‘Değerlerimiz ve Türkiye’

23

 

Coğrafya dilimlerini, toprak parçalarını vatan yapmak zordur. Çağımızda vatanı korumak, onu kalkındırmak, üzerinde yaşayan ‘millet‘ denilen insanlar topluluğunun bağımsızlığını yaşamasını sağlamak, daha da zorlaşmıştır.

Devlet kurmak, devleti yaşatmak ve güçlü kılmak da öyle.

Devletler; içeride güven ve huzuru sağlamak, dışta caydırıcı ve itibarlı olmak mecburiyetindedirler. Aksi takdirde içeride birliği, dış güçler karşısında bağımsızlıklarını koruyamazlar.

Devletler ya güçlü olacaklar veya zayıf olup diğer devletlerin yönetimi altında girmek mecburiyetinde kalacaklardır. Günümüzde; Emekli Büyükelçi ve Yazar İsmail Berduk Olgaçay’ın ‘Tasmalı Çekirge‘ isimli kitabındaki anlatımı ile BÜDBÜKAT formülü geçerlidir.

BÜDBÜKAT, ‘Bir Ülkenin Diğer Bir Ülkenin Kontrolü Altında Tutulması’ ibâresindeki kelimelerin baş harflerinden oluşmuş bir formüldür.

Teknik konularda akademisyen unvanına sâhip bir emekli general olan Prof. Dr. Mustafa Oktay Alnıak, (1) sosyal konular üzerinde çalışmalar yapan, topluma faydalı olmayı, bilgi ve inançlarımızın korunmasını kendisine gaye olarak belirleyen vatansever bir entelektüeldir. Vatanı sevmenin yeterli olmadığının şuuru ile bilgi ve tecrübelerini yeni nesillere aktarmayı görev bilmektedir. Sâde, samîmi, inandırıcı ifâdelerini çarpıcı örneklerle güçlendirerek kaleme aldığı görüşlerini, ‘Değerlerimiz ve Türkiye(2) isimli kitapta topladı. Kitap, Yeniyüzyıl Yayınları (3) tarafından okuyucunun istifâdesine sunuldu.

Yazarın ana hedefi; bu yazının giriş bölümünde belirlenen olumsuzluklara işâret etmek, güçlü bir devlet olunabilmesi için yapılması gerekenler konusunda insanlarımızı bilgilendirmektir.

Değerlerimiz ve Türkiye’ isimli eser, 26 ana bölümden oluşuyor. 14 bölümün alt bölümleri var. 27. bölüm, 13 adet kitaptan oluşan ‘Kaynakça‘dır. Bu çalışmada, ‘İnsan Hakları‘ ve ‘2013 yılının Teknolojik Üssü Türkiye‘ başlıklı makalelerde kaynakça kullanılmıştır. Diğer makalelerde yazarın düşünceleri samîmi bir söyleşi üslubuyla sunulmuştur.

Ana bölümlerden bâzılarının başlıkları şöyle: *Atatürk ve Bilim, *İnsan Hakları, *Başarının Değerleri, *Türkiye İçin Bir Gelişim Projesi, *Enerji ve İleri Teknolojiler, *Ekonomi ve Özelleştirme Problemleri, *Bir Paşanın Kaleminden İnsan Hakları ve Medya, *Savunma Endüstrisi ve Teknolojik Gelişim Stratejileri, *Türkiye Hakkında Tekno-Politik Görüşler, *2013 Yılının Teknoloji Üssü Türkiye.

Oktay Hoca, Alnıak Paşa; askerî disiplin ile diplomasi nezâketinin ideal karışımını gerçekleştirerek kâmil insan-bilge kişi hüviyetine bürünüyor ve bu hüviyetin sağladığı üstünlüğü ustaca kullanıyor. Kimseyi kırmadan, gücendirmeden Türkiye’nin ve dünyanın gerçeklerini ve gelecekte karşılaşılması muhtemel tehlikeleri dile getiriyor.

Akıl vermek; akıl vereni de akıl verileni de küçük düşürücüdür.

Akıl vereni küçük düşürür: Çünkü verdiği akıl beğenilmez ve uygulanmaz ise, âmiyâne tâbiri ile ‘hariçten gazel okumuş, dinleyici bulamamış veya ciddiye alınmamış‘ kişi konumuna mahkûm olur. Akıl verileni küçük düşürür: Çünkü ‘Sen düşünememiştin, ben sana söyleyeyim de uygula‘ şeklinde yorumlanabilir.

Kitapta küçük düşürücü unsurların zerresi yok. Okuyanlar sessizce; ‘Hoca doğru söylüyor‘ veya ‘Paşa iyi düşünmüş‘ Cümlelerini sıkça tekrarlamak durumunda kalıyorlar.

Yazar; belli ki yıllarını boşa harcamamış. İlmin katı prensipleriyle gerçekleştirdiği gözlemlerini, sanatkâr titizliği ve imbikten geçmiş bir nezâketle yazıya aktarmış.

Alnıak Hoca-Paşa, ‘Türk milletinin bu coğrafyadaki hayatını sona erdirmek maksadıyla kurgulanmış olaylardan ders almak gerekir.’ Diyor.  Son 100 yıl içendeki Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı olaylarını ve bu olayların aktörleri olan ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan’ın yaptıklarını örnek olarak gösteriyor.

Tarihin tekerrür etmemesi için bu olayların gençlerimize anlatılması gerektiğine ve tarih bilincinden mahrum gençlerle bu vatanın korunamayacağına dikkat çekiyor. Irak’ın durumunu delil olarak gösteriyor.

Değerlerimiz ve Türkiye; geçmişten geleceğe uzanan bir köprüdür. Bu özelliği ile Yahya Kemal Beyatlı’nın, özdeyiş hâline gelen ‘Kökü mâzide olan âtiyim‘ sözünü hatırlatıyor.

Yazar; Türkiye’nin bölgesinde 2013 yılının teknoloji üssü olması idealini açıklıyor ve bu idealin gerçekleşmesi hâlinde Avrasya koordinatındaki bölge ülkelerine istikrar ve kalıcı barış sağlayacağını müjdeliyor. Böylece Türkiye BÜDBÜKAT’çıların mengenesinden kurtulacak, kendisi BÜDBÜKAT’çılığa tenezzül etmeyecek, bölgesinde güç olarak örnek alınan, gıpta edilen bir ülke konumuna erişecek.

Şüphesiz 2013 yakın bir zamandır. 3-5 yıl önce yazıldığı tahmin edilen bu cümleyi, dua olarak kabul etmek mümkün olduğu gibi, gerçekleşmesi için elimizi çabuk tutmanın gereğine işâret etmek için revize etmediği de düşünülebilir.

Yazmak zahmetli iştir. Okumak ise zahmetsizdir. Türkiye’nin geleceğinin planlanmasında söz sâhibi olmayı aklından-gönlünden geçirenler; ister seçilmiş, ister tâyin edilmiş kadrolarda bulunsunlar, kendilerine yol haritası olacak, ufuk açacak olan bu eseri mutlaka okumalıdırlar.

(1) Prof. Dr. OKTAY ALINAK:

1962 yılında Kara Harp Okulu’ndan subay olarak mezun oldu.1971 yılın­da Ege Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği Lisans, 1978 yılında İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsünde İşletmecilik İhtisası, 1981 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Yüksek Lisans (Master) öğrenimlerini tamamladı.

1986-1987 yıllarında Kanada’da National Research Council’de NATO bursuyla araştırma yaptı.

1982-1990 yıllarında, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde ‘Mühendislik Malzemelerinin Yüksek Sıcaklıkta Deformasyonu ve Süper Alaşım­lar‘ konusunda yaptığı çalışma ile doktora derecesi aldı. 1994 yılında doçent, 2002 yılında profesör oldu.

Kara Harp Okulu’nda Teknik Bölüm Başkanlığı, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Koordinatörlüğü ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

2004 yılından itibaren Bahçeşehir Üniversitesinde öğretim üyeliği görevine devam etmektedir. Üniversite-Sanayi işbirliği faaliyetleri koordinatörüdür.

1962-2001 yılları arasında; Türk Silahlı Kuvvetleri nde görev yaptı. Kara Harp Okulu’nda akademik çalışmaları yanında, Millî Savunma Bakanlığında, Savunma Sanayi Dış İlişkiler, Teknik Hizmetler ve Dış Tedarik Dairesi Başkanlıkları gö­revlerinde bulundu. Güvenlik, lojistik ve tedarike ilişkin ileri teknoloji projelerinde görev yaptı. Savunma Sanayi, Dış İlişkiler, Avrupa Bağımsız program Grubu (IEPG), NATO (CNAD) konularında çalıştı.

Bilim Dünyası’nda; 1993 yılında TÜBİTAK Hüsamettin Tuğaç Vakfı Araştırma Birincilik Ödülü’ne, 1995 yılında İMED Bilim ve Teknolojiye Katkı­da Üstün Başarı Ödülüne, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi ve Dünya Gru­bunca Yılın İşletmecileri ödülüne layık görüldü.

Süper alaşımların yüksek sıcaklıkta davranışları, savunma sanayi, teknolo­ji ve proje yönetimi konularında ELSEVIER, AGARD, CANMET, TÜBİTAK ve muhtelif dergilerde yayımlanmış makaleleri; Savunma Sanayi, Proje Yönetimi, Avrupa Birliği ve İnsan Hakları konularında kitapları mevcuttur.

Endüstriyel ve ilmî çalışmalar kapsamında; Millî ve Milletlerarası Hid­rojen Enerjisi Kongreleri Başkanlığı ve Elimsan İlmî Araştırma Grubu (EBAR) Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Üniversite-Endüstri İşbirliği faaliyetleri kapsamında ileri teknoloji projelerinin Direktörlüğünü yapmaktadır.

(2) DEĞERLERİMİZ VE TÜRKİYE: ISBN: 978-605-5857-14-1 Birinci Basım, Temmuz 2009. Kitap: 13,5 X 21 santim ölçülerinde renkli baskılı karton kapak içerisinde üçüncü hamur kâğıda basılı 240 sayfadır.

(3) YENİYÜZYIL YAYINLARI: İlgi Kültür ve Sanat Yayıncılığının markasıdır.

Çatalçeşme Sokağı Nu: 27/10 Cağaloğlu, İstanbul. Telefon: 0.212-526 39 75 / Belgegeçer: 0.212-526 39 76 www.yeniyuzyilyayinleri.com / www.ilgiyayinevi.com

 

 

Oktay Alnıak

Oktay Alnıak

Oktay Alnıak

Oktay Alnıak

Oktay Alnıak

Oktay Alnıak

Oktay Alnıak

Oktay Alnıak

Önceki İçerikAydınlanma Türkiye’de Sona Erdi
Sonraki İçerikMoskova Büyükelçisi Neden Katılmadı?
Avatar photo
28 Kasım 1938 tarihinde Bafra’da doğdu. İlk ve ortaokulu doğduğu şehirde bitirdikten sonra Ankara Ticaret Lisesi ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde okudu. İş hayatına Ankara’da muhasebeci olarak başladı. Ankara ve Karabük’te; muhasebeci, mali müşavir ve profesyonel yönetici olarak devam etti. İstanbul’da, demir ticareti ile meşgul oldu. SSCB’nin dağılmasından sonra Türk Cumhuriyetlerinde sanayi yatırımları gerçekleştirmek üzere çok ortaklı şirket kurdu. Şirketin murahhas azası olarak Azerbaycan’da ve Kırım’da tesis kurup çalıştırdı. 2000 yılında işlerini tasfiye etti. İş hayatı ile birlikte yazı hayatı da devam etti. İlk yazısı 1954 yılında Bafra’da yayımlanmakta olan Bafra Haber Gazetesi’nde başmakale olarak yer aldı. Sonraki yıllarda İlhan Egemen Darendelioğlu’nun Toprak Dergisi’nde, Son Havadis ve Tercüman gazetelerinde yazıları yayımlandı. Türk Ocakları Genel Merkezinin yayımladığı Türk Yurdu dergisinde yazdı. İslâm, Kadın ve Aile, Yörünge, Ufuk, Emelimiz Kırım, Papatya, Tarih ve Düşünce, Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Sağduyu, Orkun, Kalgay, Bahçesaray, Türk Dünyâsı Târih ve Kültür, Antalya’da yayımlanan Nevzuhur, Kayseri’de yayımlanan Erciyes ve Yeniden Diriliş, Tokat’ta yayımlanan Kümbet, Kahramanmaraş’ta yayımlanan Alkış dergilerinde, Dünyâ ve Kırım’da yayımlanan Kırım Sadâsı gibi gazetelerde de imzasına rastlanmaktadır. Akra FM radyosunda haftanın olayları üzerine yorumları oldu. 1990 – 2000 yılları arasında (haftada bir gün) Zaman Gazetesi’nde köşe yazıları yazdı. Hâlen; Önce Vatan Gazetesi’nde, yazmaktadır. Oğuz Çetinoğlu; Türk Ocağı, Aydınlar Ocağı, ESKADER / Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmacıları Derneği ve İLESAM / Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sâhipleri Meslek Birliği Üyesidir. Yayımlanmış Kitapları: 1- Kültür Zenginliklerimiz: (2006) 2- Dört ciltte 4.000 sayfalık Kronolojik Tarih Ansiklopedisi: (2008 ve 2012), 3- Tarih Sözlüğü: (2009), 4- Okyanusa Açılan Kapılar / Tefekkür Mayası Röportajlar: (2009). 5- Altaylardan Hira’ya Türk-İslâm Dostluğu: (2012 ve 2013), 6- Bilenlerin Dilinden Irak Türkleri: (2012), 7- Türkler Nasıl ve Niçin Müslüman Oldu: (2013), 8- Türkmennâme / Irak Türkleri Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey: (2013). 9- Türklerin Muhteşem Tarihi: (Nisan 2014 ve Nisan 2015) 10- 115 Soruda Türk İslâm-Âlimi Mâtüridî (Röportaj): 2015) 11- Cihad – Gazi – Şehid: Kasım 2015. 12-Yavuz Bülent Bâkiler Kitabı (2016 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 13-Her Yönüyle Kâzım Karabekir (2017 Mehmet Şadi Polat ile birlikte) 14-Dil ve Edebiyat Dergisi / İlk 100 Sayı Bibliygorafyası (2017 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 15-Büyük Türk İslâm Âlimi Serahsî (2018), 16-Âyetler ve Hadisler Rehberliğinde Kutadgu Bilig’den Seçmeler (2018), 17-Edib Ahmet Yüknekî ve Atebetü’l-Hakayık (2018), 18- Büyük Türk İslâm Âlimi Mâtürîdî (2019), 19-Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugati’t-Türk (2019). 20-Duâ / Huzura Açılan Kapılar. (2019) 10-Yesevi Yayıncılık, 12-Yakın Plan Yayınları, 13-Boğaziçi Yayınları, 14-Dil ve Edebiyat Dergisi, diğer kitaplar Bilgeoğuz Yayınları tarafından yayımlanmıştır.