Ben, Türküm!

22

Ben, Türküm!

Türk, Töresiz olmaz.

Ben, Türküm!

Türk, Vatansız olmaz.

Ben, Türküm!

Türk, Bayraksız olmaz.

Ben, Türküm!

Türk, Hürriyetsiz olmaz.

Ben, Türküm!

Türk, Vicdansız olmaz.

Ben, Türküm!

Türk, İdealsiz olmaz.

Ben, Türküm!

Türk, Bozkurtsuz olmaz.

Ben, Türküm!

Türk, Dirençsiz olmaz.

Ben, Türküm!

Türk, Hoşgörüsüz olmaz.

Ben, Türküm!

Türk, Mücadelesiz olmaz.

Ben, Türküm!

Türk, Askersiz olmaz.

Ben, Türküm!

Türk, Tarihsiz olmaz.

Ben, Türküm!

Türk, Yalaka olmaz.

Ben, Türküm!

Türk, Korkak olmaz.

Ben, Türküm!

Türk, Riyakâr olmaz.

Bu yazdıklarım, Türkün tarihe mal olmuş özellikleridir ki, bunlar, dünya tarihini anlatan birçok kaynakta açıkça görülebilir.

Bugün, Türkün bu özellikleri yok edilmeye çalışılmakta, yok sayılmakta, hem de Türkü yönetmek iddiasında bulunanlar ve onların yalakaları tarafından. Heyhat!

Mustafa Kemal ATATÜRK gibi bir Türk Aşığının kurduğu bu devlette hem de… Yazıklar olsun!

Türk! Uyan!

Türk! Uyan!

Türk! Uyan!