Belediyeler

80

İlimizin gündemini oluşturan en önemli olayın Kocaeli deki
belediyelerle ilgili çıkarılması söylenen yasalarla ilgili tartışmalar
olduğu birlikte izliyoruz. Daha önce belediye başkanlığı yapmış bir
millet vekilimizin mahalli yönetimlerle ilgili genel başkan yardımcısı
olması ile başlayan bu sürecin iktidar partisinin başını ağrıtacağını
sanıyoruz.

Söylenilenler doğruysa mevcut belediyelerin büyük çoğunluğu
kapatılacak ve çevrelerine yakın belediyelere bağlanacak. Anlaşıldığı
kadarıyla iktidar meseleye yalnızca kar-zarar açısından bakmakta yani
en az masrafla bu işi götürecek yasayı çıkarmayı düşünmektedir. İktidar
meseleye ekonomik açıdan baktığı için kendini haklı görebilir. Fakat
mesele bu kadar basit değildir.

Nüfusu az yöreler için düşünüle bilinilecek kararlara Hereke gibi
mazisi eski ve büyük olan yerleri katarak kapatmak bize göre değil.
Ayrıca işin diğer ve önemli yönü böylesi önemli bir kararı o karardan
etkilenecek o yöre insanına sormadan almaktır. Bu davranış o insanlara
layık oldukları değeri vermemek, halk deyimiyle onları adam yerine
koymamaktır. Böyle bir davranışın faturası da herhalde öyle ucuz olmaz.

İktidar partisi kendini haklı bulsa ve uyguladığı yöntem doğru olsa
bile onu haksız konumuna düşürür. Burada yapılması gereken kapatılması
düşünülen belediyelerin bulunduğu halk ile bir araya gelerek meseleyi
detayları ile anlatıp neden bu uygulamaya başvurulduğu yeni şeklin o
yöreye getireceği imkan ve faydalar söylenecek, onların fikirleri
alınıp karşılıklı müzakerelerden sonra referandumum yapılsa halk neyi
tercih ederse onda karar kılınsa neyse!

Bu yola başvurulmazsa en azından muhalefet partileri bunu fırsat
bilir ve iktidar aleyhine yapacağı propagandalara malzeme verir.
İktidar partisi bile yıpranır, siyasi partiler taraftarlarını arttırmak
için uğraşır, kaybetmek için değil. Kendisine oy vermiş, iktidar yapmış
seçmenlerini darıltmak karşısına almak akıllıca bir davranış olur mu?
Ak partinin böyle bir hataya düşeceği pek mantıklı görünmüyor.

Karar onların, bizden söylemesi kendi düşen ağlamaz…