Bize Rahmet Hak’tan Yağar

66

Biz hesabı Hak’la gördük

Bize Rahmet Hak’tan yağar

Biz nasibi Hak’la gördük

Bize Rahmet Hak’tan yağar

 

İnsan nesli neler yaşar

Nice engel dağlar aşar

Hak bilmezse yolda şaşar

Bize Rahmet Hak’tan yağar

 

Hak, Adalet, İlim yolun

Aşk, Liyakat Salih[1] kulun

Terk eylenir sağın solun

Bize Rahmet Hak’tan yağar

 

Dilimiz Bir Dinimiz Bir

Aramıza giremez kir

Tarihimiz yurdumuz gür

Bize Rahmet Hak’tan yağar

 

Yüce Divan kuruldukta

Hak kelamı soruldukta

Ten kafeste yoruldukta

Bize Rahmet Hak’tan yağar

 

Yedi iklim Türk’le dolduk

Muhammed’e ümmet olduk

Dikenleri bir bir yolduk

Bize Rahmet Hak’tan yağar

 

Rahmet iner sağnak sağnak

Türk’ün yurdu son sığınak

Gönül eri dost barınak

Bize Rahmet Hak’tan yağar

 

Bu milleti bilmeyenler

Gözyaşları silmeyenler

Karanlığı delmeyenler

Bize Rahmet Hak’tan yağar

 

Gasp edilen nice sözü

Görülecek gönül gözü

Yalanların kara yüzü

Bize Rahmet Hak’tan yağar

 

Toprak dile gelmez sanma

Riyakâra sen aldanma

Acı suya tatlı kanma

Bize Rahmet Hak’tan yağar

 

özden Türk’e açık söyler

İnsanlığa ibret eyler

Yedi felek bir devreyler

Bize Rahmet Hak’tan yağar

 

Saygı ve dostlukla

 

 [1] Kur’an: Velekad ketebnâ
fî-zzebûri min ba’di-żżikri enne-l-arda yeriśuhâ ‘ibâdiye-ssâlihûn(e)
Yemin
olsun, zikirden sonra Zebur’da şunu yazmıştık: Yeryüzüne benim iyilik ve barış
seven kullarım (Salih kullarım) vâris olacaktır
(Enbiya
Suresi/105.Ayet).

Eski Anadolu Türkçesi Kur’an meali daħı
bayıķ yazduķ inen kitāblar içinde lavha’l maḥfūz’dan śoñra bayıķ yir mįrāŝ ala
anı śāliḥ ķullarum
(Enbiya
Suresi/105.Ayet)
.