Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur. – Eflatun

158