, o kadar yaygınlaştı
ve her türlü ahlâk kurallarını aşan bir sapıklığa büründü ki, insanın
havsalasının kabullenmesi mümkün değil. Geçtiğimiz günlerde bu anlayışın çok uç
bir örneğine şâhit olduk; İsviçre’de yaşayan ve akraba ziyareti için Mardin
Kızıltepe’ye gelen 17 yaşındaki Z. Ç.’nin öz amcası tarafından iki gün boyunca tecâvüze
uğradığı iddiasıyla açılan dâvâda, mahkeme tecâvüzü DNA raporuyla kanıtlanan
sanığın tutuksuz yargılanmasına karar vermiş. İşin dikkat çekici tarafı, tahliye
kararını aralarında çok sayıda kadının da bulunduğu sanık yakınları davullu
zurnalı bir karşılama töreni ile kutlamışlar… Mahkemenin anlaşılmaz, toplum
vicdanını rahatsız eden bu kararı bir yana; akrabalarının yaptıklarını benim
beynim algılamakta zorlanıyor… Hele bir kadının bu tahliyeye sevinmesini
sanırım hiç bir psikolog izah edemez…Her ne kadar İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu ‘kadın cinâyetleri %20 azaldı
dese de televizyon ve gazete haberlerini tâkip ettiğimizde çok net bir şekilde
son zamanlarda çocuk-kadın tâcizleri ile kadın cinâyetlerinin arttığını
gözlemliyorsunuz. Kadın derneklerinin açıklamaları da o yönde. Son yıllarda
resmî rakamlarda bir problem var. TÜİK’in açıkladığı rakamlar da hayatın
gerçekleriyle veya bizim algımızla pek örtüşmüyor. Ya resmî rakamlarda bir hatâ
var, veya algılarımızda… Bu kadın cinâyetleri açısından da böyle…

Çetinoğlu: Gayri resmî raporlardaki durum
biliniyor mu?

Köksal: Kadın
Cinâyetlerini Durduracağız Platformu, 2020 yılı raporunu açıkladı. Rapora göre
2020 yılında 300 kadın öldürüldü, 171 kadının ölümü de ‘şüpheli’ olarak
kayıtlara geçti. Platformun raporunda 2020 yılı şu şekilde özetlenmiş: ‘Bu yıl
300 kadın cinâyeti işlenmiş, 171 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur.
Öldürülen 300 kadından 182’sinin neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 22’si
ekonomik, 96’sı da boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek,
ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.

Çetinoğlu: Bu bilgileri nasıl yorumluyorsunuz?

Köksal: 182
kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik
şiddetin ve kadın cinâyetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur.
Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; âdil yargılama
yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezâlar almadıkça, önleyici
tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek devam ediyor. ‘Bir de
ölmeyenler/ölemeyenler var. Sakat kalanlar, işkence edilenler, suratına kezzap
atılanlar, vücut bütünlüğüne saldırılanlar. Bazen öldürmekle de yetinmiyorlar.
Öldürdükten sonra tecâvüz ediyorlar, cesetleri parçalıyorlar veya yakıyorlar…
Akla hayâle gelmez sadistlikler. .. İşin ilgi çekici tarafı da öldürenlerin
büyük çoğunluğu, öldürülenleri sevdikleri iddiasındalar. Katiller çoğu zaman,
maktulün ya kocası, ya sevgilisi… Yani maktule âşık olduğunu, ona sevdiğini defalarca
ilan etmiş mâşuklar… Hattâ katiller arasında evlatlar da var.

Çetinoğlu: Araştırmışsınızdır! Bâzı erkeklerin
yaratılış itibâriyle sadizme eğilimli olmalarının bu olayların oluşumunda payı
var mı?

Köksal: Ömer
Seyfettin ‘Bûsenin Şekl-i İptidaisi
isimli hikâyesinde bu tezi hikâyesinin kahramanına şu şekilde söyletiyor; ‘Sadizm mi?… Oh, bu müthiş bir erkek
hastalığıdır. Buna müsab olan (yakalanan) erkek, kadını ezmek, kadını dövmek,
kadına zulüm ve îtisaf (haksızlık) etmekle mütelezziz olur (zevk alır). Bazen
bilâ-sebep kadının saçlarını yolmakla, gözlerini çıkarmakla, yüzüne zaryağı
dökmekle vücuduna iğneler, şişler batırmakla, burnunu veya kulaklarını kesmekle
meyl-i marazisini (hastalıklı eğilim) tatmin edemez, öldürür.

Kadın cinâyetleri bu kadar yaygın değilken Ömer Seyfettin’in
bu tespiti yapması dikkat çekici değil mi?

Çetinoğlu: İnsanlarımızın büyük bölümü kendi
kendilerini eğitemiyor. Nurettin Topçu’nun kara mizah gibi belirlemesine göre
eğitim sistemimizin iki eksiği var: ‘Eğitim
ve sistem
.’

Efendim,
verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.

FAZLI KÖKSAL:

1954
yılında doğdu. İlk ve ortaokulu Kayseri’nin Talas ilçesinde liseyi Kayseri’de
okudu. 1976 yılında Ankara İktisâdî ve Ticârî İlimler Akademisi’nden mezun
oldu.

     Bir süre Kayseri’de özel sektörde
çalıştı. 1982 yılında PTT’de müfettiş yardımcısı oldu. 1985’de müfettişliğe,
1993’de başmüfettişliğe tâyin edildi. 1995’de PTTnin bölünmesi sonucu Türk
Telekom’a başmüfettiş olarak geçti. Haziran 2000-Temmuz 2003 arasında Türk
Telekom Pazarlama Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Türk Telekom’un
özelleşmesi sonrası, 2008 yılında da Orman Genel Müdürlüğüne müfettiş olarak
geçti. 2019 yılı Ekim ayında OGM Başmüfettişi iken emekli oldu.

     PTT Müfettişler Derneği ve Telekom
Müfettişleri Derneğinde başkan yardımcısı ve sekreter, DENETDE (Devlet
Denetim Elemanları Derneği)’de Genel Başkan, Başkent İktisatçılar Derneğinde
Genel Sekreter, Telekomcular Derneğinde Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

     Yazı ve makaleleri; Akpınar, Başkent
İktisat, Bozkurt, Çini Roman, Denetim, Erciyes, Kapı, Müdafaa-i Hukuk,
Telepati, Telekom Dünyası, Türk Boyları, Türk Telekom, Türk Yurdu, Orman ve
İktisat, PIT Bülteni, Postel gibi çeşitli dergilerde yayınlandı.

     Ayrıca, bazı internet gazetelerinde ve
kendi bloglarında yazmaktadır.

Telekomcular
Derneği için, ‘Bir Talanın
Hikâyesi-Türk Telekom’un Özelleştirilmesi
’ isimli raporu hazırladı.

     ‘Türk
Telekom Personeli İçin Bilişim Sözlüğü
ve ‘Artık Telgrafın Tellerine Kuşlar Konmuyor’ isimli kitapların
editörlüğünü yaptı.

     ‘Türk
Telekom’da Değişen Pazarlama Anlayışı
’, ‘Posta Telekomünikasyon Târihinden Portreler’ ve ‘Meyve Tadında Romanlar’ isimli üç
kitabı yayınlanmıştır.

     En büyük hobisi okumak olan Fazlı Koksal
evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Önceki İçerikTürkçe’deki Vatan -II
Sonraki İçerikKesin İnançlılar & Fanatizmin Doğası – 3
Avatar photo
28 Kasım 1938 tarihinde Bafra’da doğdu. İlk ve ortaokulu doğduğu şehirde bitirdikten sonra Ankara Ticaret Lisesi ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde okudu. İş hayatına Ankara’da muhasebeci olarak başladı. Ankara ve Karabük’te; muhasebeci, mali müşavir ve profesyonel yönetici olarak devam etti. İstanbul’da, demir ticareti ile meşgul oldu. SSCB’nin dağılmasından sonra Türk Cumhuriyetlerinde sanayi yatırımları gerçekleştirmek üzere çok ortaklı şirket kurdu. Şirketin murahhas azası olarak Azerbaycan’da ve Kırım’da tesis kurup çalıştırdı. 2000 yılında işlerini tasfiye etti. İş hayatı ile birlikte yazı hayatı da devam etti. İlk yazısı 1954 yılında Bafra’da yayımlanmakta olan Bafra Haber Gazetesi’nde başmakale olarak yer aldı. Sonraki yıllarda İlhan Egemen Darendelioğlu’nun Toprak Dergisi’nde, Son Havadis ve Tercüman gazetelerinde yazıları yayımlandı. Türk Ocakları Genel Merkezinin yayımladığı Türk Yurdu dergisinde yazdı. İslâm, Kadın ve Aile, Yörünge, Ufuk, Emelimiz Kırım, Papatya, Tarih ve Düşünce, Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Sağduyu, Orkun, Kalgay, Bahçesaray, Türk Dünyâsı Târih ve Kültür, Antalya’da yayımlanan Nevzuhur, Kayseri’de yayımlanan Erciyes ve Yeniden Diriliş, Tokat’ta yayımlanan Kümbet, Kahramanmaraş’ta yayımlanan Alkış dergilerinde, Dünyâ ve Kırım’da yayımlanan Kırım Sadâsı gibi gazetelerde de imzasına rastlanmaktadır. Akra FM radyosunda haftanın olayları üzerine yorumları oldu. 1990 – 2000 yılları arasında (haftada bir gün) Zaman Gazetesi’nde köşe yazıları yazdı. Hâlen; Önce Vatan Gazetesi’nde, yazmaktadır. Oğuz Çetinoğlu; Türk Ocağı, Aydınlar Ocağı, ESKADER / Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmacıları Derneği ve İLESAM / Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sâhipleri Meslek Birliği Üyesidir. Yayımlanmış Kitapları: 1- Kültür Zenginliklerimiz: (2006) 2- Dört ciltte 4.000 sayfalık Kronolojik Tarih Ansiklopedisi: (2008 ve 2012), 3- Tarih Sözlüğü: (2009), 4- Okyanusa Açılan Kapılar / Tefekkür Mayası Röportajlar: (2009). 5- Altaylardan Hira’ya Türk-İslâm Dostluğu: (2012 ve 2013), 6- Bilenlerin Dilinden Irak Türkleri: (2012), 7- Türkler Nasıl ve Niçin Müslüman Oldu: (2013), 8- Türkmennâme / Irak Türkleri Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey: (2013). 9- Türklerin Muhteşem Tarihi: (Nisan 2014 ve Nisan 2015) 10- 115 Soruda Türk İslâm-Âlimi Mâtüridî (Röportaj): 2015) 11- Cihad – Gazi – Şehid: Kasım 2015. 12-Yavuz Bülent Bâkiler Kitabı (2016 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 13-Her Yönüyle Kâzım Karabekir (2017 Mehmet Şadi Polat ile birlikte) 14-Dil ve Edebiyat Dergisi / İlk 100 Sayı Bibliygorafyası (2017 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 15-Büyük Türk İslâm Âlimi Serahsî (2018), 16-Âyetler ve Hadisler Rehberliğinde Kutadgu Bilig’den Seçmeler (2018), 17-Edib Ahmet Yüknekî ve Atebetü’l-Hakayık (2018), 18- Büyük Türk İslâm Âlimi Mâtürîdî (2019), 19-Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugati’t-Türk (2019). 20-Duâ / Huzura Açılan Kapılar. (2019) 10-Yesevi Yayıncılık, 12-Yakın Plan Yayınları, 13-Boğaziçi Yayınları, 14-Dil ve Edebiyat Dergisi, diğer kitaplar Bilgeoğuz Yayınları tarafından yayımlanmıştır.