Bozkurt İşareti Siyasi Bir Simge Değildir

51

          Türkiye A Milli Futbol Takımının Avrupa Şampiyonasında, Avusturya Milli Futbol Takımını elemesinden sonra, gol sevincini Bozkurt işareti yaparak paylaşmasından dolayı, UEFA tarafından Merih Demiral’a spor etkinliklerinde sportif olmayan nitelikte davranışlar sergilediği, futbol sporunun itibarını zedelediği ve sosyal davranış ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle iki maç men cezası verilmiştir. Özellikle bu saçma-sapan ve yanlı kararı kınıyor ve şiddetle protesto ediyoruz.

          UEFA’nın bu anlamsız ve skandal kararı Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’in kışkırtıcı söylemleriyle ve Türkiye’deki milliyetsiz yandaşların kışkırtmalarıyla aldığını belirtelim. Alman İçişleri Bakanı’nın “ Bozkurt “ işaretine ilişkin olarak yaptığı “ Türk aşırı sağcıların sembolünün stadyumlarımızda yeri yok “ ve “ UEFA’nın olayı araştırması ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz.” Tarzında yaptığı edepsiz ve mesnetsiz açıklamalar, Türk’ün varlığından ne kadar korktuklarını ortaya koyuyor.

          UEFA’nın Alman İçişleri Bakanı’nın ve Türkiye’deki milliyetsiz yandaşların bilmeleri gereken gerçeklere göz atacak olursak; Bozkurt işareti, asla siyasi bir simge olmamıştır. Yaklaşık 500 milyonluk Büyük Türk Milleti’nin binlerce yıllık ortak kültürel simgesidir. Aynı zamanda, Kapitalizm’in yıllarca sömürdüğü mazlum milletlerin de uyanışına vesile olan bir direniş sembolüdür. Milli bir siyasi partiye karşı duyulan öfke ve kinden dolayı Türklüğe ve Bozkurt’a saldırmak edep dışı bir davranıştır. Türklüğün varlığından beri Bozkurt bütün Türklerin ortak simgesidir.

          Özellikle Mustafa Kemal Atatürk Türk Destanlarına karşı yakın ilgi duymuş ve Bozkurt simgesinin öne çıkmasını sağlamıştır. Türkiyat Enstitüsü’nde Prof. Dr. Fuat Köprülü’ye Bozkurt ile ilgili olarak şu sözleri söylemiştir: “ Karlı Tanrı Dağları’nın önünde, elinde meşale tutan bir Bozkurt olsun. Bu meşale, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilminin ifadesi olsun. Ergenekon’dan çıkmamızda kılavuz olan Bozkurt, Türklüğün Anadolu topraklarındaki yeni devletinin kuruluşunu ifade etsin.”

          Bozkurt simgesi, dünyanın her yerinde Türk Kimliği ile özdeşleşmiştir. Bu simgeyi yasaklamak Türk Kimliğine duyulan bir öfkenin yansımasıdır.

          Irkçılık, farklı bir ırk veya etnik kökene sahip oldukları için diğer insanlara yönelik ayrımcılık veya düşmanlıktır. Alman İçişleri Bakanı ırkçılığı başka bir ülkede aramasın, ırkçılığın daniskası kendi ülkesinde mevcuttur. “ Almanya Almanlarındır “, “ Yabancılar Dışarı “ söylemleri gerçekten ırkçı söylemlerdir. Özellikle Hitler selamı tam bir ırkçı selamdır, Hitler ve avanesi de birer ırkçıdır.

          Geçmiş yıllardan itibaren Almanya’da yabancılara ve özellikle Türklere karşı zaman zaman   kışkırtıcı eylemler yapılmış, Türklerin evleri, işyerleri yakılmış ve yağmalanmıştır.

          Bozkurt işareti veya simgesi başka anlamlar da taşımaktadır. Karabağ’dan Kerkük’e, Tebriz’den Taşkent’e, Üsküp’ten Bahçesaray’a, Prizren’den Saray Bosna’ya, Bakü’den Bişkek’e, Almaatı’dan Ankara’ya milyonlarca Türk’ün duygularını ifade etme biçimidir.

          Her ülkenin tarihteki başarıları, coğrafi konumları ve kültürel özelliklerini içine alan kendilerine ait sembolleri vardır. Amerikalıların Beyaz Başlı Kartal, Fransızların Horoz, İngilizlerin Aslan, Rusların Bozayı, İspanyolların Boğa, İskoçların Boynuzlu at, Kanadalıların Kunduz, Hintlilerin Kaplan, Avustralyalıların Kanguru, Çinlilerin Panda ve bunlardan başka pek çok ülkenin de sembolü vardır.

          Türklerin sembolü olan Bozkurt’un kökeni Türeyiş ve Ergenekon Destanı’ndan geliyor. Bozkurt sembolü, ilk defa Göktürkler tarafından kullanılmıştır. Bu sembolün seçilmesinin sebebi, kurtların özgürlüklerine düşkün olması, esarete boyun eğmemesi, korumacı tavırları, kararlı ve yol gösterici olmalarıdır.

          Türkiye’de her röportajında takımın milliyetçi duygu ve tutkularını vurgulayan Montella kadar olamayan milliyetsizlere pabuç bırakacak değiliz. Merih Demiral’ı ve A Milli Futbol Takımının her bir ferdini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.