Çocukların Öğrenme Yolları

39

Çocuklar çevrelerinde gördüklerini ve anne babaya ait tüm özellikleri öğrenirler.

 

Bu öğrenme;

1-bilgi,

2-duygu

3-davranış kazanma olarak gerçekleşir.

 

Çocuklar her şeyi;

1-Diğer insanların yaptıklarını izleyerek,

2-Söylediklerini dinleyerek,

3-Nesne ve olaylara bakarak,

4-Televizyon, video, CD, internet, gazete, dergi, kitap vb. okuyarak, seyrederek veya dinleyerek; yani kısaca “gözlem” yoluyla öğrenirler.

 

Çocuklar şu şekilde de öğrenirler;

1-Taklit yoluyla: modele bakarak.

2- Özdeşleşme yoluyla: kendisini bir başkası ile bir veya aynı tutarak onun davranışını benimseyerek.

 

Modele bakarak öğrenmede, çocuk bir başkasının davranışlarını görür ve o davranışları kendisi de yapar. Modelin davranışlarını benimsemeye götüren başlıca iki sebep olabilir:

 

1.Çocuk, birisinin bazı davranışları yaptığında; iyi şeyler elde ettiğini, bazı davranışları yaptığında da; kötü şeylerle karşılaştığını görür. Böylece, iyisonuca götüren davranışları yapar, kötü sonuç verenleri yapmaktan kaçınır.

 

2.Çocuk, büyüklerden gördüğü bir davranışı yaptığında, büyükler tarafından hoş karşılanır, ödüllendirilirse büyüklerin davranışlarını taklit eder. Çocuğu taklit yapmaya iten kuvvet, etrafından onay görmüş olması ve takdirle karşılanmasıdır.

 

Anne baba bir söze, bir harekete gülerse çocuklar da birlikte güler, hatta kahkaha atarlar. Çocuklar benzer durumla karşılaşırlarsa aynı şekilde gülebilirler.

Örnek: Ellerini ceplerine koyarak konuşan bir babanın çocuğunun da öyle hareket etmesi mümkündür.

 

Çocukların iyi alışkanlıklar edinmesi, iyi hareketlerin birlikte yapılmasıyla olur. Çocuk kendi çevresinde bulunan kişilerin, kötü hareketlerden çekindiklerini ve kötülükten hoşlanmadıklarını” görürse, kendisi de iyi hareketler yapmaktan zevk almaya başlar.

 

Anne baba tutumları, çocuğun model almasısonucu taklit ve özdeşleşme yoluyla çocuk tarafından benimsenir.Alışkanlık haline gelerek kişiliğinin ayrılmaz parçasını oluşturur.

 

Anne baba tutumları çocuğuneğitilmesinin temel taşıdır. Bu nedenle anne-babanın çocuğa iyi örnek olması çok önemlidir.

 

Ebeveynlerin sözlerden çok davranışlarıyla model olmaları gerekir Anne baba çocuklarına doğru ve yanlışları bu tutumları sayesinde öğretirler.

 

Sevgiyle kalın…