Bir İnsan Türü Üzerine Tarihçe Denemesi

39

Evren, insan
aklının henüz ihata edemeyeceği kadar büyük ve karmaşık. Bu konuda bilimin kılavuzluğuna muhtacız. Hele
hele Cemil Meriç’in dediği gibi “Kavramların gülünç ve korkunç maskelerle
raksa çıktığı bir karnaval balosu
” ise “fikir hayatımız” ve “artık
kavga, insanla kelime arasında
” ise; arabulucu avukatlar ve ombudsmanlar
ile tercümanlara bilim ve din adamlarından daha çok ihtiyacımız var
demektir.

            Koskoca evren bir uyum
ve uzlaşma harmonisiyken insana
ne oluyor ki!

            * 13,8 milyar yıl önce: Büyük Patlama/Oluş, ‘Big
Bang
’ teorisi, “Kün feyekûn
emri (Bakara 117, Âl-i İmran 47 ve 59, En’am 73, Nahl 40, Mümin 68, Yâsin 82)

            * 4,5 milyar yıl önce: Dünyanın (Acun, Cihan, World) Oluşumu,
Güneş Sistemi

            * 1,8 milyar yıl önce: Yaşamın Oluşumu (Hücreli
Canlılar)

            * 500 milyon yıl önce: Omurgalı Canlılar (Hayvanlar)

*
1.8 milyon yıl önce: İnsan Türleri
(Erectus, Antecessor, Neanderthal)

Hicr 26 – “Andolsun ki Biz, insanı kuru bir çamurdan; değişken, cıvık bir balçıktan
yarattık.”
(artı 28 ve 29, + Rahman
14, En’am 2, Müminûn 12, Fâtır 35, Sâd 71-72).

*
200 bin yıl önce: Bizim Tür yani Sapiens İnsanı (Kişi, Âdem, Human)

İnsan 1 – “İnsanın üzerinden, o tarih sahnesine çıkıncaya kadar, tüm zamanlar
içinden belirsiz ve uzun bir süre geçmemiş miydi ki henüz o anılmaya değer bir
varlık bile değildi.”

Fakat
Homo Sapiensin yani Bizimkilerin merakı ve macera duygusu kurnazlığı ve çıkarcılığı
ile birleşince ilâhi mesaja muhatap
kılındı. Sorumlu ardıllık / Halifelik..

*
10-15 binler; taş çatlasın 20 bin
yıl önce: İlk Sorumlu İnsan (Hz.
Âdem)

Bakara 30 – “Hani bir zamanlar Rabb’in Meleklere; ‘Ben yeryüzünde bir Halife tayin
edeceğim’ demişti. Melekler; ‘Seni övgüyle kutsayan bizler varken orada
bozgunculuk yapacak, kan dökecek birisini mi yönetici yapacaksın?’ dediler.
Allah da; ‘Ben sizin bilmediklerinizi bilirim’ dedi.”

Bakara 31 – “Ve Âdem’e tüm isimleri öğretti.” Bu ekstra bellek yüklemesiyle tüm canlıların önüne geçen İnsan kısa sürede (4,5 milyar ÷ 15 bin
= 300 binde 1 veyahut 1,8 milyon  ÷ 15
bin = 120’de 1) kendine göre muazzam bir gelişme gösterdi.

*
1000; günümüzden 3 bin yıl önce: Elçi Yönetici / Peygamber Kral (Hz.
Davud)

Sâd 26 – “Ey
Davud! Biz seni yeryüzünde yönetici kıldık. Halkın arasında adaletle hüküm ver,
arzularına uyma ve duygularına kapılma; sonra seni Allah’ın yolundan saptırır.
Allah’ın yolundan sapanlara Hesap Gününü unuttukları için şiddetli bir azap
var.”

Yeryüzünde Tanrının temsilcisi olmak yanlış değildi; bunun sınıfsallaşması yahut soyca tekelleşmesiydi yanlış olan. Hükümdarın
kut’ alması değildi yanlış olan; kutsallaştırılmasıydı hatta kutun
özelleştirilmesiydi.

Yöneticiliği
sorumluluk olarak alanlar doğru
anlamıştır, yeryüzündekileri emrine musahhar kılmak gibi görenler çifte yanılgı
içindedirler. “Asra bak! İnsanlık mutlak hüsranda; inanıp sorumlu ve erdemli
davrananlar ile birbirine doğruluğu ve direnmeyi önerenler dışında.”  
(Asr 1-3)

*
Bitmek bilmedi değil mi 2020;
kimbilir 2021’de nelere şahit
olacağız? Evrende bir zerre olan
Mavi Gezegenin tarihî vetiresinde ve yaratılmışlar defterinde bir nokta olan insanın iddiası nedir, ne olabilir?
Mesaj Öncesi (MÖ) yaşamlar tarzında
yaşamak hayat sayılmakta mıdır?

Âvâzeyi bu âleme Dâvud gibi sal” /
Dünyada Davud gibi bir ses bırak. Ya da hoş
seda
olmaya bak. Biraz âdem ol yani.. Hikâyeyi biliyorsun.