Covit19 Salgını ve Sonrası

43

İleri bir
tarihte 2020 nin en
önemli olaylarından biri Covit-19 salgını  olacaktır.Yıl başında Çinden başlayıp daha sonra
Kore-
İtalya-İranda görülen ve bütün dünyayı etkisi altına alıp mart ayında da ülkemizde görülmeye başlayan bu pandemi (büyük salgın) 
halen  birçok ülkede ciddi bir sa
ğlık sorunu
olarak g
örülmektedir.

            Mart
ay
ında salgınla mücadele
uygulamalar
ı çerçevesinde günlük hayatımızda büyük değişikliklere
sebep olan Covit-19 hastal
ığı bugüne kadar resmi
kay
ıtlara göre 5000 e yakını ölümle sonuçlanan 220 bin insanımızı hastalandırmıştır. Hastalığın salgın özelliğ
al
ınan ve uygulanan tedbirler
sayesinde azald
ığı için haziran başından itibaren  bu tedbirler azaltılmış ve normalleşme sürecine geçilmiştir.

            Bu  afet bize 
böyle büyük salg
ınların günlük hayatımızda derin değişimlere sebep
oldu
ğunu göstermiştir. İnsanların diğer insanlarla
ve
çevresi ile ilişkilerinde yeni alışkanlıklar
edinilmesine ihtiya
ç olduğunu hatırlatmıştır.Yönetimlere de
salg
ınla mü