Bu çalışmada, Türkiye’de ilk defa 16.12.1983 tarih ve 83/7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Özel Finans Kurumları” adı ile kurulan ve 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile “Katılım Bankası” adını alarak bugünkü hukuki statüsüne kavuşan katılım bankaları incelenmiştir.

118

Katılım bankacılığı sistemi “faizsiz bankacılık” ve “kar-zarar ortaklığı” prensiplerine dayandığı iddiasıyla ortaya çıktığından dolayı “faiz”, “kar” ve “kar payı” kavramları öncelikli olarak ele alınmış, ardından Türk bankacılık sistemi özetlendikten sonra katılım bankalarının hem Türkiye uygulamaları hem de global uygulamaları karşılaştırılarak katılım bankalarının uygulamalarının “faizsiz bankacılık” ve “kâr-zarar ortaklığı” prensiplerine uygun çalışıp çalışmadıkları değerlendirilmiştir.