Bir Dost İnsan Abdullah Köktürk

51

İnsanların çoğu yalnız kendileri için yaşarlar. Bazı insanlar ise kendisi için olduğu kadar içinde bulunduğu topluma, çevresinde bulunun insanlara ne verebilirim? Ne yapabilirim? Nasıl faydalı olabilirim?  Düşünce ve gayreti ile günlerini geçirirler. Tasaları, sevinçleri, umutları kendisi için olduğu gibi çevresi ile de alakalıdır. İşte Abdullah Köktürk bu ikinci gruptan bir insandır.

Kendisini Halk Eğitim Müdürlüğünde çalıştığı zamandan tanırım.1985 de sevecen, sıcak kanlı, güler yüzlü genç bir öğretmen iken bir sağlık sorunu için Kocaeli Tahlil Laboratuvarı’ma gelmiş ve yaptığım bilgilendirme,  verdiğim hekimlik hizmeti sonucu saygı değer eşİ  ile mutlu bir şekilde uğurlamıştım. Bu tanışıklığımız daha sonra dostluğa dönüşmüştür. 2015de Kocaeli Kent Konseyi Başkanlığı’nda halef seleflik dâhil halen sürmektedir.

Abdullah Bey aynı zamanda bulunduğu ortamların aranan yıldız isimlerindendir. Tarih sohbetleri, sosyal olaylara getirdiği tatlı yorumlar yanında türküleri ile de cemiyetlerin renkli bir simasıdır. Hele o ‘ yanık’ sesinden Rumeli Türkülerini dinleyip de hayran olmamak mümkün değildir.

Bekirpaşa Belediye Başkanlığı döneminde 23 Nisan Çocuk Bayramımızı şehrimiz için uluslar arası çocuk şenliği haline dönüşmesini sağlamıştır. Bu kutlamalar bugün, büyükşehir belediye başkanı Sn. İbrahim Karaosmanoğlu’nun himayesinde daha da geliştirilmiş olarak devam etmekte ve Kocaeli’mizin bilinmişliğine, tanınmışlığına önemsenecek bir katkı vermektedir. Başlangıcında Kocaeli Büyükşehir Başkan danışmanı olarak komitesinde bulunduğum bu çalışmada, o tarihte belediye meclis üyesi olan diğer bir dost insan Sn.Rıdvan  Sarıoğlu’nunda emeği  çoktur. Abdullah beyin hizmetlerinden eğitim ile ilgili olanları pek bilmiyorum. Talebelerinin sevgisini kazanmış olması O’nun eğitimde de güzel şeyler yapmış olduğunu göstermektedir. Siyaset hayatında ise Bekirpaşa Belediye Başkanı olarak adaletli bir başkanlıkla iyi hizmetler yapma gayretini biliyorum. Akçakoca konutlarının tamamlanmasından tutunda , hobi bahçeleri, köylerin kalkınmasına yönelik gayretlerini,bölge halkının eğitim ve bilinçlenmesine yönelik çalışmaları, tarih bilincini geliştirmek amaçlı yaptığı Çanakkale Savaşı ile ilgili bir müzenin şehrimize getirilmesi  ve diğer eğitim çalışmaları ile sosyal çalışmalarını, döneminde herkes takdir etmiş ve bu gün bunlar  güzel hatıralardandır.

Kocaeli Aydınlar Ocağındaki katkıları, Kocaeli İlim Yayma Cemiyetindeki faydalı hizmetleri, Kent Konseyi Başkanlığı gibi sivil toplum kuruluşlarındaki birleştirici, bütünleştirici, ağabey vasfındaki duruşu onun şehrimizin sosyal hayatındaki önemli özellikleri olarak bilinir. Bu günlerde Haluk Ercan Bey’in sahibi olduğu Ercan Tur ile seyahatlere katılmaktadır. Bu seyahatler daha çok din ve ırkdaşlarımızın yaşadığı ülkelere olmaktadır.2016 baharında da İran’ a giden  ekipte  eşimle birlikte ben de vardım.Bu gezinin verimli ve zevkli geçmesinde katkısı çok olmuştur.Şiraz ‘da yaşayan Kaşgar Türkleri  ile sohbetleri  onlar  kadar bizim içinde bir zenginlikti.Yine Isfahan’da , Büyük Selçuklu’lar zamanından kalma Meydan Camii’ndeki Caferi mezhebi çoğunluklu cemaatle kıldığımız Cuma namazı sonrası değerlendirmelerimiz birleştirici yönü ile önemlidir.İslam coğrafyasındaki  her geçen gün artan mezhep kavgalarına rağmen ibadetimizi hep beraber  yapmış ve oradaki insanlar ile muhabbet ortamı kurabilmiştik. Bu durum bilmeyi, tanımayı artıran ve ufuklarımızı açan bu tür gezilerin önemi ve çok faydalı olduğunu gösteriyordu. Bu faydayı Abdullah Bey ve onun gibi bilgi ve birikimli insanlarla beraber gezmek daha da artırıyordu.

Abdullah Köktürk beye ve ailesine sağlıklı ve gönül dostları ile beraber hayırlı ömürler dilerim.