Derler ki ‘Kadın evde oturup çocuk terbiye etmelidir.’ İlim ve marifetten habersiz bir insan evlat terbiye edebilir mi?/Ali Şeriati

55