Demokrasimiz, Siyasi Partiler ve 2023 Seçimleri

45

“Siyasetle
ilgilenmeyen aydınları bekleyen kaçınılmaz sonuç; cahiller tarafından
yönetilmeye mahkûm olmaktır.”  Platon

 

Demokrasi; halkın iradesinin, taleplerinin yönetimde etkili olma
iddiası ve fikri üzerinden oluşturulan bir yönetim şeklidir. Bunu da siyasi
partiler aracılığı ile  yaparlar.Burada
seçileceklerin vatandaşlarca oluşturulan siyasi parti teşkilatları tarafından
ortaya çıkarılması önemlidir.Teşkilatların etkili oldukları listeler ile halkın
önüne çıkılmalı ve vatandaşların oylarına talip olunmalıdır. Seçimlerde hizmet
sorumluluğunu omuzlayacak olan adayların ortaya çıkışı , siyasi partilerimizin
aday adaylarının oluş şeklini değerlendirdiğimizde bu sistemi iyi
çalıştıramadığımızı görmekteyiz. Siyasi parti teşkilatlarının bu konuda
yeterince etkili olamamaları sistemin aşağıdan yukarıya “üye, teşkilat
yöneticisi, seçilmiş idareci, başkan” yerine yukarıdan aşağıya
yapılanmasındandır. Bu durumda yukarıdakiler teşkilat mensuplarını hizmette
takım arkadaşı olarak görmek yerine kendi karar ve kanaatlerini teşkilatlar
üzerinden halka ulaştıran bir görevli gibi görmektedirler. Böyle olunca da
teşkilatın öncelikleri ve tercihleri yerine üst yönetimlerle ilişkisi olan veya
oralarla bir şekilde irtibat kurabilenler halkın seçtiği isimler, kişiler
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu şekli ile demokrasinin en önemli unsuru olan
sandık, halkın tercihlerinden ziyade sistemi kontrol eden çok küçük bir elit
grubun onay yeri haline dönüşmektedir.

Demokrasimizdeki bu işleyiş siyasi partilere olan güveni
azaltmaktadır. “Etkisiz teşkilat” yorumuna sebep olmaktadır. Yapılan veya
yapıldığı söylenen teşkilat – sivil toplum – kamuoyu yoklamaları gibi
değerlendirmeler ise siyasi kurumlara güvensizliği giderememektedir. 1950,
1965, 1982, 2002 yıllarındaki seçimlerde oluşan meclislerin çıkardığı
hükümetlerin çok daha başarılı hizmetler vermesinde kuruluş dönemlerinde parti
teşkilatlarının güçlü olması ve halkın sesine daha çok kulak veren bir TBMM’nin
oluşmasında görmeliyiz. Siyasi partilere güvensizliği oluşturan noktaların
düzeltilmesi gerekir. Parti teşkilatlarında görev almanın, partilere katılımcı
– etkili üye olmanın önemli olduğu bilincinin geliştirilmesi gerekir. Ancak bu
şekilde partilerimizin üye ve teşkilat yapısı güçlenecektir. Bu güçlü yapılar
sayesinde de yetkilendirmekte, seçtirmekte teşkilatlar daha etkili
olabilecektir. Aynı husus sivil toplum kuruluşlarımız (meslek odaları,
dernekler, vakıflar) için de geçerlidir.

Kuruluşunda içinde bulunduğum, hizmetlerinde parti mutfağından katkı
verdiğim Ak Parti, 2002 genel seçimlerinde, 2004 yerel seçimlerinde bunu
yaşamış ve çok iyi sonuçlar almıştır. 2007 ve 2009 seçimlerinde de bu durumun
çok belirgin ve etkin olduğuna inanıyorum. Ak Parti üst yönetimi, kuruluşundaki
hedeflerinden olan siyasi partiler yasasını gerçekleştirerek, partilerin
finansmanı, siyasi etik kurumu gibi çalışmaları sonuçlandırabilse ve çok üye
yerine katılımcı üye konusunu gerçekleştirebilseydi, çok partili demokratik
hayatımıza çok daha fazla katkı yapmış olurdu. Siyasi partilerimizin
parlamenter sistem mi, başkanlık sistemi mi tartışmasından ziyade;
demokrasimizi daha iyi çalışır hale sokacak düzenlemeleri yapmaları gerekir.
Demokrasimiz bunu başardığı zaman Türk halkının huzur, güven ve refahı çok daha
ileriye taşınacaktır.

Siyasetin halkın huzur, güven ve refahını daha iyi hale getirmek
iddiası ile yapılması gerekmektedir.Seçimlerin siyasi partilerin bu konudaki
iddialarının tartışıldığı bir şekle dönüşmesi gerekmektedir. Dini ve milli
konuların, etnik kimliklerin günlük siyasi tartışmalarda kullanılmaması siyasi
çalışmlara kalite katacaktır. Yeni bir seçim süreci öncesi siyasi partiler
üzürinden hizmet etmek üzere aday adayı olanları tebrik etmek gerekir.Siyaset
çok fedakarlık gerektiren bir alan olup buralarda eğitimli , işi ve mesleğinde
başarılı olmuş , toplum tarafından sevilen insanların olması halkın daha iyi ve
güzel hizmetler almasını sağlayacak , yönetimin daha iyi işleyişinde etkili
olacaktır.

Seçimlerimizin demokrasimizi daha çok geliştirecek ,  ülkemizin birlik ve dirliğini arttıracak
sonuçlar vermesi dileğiyle.