Bir İslâmi Terör Devleti Kurmak

67

¾   
İslâmi terör
olur mu usta?

¾   
Yok, yoktur
çekirge; Budist terör bile olur, dükkân/portföy
geniş.. Sen Kuran’dan bir kavram
bul, biz sana silâh bulur, örgüt de kurdururuz.

¾   
Tâlibân ne
demek usta?

¾   
 Talebeler demek çekirge, medrese talebeleri;
Diyobend ekolünden..

¾   
Afganistan
acayip bir yer, di mi usta?

¾   
Afganistan dâhil Kıta-yı Hind tümden bir acayiptir. Müslümanlar kıtayı fethetti, Hint
tarikatları da Müslümanları fethetti.

¾   
Nası yani usta?

¾   
Pakistan, Keşmir, Bangladeş hatta Hindistan’ın
büyük kısmı demiryollarından çok medreseler ağıyla sarılmıştır. Ve fakat
arka planda feodal güçler, büyük sülâleler vardır.

¾   
Bizim Doğu ve Güneydoğu gibi mi usta?

¾   
Aynen öyle
çekirge; feodalizm şahane, İslam bahane.
Tıpkı Ortadoğu ülkeleri gibi, “Ortadoğululuk
gibi..

¾   
DAİŞ’i mi
kastettin usta?

¾   
IŞİD deneysel bir
sonuçtur çekirge; asıl mevzu, sebebin Ortadoğu
zihniyeti
olmasıdır. Yani zihnimiz öyle bir bataklık ki her türlü
haşerat ve virüs üretebiliyor
.

¾   
Nasıl kurtuluruz be
usta?

¾   
Zihninin çalışma şeklini,
algılamanı ve bakış açını değiştirerek. Yani aklederek, okuyarak – düşünerek ve değer üreterek.

¾   
Atatürk’ün
dediği gibi mi?

¾   
Aslında Kuran’ın dediği gibi ve Batı Medeniyetinin son yüzyıllarda
geldiği evrensel çizgi gibi. Ama Atatürk’ün hakikî mürşit olarak ilmi ve hakikî tarikat olarak da medeniyeti görmesini/göstermesini
kastediyorsan doğrusun/haklısın.

¾   
Bu arada IŞİD ne
oldu usta?

¾   
Ne diyordu Arif
Nihat Asya: “Ebu Leheb ölmedi yâ
Muhammed
/ Ebu Cehil kıtalar
dolaşıyor
Irak-Şam İslam Devleti üzerinden kısa ömürlü oldu, Tâlibân
İslam Devleti
üzerinden belki daha uzun ömürlü olur; ne vereyim abime, Terör Devleti mi?!

¾   
İşin içinde Amerika var, di mi?

¾   
O zaten fabrikanın sahibi; imalât ekibinde Pakistan ve Suudî Arabistan var.

¾   
Ama Pakistan Çin’e yakın duruyor?

¾   
O da bizim gibi
ikili oynuyor. Yarın ihtiyaç hâsıl olursa Pakistan’ı karıştırmak
Afganistan’ı karıştırmaktan daha kolay
.

¾   
Tâlibân 3 ayda alacağı yeri 3 günde aldı ama, kimse direnemedi?

¾   
Amerika artık
ihtiyarladı; poker oynarken elini açık ediyor. Afganlılar bile anladı; Merkezî Hükümet ve ‘savaş ağaları’ denilen bölgesel güç odakları direnmedi, yeni
kurguya göre vaziyetlenmeye
çalıştılar.

¾   
Çin Tâlibân’a
yakın galiba?

¾   
Çin çıkarına yakın. Doğu Türkistan’da namaza ve oruca terör muamelesi yapan Çin, Şeriat
Devleti’yle anlaşma yapmak için en önde koşuyor
; elçiliğini bile kapatmadı.

¾   
O zaman Afganistan patron mu değiştiriyor?

¾   
Ekonomik
olarak öyle ama istikrarsızlığın
yarım asırdır istikrar olduğu bir
coğrafyada bunlar cicim ayları sayılabilir. Kısa ve orta vadede yeni bir Keşmir doğacaktır; Rusya, Çin, İran ve Pakistan için..

¾   
ABD uçaklarına
üşüşen ve tekerlerinden düşen adamlara ne diyorsun usta?

¾   
Adam
demiyorum çekirge. Soruna soruyla karşılık vereyim: Batı’nın en büyük keşfi nedir sence?

¾   
Cep telefonu
mu usta?

¾   
Yok evlât, İslam Dünyasındaki karakter zaafiyetidir.
Müslümanı Müslümana boğdurmak sigortasız işçiyle ucuz üretim yapmak gibidir.
Artı, en muhterislerini de ustabaşı yaparsın. Çarkları dolarla yağladığın
sürece sistem tıkır tıkır işler.