Beyaz Büyü

27

şa teslim olanı alkışlıyorum.

Kar tanelerinin yeryüzü seferleri adına essiz serpilişinde ritmini bulan beyaz bir musikîdir o. Ki kar hükmünde kararname ile söyler türküsünü. Kalpte çığ koparır, çerağlar tutuşturur beyin koridorlarında..

Yağan karın feryadını duy
Yere dü
sen çığğını dinle
Hıçkırı
ğını bir kenara koy da
Solu
ğunu almaya bak kalbinle

Kışı dondurulmuş saflığına bağışlıyorum.

Derin bir aklığın hücre çeperlerinde genişleme geleceğine mâliktir çünkü o. Ki mesafe çayırları boyunca süt renkli ilhamlar büyütür analık hakkına. Mevsimlere taç giydiren iklimler efendisidir. Aylar ve yıldızlar âzad kabul etmez kölesidir. Ve tebaasının damarlarında dolaşmayı bilir.

Rötar yaptı bahar kışı görünce
Ertelendi sevda seferleri
şmez de gönlümüze ilk cemre
şer kalp atışlarıyla kar taneleri

şın tartışılmaz âzametine alışıyorum.

Zira asildir o. Ki yükseklerde yaşar. Tenezzül takvimlerince yayılan sıcaklık boyu aramızdadır. Kesintisiz bir sessizliğin ocakbaşı çıtırtısında gizlidir yüreği. Kapı aralığından martı kanatlarına uzanan koşunun jokeyidir şubatı. Şu dumanlı başımızın gönderinde dalgalanır tekerrür küreği.

Kar tanelerine gözyaşlarımı bağlamalıyım
Oturup kardan adamlar için a
ğlamalıyım

Kışın bitimsiz gazeline başlıyorum:

s moraran cesedimize bakışımızdır
Ardından sarı
şın ağıtlar yakışımızdır
Bir buz tabakası altında akı
şımızdır
Beyaz
şimşeklere selam çakışımızdır
Yakamıza yanık kardelenler takı
şımızdır
Ya
samayı canla başla bırakışımızdır
Kış
bizim öldükten sonraki yasayışımızdır
Kış
o bizim kış oğlu kışımızdır