Atatürk ve Evrim Teorisi

52

Atatürk evrimci midir?
Evrimciler Atatürkçü müdür?
Evrim bilimsel bir tez midir?
Yoksa bir maske midir?

Soruları fazla uzatmaya gerek yok. Öncelikle Atatürk’ün evrime nasıl baktığını araştırmak gerekir. Evrime nasıl baktığını anlamak içinde dine nasıl baktığını bilmek gerekir.

Atatürk Osmanlı vatandaşı olarak dünyaya gelmiş Osmanlı eğitimiyle yetişmiş bir liderdir. Osmanlı’nın çöküş döneminde yetiştirdiği dünya çapında bir devlet adamıdır.

Atatürk dine duyarlı halkında dindar olmasını arzulayan Allah inancı sağlam bir insandı.

07 Şubat 1923’de Balıkesir Zağanos Paşa Caminde okuduğu bir hutbede ( Bu gün Atatürkçü olduklarını söyleyenlerin birçoğu hutbenin ne olduğunu, nerede, ne zaman, hangi gün okunduğunu bile bilmezler.) “İnsanlara manevi mutluluk vermiş olan dinimiz son dindir, mükemmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa ve gerçeklere tamamen uymaktadır.

Eğer akla mantığa gerçeklere uymamış olsa idi bununla diğer ilahi tabiat kanunları arasında zıtlık olması gerekirdi. Çünkü bütün tabiat kanunlarını yapan Cenab-ı Haktır.”

Yani yer çekimi kanununu, suyun kaldırma kuvvetini, gezegenler arasındaki mesafe ve çekme itme durumlarını dolayısıyla evrendeki fiziksel ve biyolojik yasaları koyan Allah(cc)’dir.

Atatürk ehlisünnet çizgisinde inanca sahip bir insandır. Ehli sünnet çizgisiyle evrim nasıl bir araya gelmezse bu inançtaki bir insanla evrimde bir araya gelmez.

Evrim imkana dayalı bir düşünce tarzıdır. Evrim teorisinde Allah inancını bulmak mümkün değildir. Dolayısıyla Atatürk’ün evrimi kabul etmesi, ona inanması kendisiyle, inançlarıyla çelişmesi demektir ki bu mümkün değildir.

Evrimciler Atatürkçü müdür?

Nasıl ki evrimci olmak Darvin gibi düşünmeyi, inanmayı gerektiriyorsa, Atatürkçü olmakta Atatürk gibi düşünüp onun gibi inanmayı gerektirir.

Nasıl ki Atatürk’ün evrimci olması mümkün değilse evrimcilerinde Atatürkçü olması mümkün değildir.

Evrim bilimsel bir tez midir?

Evrimin bilimsel bir tez olabilmesi için din ile taban tabana zıt düşmemesi gerekir. Yani dinin kurallarını Allah belirlediğine göre Allah vardır. Öyleyse dünyayı da, insanı da yaratan tabiattaki kanunları da koyan O’dur.

Allah(cc) sizi yaradan benim ve sizi Âdem’den, Âdem’i de topraktan yarattım. İlk insan Adem’dir, sizin atanızdır. Buyruluyor.

Darvin’de (evrimciler) yok biz Âdemden değil maymundan türedik bizim atamız maymundur diyorsa bu düşünce ile Allah inancının bir arada olması imkânsızdır.

Yapılan inkarcılığın bilim perdesi altında gizlenerek bilimin çarpıtılması, hokkabazlık yapılmasıdır.

Canlılarda kromozom sayıları türler itibariyle birbirinden farklıdır. İnsanda 23 çift kromozom yani 46 kromozom vardır. Maymundaki kromozom sayısı insan nesli ile aynı mıdır?

Dolayısıyla evrim teorisinin bilimsel bir tez olması söz konusu olamaz. Bilim dine ters düşmez, siz bilimi çarpıtırsanız dinin ne suçu var, bilimin ne suçu var.

SONUÇ: İlk emri “oku” olan bir dinin, yani bilimi emreden dinin bilimle çeliştiğini iddia etmek insanın aklından zoru olduğunun göstergesidir.