Deli Rüzgar / Osman Yüksel Serdengeçti

22

 

Prof. Dr. Cemal Kurnaz’ın, Berikan Yayınevi’nin tescilli markası olan Kurgan Edebiyat etiketi altında çıkan ‘Deli Rüzgâr’ isimli kitabı, ‘Osman Yüksel Serdengeçti hakkında yazılmış en kapsamlı eser’ olarak dikkat çekiyor.

Osman Yüksel’e olan hayranlık ve bağlılığımı bildiğinden, lütfedip kitabı adresime gönderen Aziz ve Muhterem Dostum İsmet Binark Beyefendi’ye teşekkür telefonu açmadan önce, kitap hakkında bilgi edineyim istedim. Sayfalar arasında kendimi de zamanı da unuttum. Bir insan bu kadar mükemmel tanıtılır, ancak bu kadar gözler önüne getirilir,  hâfızalarda ve muhayyilede ete ve kemiğe büründürülerek bu kadar canlandırılabilir.

Deli Rüzgâr; biyografidir, karakter tahlilidir, bir insanın iç dünyasının tasviridir. Aynı zamanda granit sertliğindeki bir şahsiyetin; fikriyatının, kitaplarının, makalelerinin ve özel hayatının zaafları ile birlikte engin ve derin anlatımıdır. İster karakalem deyiniz, ister yağlıboya fırça ürünü… Tam teşekküllü bir Osman Yüksel Serdengeçti portresidir. Heykeli de diyebilirsiniz.

Bitmedi.

Deli Rüzgâr, bir yakın tarih araştırmasıdır. Yaşadığı dönemin en dikkate değer şairi, yazarı, mütefekkiri, yayıncısı, politikacısı, hatibi ve daha pek çok özellikleri, renkleri şahsında toplayabilmiş bir insanın çevresinde gelişen fikrî ve siyasî olayların, dersler çıkartılmasına imkân verecek şekilde tahlil edildiği bir ansiklopedidir.

Türkiye’nin bugünkü siyasî yapısının nasıl oluştuğunu merak edenleri tatmin edecek cevaplar içeren sırlar kitabıdır.

Serdengeçti; çağdaşı Necip Fâzıl Kısakürek ile birlikte bir neslin mimarıdır, gizli ve mütevâzı önderidir.

Serdengeçti Milliyetçiydi, Turancıydı, Türkçüydü ve Mümindi. Bu özelliklerinin hiçbiri, yekdiğerinin bir adım önünde değildi. Hiçbiri, yekdiğerinin bir milim gerisinde de kalmadı. O’nu bu çerçevelerin hiçbirine sığdırmak mümkün değildir. Öylesine aşkın ve taşkın bir insandı. Bu sebeple güçlüydü.

Serdengeçti, bugün her biri ayrı dimağlarda-gönüllerde 8-10 kola ayrılarak akmaya devam eden bir koca ırmağın adıydı. Kimi, saman alevi gibi parlamasıyla sönmesi bir olan, kimi kutup yıldızı gibi sonraki nesillerin rehberi olan fikir ve siyâset dünyamızın parlak isimlerini etkileyen bir cevherdi.

Cemal Kurnaz’ın kitabından Serdengeçti’nin bütün bu özelliklerini en ince detaylarına kadar öğrenmek mümkündür.

Osman Yüksel daha ilk tahsil yıllarında Torosların hırçın çocuğudur. İçindeki deli rüzgâr, Ankara’ya geldikten sonra esmeye başlamıştır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nde Sosyoloji okurken Behice Boran ve Niyazi Berkes gibi hocaların ideolojik baskıları, onların etkisinde kalan sınıf arkadaşlarının komünizme hizmet eden çalışmaları sebebiyle Serdengeçti’nin içindeki volkan hareketlenir. Okuldan uzaklaştırılması sebebiyle harekete geçen içindeki volkan, lav püskürmeye başlar. Müslüman Türk’ün özlemini çektiği lavlar önce yakın çevresini sonra bütün Türkiye’yi kaplar.

Osman Yüksel Ziya Gökalp’tir, Mehmet Âkif Ersoy’dur. Gönlünün bir köşesinde Kafkaslar, diğer köşesinde Balkanlar vardır. Turan ve Anadolu haritaları iç-içedir. Kızılırmak, Tuna, Aras Dicle, Selenge nehirlerinin suları damarlarındaki kana karışmıştır. Baykal, Balkaş ve Aral göllerinde, Hazar Denizinde, Issık Göl’de, Basra Körfezi’nde Serdengeçti’nin gözyaşı, Sina, Gobi, Libya, Büyük Sahra ve Tih çöllerinde alnının ve avuçlarının teri vardır.

Prof. Dr. Cemal Kurnaz’ın; bulunabilinenleri değil, mevcut bütün kaynakları satır satır incelediği, 13,5 X 23 santim ölçülerinde 756 sayfalık kitabının her satırından anlaşılmaktadır. Eserinin sonunda yer alan 10 sayfalık kaynakça bölümü, kitabın ne büyük meşakkatlerle meydana geldiğinin delilidir. Ayrıca 22 sayfalık ‘Dizin’ bölümünde; kitapta adı geçen şahısların, şehir, bölge, dergi ve kitaplarla ilgili bilgilerle kavramların hangi sayfalarda bulunabileceğini öğrenmek mümkündür.

Cemal Kurnaz’ın kalem kudretinde bir başka yazar, Necip Fâzıl Kısakürek’i de, kâğıt üzerinde ete ve kemiğe büründürerek günümüze taşımalı ki, seri tamamlansın.

KURGAN EDEBİYAT / BERİKAN YAYINEVİ: Eti Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Bulvar apartmanı No: 80 Daire: 1 Maltepe, Ankara.

Telefon: 0.312-232 62 18 Belgegeçer: 0.312-232 14 99

e-posta: berikan@berikanyayinevi.com.tr   www.berikanyayinevi.com.tr

OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ

Antalya’nın Akseki İlçesi’nde, 1917 yılında doğdu. 10 Kasım 1983 tarihinde Ankara’da, 66 yaşında ebedî âleme göç etti. Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi son sınıfında iken 3 Mayıs 1944 târihinde ilk duruşması yapılan Türkçülük-Milliyetçilik Dâvâsı ile ilgili gösterilere katıldığı için tevkif edildi. İşkence gördü ve serbest bırakıldı. Tekrar okula devam etmesine izin verilmedi.  Diploma alması engellendi. Yayınevi kurarak geçimini sağlamak mecburiyetinde kaldı. Serdengeçti Mecmuası’nı çıkardı  Dergi, sık sık kapatılıyordu. 15 yılda ancak 33 sayı çıkartabildi. Hayatının büyük bir bölümünü mücâdele yazıları sebebiyle mahkemelerde ve hapishânelerde geçirdi.

Sevdiklerine karşı son derece müşfik, düşmanlarına karşı korkusuz ve sert, hep zora tâlip olan bir mîzaca sâhipti. Ailesinden aldığı sağlam millî ve dînî kültür ve terbiye, O’nun üzerinde ömrü boyunca etkili ve kalıcı oldu. Binlerce kişi de etkiledi.

Kitaplarından bâzıları: *Bu Millet Neden Ağlar, *Bir Nesli Nasıl Mahvettiler, *Gülünç Hakikatler, *Türklüğün Perişan Hâli, *Mâbetsiz Şehir, *Mevlânâ ve Mehmed Âkif.

Prof. Dr. CEMAL KURNAZ

Antalya’nın Akseki kazasına bağlı Taşlıca Köyü’nde 1956 yılında doğdu. Aksu İlköğretmen Okulu’nu, Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’nu ve Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. 1974’te Urfa’nın Bilecik kazasına bağlı bir köyde ilkokul öğretmeni oldu. 1980 yılında önce Hasanoğlan Öğretmen Lisesi’nde öğretmen, sonra da mezun olduğu bölümde uzman olarak göreve başladı. 1984’te doktor, 1986’da Yardımcı doçent, 1990’da doçent, 1995’de profesör unvanını aldı. 1996’da bölüm başkanı oldu. 1986’dan beri Gazi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesidir.

1974 yılından itibaren Hareket, Divan, Doğuş, Yedi İklim, Türk Kültürü, Millî Kültür, Türk Kültürü Araştırmaları, Journal of Turkish Studies, Millî Eğitim dergilerinde şiir ve makaleleri yayınlandı. ‘Halk ve Divan Şiirinin Müşterekleri Üzerine Denemeler’ isimli eseriyle 1990 yılında Türkiye Yazarlar Birliği Deneme Ödülü’nü kazandı.

Kitap hâlinde yayınlanmış eserlerinden bâzıları şunlardır: *Ali Zelîlî Efendi-Niyâzü’l-Müznibîn (İnceleme-Metin): 1979, *Taşlıcalı Yahya Bey Divanı’nda Kozmik Unsurlar: 1981, *Hayâlî Bey Divanı’nın Tahlili: 1984, *Muallim Naci-Osmanlı Şairleri: 1986.
KUŞBAKIŞI

İSTİKLAL HARBİ’NDE ETNİK İHANET

Necdet Sevinç’in, vefatından önce tamamlayabildiği 610 sayfalık eseri, bir inceleme araştırma kitabıdır. Arka kapaktaki tanıtım cümleleri kitap hakkında gerekli ön bilgiyi vermektedir:  ‘Esat Toptani ve İsmail Kemal hangi Paşa’ya Arnavut prensliğini teklif ettiler? Rauf Orbay’ın Amiral Calthorpe ile Agamemnon’da gizli görüşmesi, Orbay’ın İngiliz himâyesinde Çerkez devleti isteğine Amiral Calthorpe ne cevap verdi? İstiklal Harbi’ni Kürtlerle birlikte mi verdik?, 150’likler listesinde neden tek bir gayrimüslim yok?, Türk Milleti’ne ihanet edenlerin hazin sonları… İntihar eden; kumar masasına neyi var neyi yok kaybeden; akli dengesini yitiren; din değiştiren; oradan oraya savrulan “memlekete dönecek yüzüm yok” diyenler… Bu cümleler kitabın içeriğini tanıtmaktadır.

Kitap, ‘Tarih yazmaktan ve tarih incelemeleri yapmaktan maksat, geçmişi araştırmak değil geleceği yorumlamaktır.’ cümlesi ile başlamaktadır. Kitabın sonraki sayfalarında bu yorum hakkıyla değerlendirilmektedir.

‘İstiklal Harbinde Etnik İhânet’, ‘Mütareke, Türkleri Kesiniz, Zât-ı Şâhâne, Damat Paşa, Mustafa Kemal, Yunan İleri Harekâtı, Vatan Bütündür Parçalanamaz, Milliyetçilerin Tasfiyesi, Malta Fiyaskosu, Örgütlenen İhanet, Ayaklanmalar, Üç Kara Gün, Mütareke Basını, Türk’ün Ölüm Fermanı Sevr, Ekonomik Durum, Askerî Vaziyet, Yunan Vahşeti, Hazin Sonları’ isimlerini taşıyan ve her birinin altında bazılarında 10, bazılarında 20 alt başlıkla yazılmış ara başlıklı bölümlerden oluşan, belgelere dayanan bir inceleme ve araştırma kitabıdır.

13,5 X 21 santim ölçülerindeki kitap, 2011 yılında basılmıştır.

BİLGEOĞUZ YAYINLARI: Alemdar Mah. Molla Fenarî Sokağı Nu: 35/B Cağaloğlu, İstanbul. 
Telefon: 0.212-527 33 65 Belgegeçer: 0.212-527 33 64  e-posta: bilgi@bilgeoguz.com.tr  www.bilgeoguz.com.tr

GÖNÜL GÖZÜ

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu emekli Müdürü Ömer Tuğrul İnançer ve Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Gürsoy’un TRT İstanbul Televizyonu’nda birlikte yaptıkları sohbetlerden oluşan ‘Gönül Gözü’ isimli bu kitap, adından da anlaşıldığı gibi gönül iklimimize açılan bir kapı mâhiyetindedir. Kitapta, içinde bulunduğumuz hayata gönül cihetinden bakmamız ve onu bu açıdan yorumlamamıza ışık tutan tevhid, hürriyet, ahlâk ve gelenek gibi kavramlara dikkat çekilerek İslâm’ın estetik boyutları var mıdır, tasavvufun gönül dünyamıza etkisi nasıldır, ilim ve kültür mirasımızın temelleri nelere dayanır gibi sorulara cevaplar da aranmaktadır. İlim, irfan, tasavvuf, kültür, medeniyet gibi konularda bilgi dağarcığımıza katkı sağlayacak kolay okunur eserlerden biri olan bu kitap, aynı zamanda bir gönül kılavuzudur.

Timaş Yayınları tarafından, Sufi kitap etiketiyle yayınlanan kitap; 13,5 X 21 santim ölçülerinde 220 sayfadır, Nisan 2010’da basılmıştır.

SUFİ KİTAP: Cağaloğlu Alemdar Mahallesi, Alayköşkü Caddesi Nu: 5 Fatih İstanbul.

Telefon: 0.212-511 24 24 Belgegeçer: 0.212-512-40 00  www.sufikitap.com.tr  e-posta:sufi@sufi.com.tr

HAYAL AYNASI

Şiir çalışmaları Aylık Dergi başta olmak üzere Ayane, Kardelen, Kayıtlar, Ulamı Edebiyat, Kırağı, Bir Nokta, Ay Vakti, Mor Taka, Anadolu Çınar ile Dil ve Edebiyat gibi dergilerde yayımlanan Ârif Dülger, Nar Şiir’den Hayal Aynası adlı şiir kitabını yayımladı.

Halen Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Vakıflar Meclisi Üyesi olarak görev yapan Dülger, Türkiye Yazarlar Birliği’nin ‘2009 yılı, Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri’ bağlamında ‘Meğer Aşk İmiş’ adlı kitabı dolayısıyla ‘Yılın Şairi’ ödülüne lâyık görülmüştü.

Şairin yayımlanmış diğer eserlerinden bazıları: Şiir Nöbetleri, Geçmiş Zaman Düşleri, Ses Ver Bana, Sözün Ateşi, Sanki Bahar… Güllere yaklaş! Eline al; sür gönlüne, / Kokusundan üfle yoksulların üstüne! / Üstüne üstüne git; ki çaresiz kalma! / Tutulmak nasıl lazım gelirse sevdaya…

NAR YAYINLARI: Ankara Caddesi Vilayet Han Nu: 10/404 Cağaloğlu, İstanbul

Telefon: 0.212-512 37 69 Belgegeçer: 0.212-512 31 42  www.naryayinlari.com  e-posta:bilgi@naryayinlari.com

NİETZSCHE – KAPLAN SIRTINDA FELSEFE

Senail Özkan tarafından 452 sayfa olarak hazırlanıp 2004 yılında basılan eser,  Nietzsche hakkında Türkçe yazılmış en ciddî ve tatminkâr eserdir. ‘Her şeyin kurşun grisi bir pesimizme, kaba bir materyalizme, bitkin bir decadénce sürüklendiği; hayata inancın hazan rengine, ümitsizliğe ve inkâra dönüştüğü 19. Yüzyıl Avrupa’sında, beklenmedik bir gür ses, bir protesto sesi yükselir ve bir kaplan atılımıyla hayatın uçurumları üzerinde dolanmaya başlar. Derin bir rüyadan uyanan bu demonvâri güç, bu dinamit zekâ, daha yirmi yaşlarında iken haz ve ıstırabın yoğurduğu oluşa, varoluşa ve hayata, bizim Yunus’tan öğrenmişçesine, ‘nârın da hoş, nûrun da hoş’ diyebilmiştir. Hayatı bütün paradokslarıyla bir ‘amor fati’ olarak kucaklayan bu dehâ, insanlığa hayatın kutsiyetini ve varlığın mâsûmiyetini öğretmeyi kendine dert edinmiştir. Ona kulak vermeliyiz, onu can kulağıyla dinlemeliyiz!… İnkırazımızın yankılarını O’nun yanık nağmelerinde bulabiliriz.

ÖTÜKEN NEŞRİYAT: İstiklal Caddesi, Ankara Han Nu: 65/3 Beyoğlu 34433 İstanbul.  
Telefon: 0.212-251 03 50  Belgegeçer: 0.212-251 00 12 www.atuken.com.tr  e-posta:otuken@otuken.com.tr

LEZZETİN TARİHİ

Vücudumuz kadar medeniyetin inşasına ve tekâmülüne de hizmet eden yemek kültürü hangi duraklarda nefeslendi, hangi ülkelerde çeşitlendi dersiniz? Tıbbın Gizemli Tarihi, Gizli Bilimlerin Serüveni gibi eserlerin sahibi Prof. Dr. Zeki Tez bu defa yiyecek ve içeceklerin tarihî seyrine dürbün tutuyor.

Zeytinyağından turunçgillere, mukaddes tatlı aşureden et suyuna her besinin hikâyesini anlatıyor. Lezzetli mi lezzetli, çeşnili mi çeşnili hikâyesini… ‘Adettendir, önemli kısımların altını çizeyim’ diyorsunuz ama fark ediyorsunuz ki kaleminizin sayfadan ayrılmaya niyeti yok! Dumanı üstünde biricik gururumuz mantının isminin Çince man-tu’dan geldiğini şaşırarak öğreniyorsunuz. Babil, Sümer ve Girit uygarlıklarında ölülerin bal içinde gömüldüğünü, İskender’in cesedine de isteği üzerine aynı işlemin uygulandığını duyuncaya balın nefis tadı buruklaşıveriyor sanki. Kitaptan edindiğimiz bilgilere göre Mısırlı Musevilerin şiş yüzlü ve kızarık gözlü olmalarının sebebini söyleyelim: Susam yağını ölçüsüzce tüketmeleri. Peki, kimler olmasaydı Avrupalılar portakal, limon, gül, şeftali, çilek, incir, ayva, ıspanak, enginar, kuşkonmaz, pamuk, pirinç ve dutun lezzetinden mahrum kalacaklardı sizce? Tarihçi Homeros’ın sıvı altın diye nitelediği besini tahmin eden var mı? Ya gülbeşekerin nasıl yapıldığını bilen? Yiyeceklerin sofraya buyur edilmeden önce yürüdükleri zorlu yolları keşfettiğinizde ağzınıza attığınız her lokma bir medeniyet paresi olarak kıymetlenecek. Daha fazlası kitapta… Lezzetle okuyabilirsiniz. 366 Sayfa. Yayın Yılı: 2012.

HAYY KİTAP: Zeytinoğlu Caddesi Şehit Erdoğan İban Sokağı Nu: 36 Akatlar, Etiler 34335 İstanbul

Telefon: 0.212 – 352 00 50 Belgegeçer: 0.212 – 352 00 51 e-posta: info@hayykitap.com

KISA KISA / KISA KISA…

1- MAPUSÂNE / OSMANLI HAPİSHÂNELERİNİN KURULUŞ SERÜVENİ (1839-1908): Prof. Dr. Gültekin Yıldız. Kitabevi Yayıncılık / Mehmet Varış. 
Telefon: 0 212-511 21 43 Belgegeçer: 0.212-513 77 26 www.kitaevi.com.tr  e-posta:kitabevivaris@gmail.com

2- OSMANLI’NIN BÜYÜME SIRLARI: Yavuz Bahadıroğlu. Hayat Yayınları. 
Telefon: 0.212-613 11 00 Belgegeçer: 0.212-613 11 55 www.hayatyayingrubu.com  
e-posta: hayat@hayatyayiinlari.com

3- ASILSIZ ERMENİ İDDİALARI VE ERMENİLERİN TÜRKLERE YAPTIKLARI MEZÂLİM / TÜRK’ÜN MÂVİ KİTABI: Ankara Ticâret Odası Yayını. Söğütözü Mahallesi Nu: 5/A 2180. Cadde. Ankara. Telefon: 0.312-201 81 00

4- İSLAM DÜŞÜNCESİNDE NÜBÜVVET: Salih Sabri Yavuz. Pınar Yayınları. Alay Köşkü Caddesi Küçük Sokak Civan Han Nu: 6 Kat: 2 D: 3 Cağaloğlu, İstanbul.
Telefon: 0.212-520 98 90 Belgegeçer: 0.212-527 06 77 e-posta: bilgi@pinaryayinlari.com-www.pinaryayinlari.com

5- İSLAM HUKUKU /EVRENSELLİK – SÜREKLİLİK: Yusuf el-Karadavi, Prof. Dr. Yusuf Işıcık, Prof. Dr. Ahmet Yaman. Nida Yayınları. Telefon: 0.212-233 81 33 e-posta:bilgi@nidayayinleri.com

 

 

Önceki İçerikDerin Devlet Üzerine…
Sonraki İçerikCami ve Cemaatin Önemi
Avatar photo
28 Kasım 1938 tarihinde Bafra’da doğdu. İlk ve ortaokulu doğduğu şehirde bitirdikten sonra Ankara Ticaret Lisesi ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde okudu. İş hayatına Ankara’da muhasebeci olarak başladı. Ankara ve Karabük’te; muhasebeci, mali müşavir ve profesyonel yönetici olarak devam etti. İstanbul’da, demir ticareti ile meşgul oldu. SSCB’nin dağılmasından sonra Türk Cumhuriyetlerinde sanayi yatırımları gerçekleştirmek üzere çok ortaklı şirket kurdu. Şirketin murahhas azası olarak Azerbaycan’da ve Kırım’da tesis kurup çalıştırdı. 2000 yılında işlerini tasfiye etti. İş hayatı ile birlikte yazı hayatı da devam etti. İlk yazısı 1954 yılında Bafra’da yayımlanmakta olan Bafra Haber Gazetesi’nde başmakale olarak yer aldı. Sonraki yıllarda İlhan Egemen Darendelioğlu’nun Toprak Dergisi’nde, Son Havadis ve Tercüman gazetelerinde yazıları yayımlandı. Türk Ocakları Genel Merkezinin yayımladığı Türk Yurdu dergisinde yazdı. İslâm, Kadın ve Aile, Yörünge, Ufuk, Emelimiz Kırım, Papatya, Tarih ve Düşünce, Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Sağduyu, Orkun, Kalgay, Bahçesaray, Türk Dünyâsı Târih ve Kültür, Antalya’da yayımlanan Nevzuhur, Kayseri’de yayımlanan Erciyes ve Yeniden Diriliş, Tokat’ta yayımlanan Kümbet, Kahramanmaraş’ta yayımlanan Alkış dergilerinde, Dünyâ ve Kırım’da yayımlanan Kırım Sadâsı gibi gazetelerde de imzasına rastlanmaktadır. Akra FM radyosunda haftanın olayları üzerine yorumları oldu. 1990 – 2000 yılları arasında (haftada bir gün) Zaman Gazetesi’nde köşe yazıları yazdı. Hâlen; Önce Vatan Gazetesi’nde, yazmaktadır. Oğuz Çetinoğlu; Türk Ocağı, Aydınlar Ocağı, ESKADER / Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmacıları Derneği ve İLESAM / Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sâhipleri Meslek Birliği Üyesidir. Yayımlanmış Kitapları: 1- Kültür Zenginliklerimiz: (2006) 2- Dört ciltte 4.000 sayfalık Kronolojik Tarih Ansiklopedisi: (2008 ve 2012), 3- Tarih Sözlüğü: (2009), 4- Okyanusa Açılan Kapılar / Tefekkür Mayası Röportajlar: (2009). 5- Altaylardan Hira’ya Türk-İslâm Dostluğu: (2012 ve 2013), 6- Bilenlerin Dilinden Irak Türkleri: (2012), 7- Türkler Nasıl ve Niçin Müslüman Oldu: (2013), 8- Türkmennâme / Irak Türkleri Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey: (2013). 9- Türklerin Muhteşem Tarihi: (Nisan 2014 ve Nisan 2015) 10- 115 Soruda Türk İslâm-Âlimi Mâtüridî (Röportaj): 2015) 11- Cihad – Gazi – Şehid: Kasım 2015. 12-Yavuz Bülent Bâkiler Kitabı (2016 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 13-Her Yönüyle Kâzım Karabekir (2017 Mehmet Şadi Polat ile birlikte) 14-Dil ve Edebiyat Dergisi / İlk 100 Sayı Bibliygorafyası (2017 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 15-Büyük Türk İslâm Âlimi Serahsî (2018), 16-Âyetler ve Hadisler Rehberliğinde Kutadgu Bilig’den Seçmeler (2018), 17-Edib Ahmet Yüknekî ve Atebetü’l-Hakayık (2018), 18- Büyük Türk İslâm Âlimi Mâtürîdî (2019), 19-Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugati’t-Türk (2019). 20-Duâ / Huzura Açılan Kapılar. (2019) 10-Yesevi Yayıncılık, 12-Yakın Plan Yayınları, 13-Boğaziçi Yayınları, 14-Dil ve Edebiyat Dergisi, diğer kitaplar Bilgeoğuz Yayınları tarafından yayımlanmıştır.