Bugünün güneşiyle dünün çamaşırlarını kurutamazsınız./ Süleyman Demirel

103