Asya’nın Kandilleri Söndürülmek İsteniliyor!

56

“Gönül arzu eder ki, Türkistan meselesinin halledilmesi
Davasında öncülük şerefi, Türkiye’nin hakkı olsun….

İsa Yusuf Alptekin

Esirgeyen, koruyan Allah’ın adıyla
Pek Muhterem Gönüldaşlarım,

Ne yazık ki, uzuvlarımızdan bir tanesi şiddetli bir şekilde sızlamaktadır. Uzak düştüğümüz, hasret kaldığımız, bizim için kutsal olan geçmişimizin ve atalarımızın mirası Kandaşlarımız, Karındaşlarımız,Dindaşlarımız Uygur Türkleri, Çin zorbalığı ve zulmüyle insanlık dışı bir soykırıma, etnik bir temizliğe karşı karşıyadırlar.

Gök Bayrağımızın korkusuz savunucuları Aziz mücahidlerimiz::
Hoca Ahmet Yesevi, Yusuf has Hacib, Kaşgarlı Mahmut, Sultan Saltuk Buğra Han, Yakuphan Be Devlet, Dilşad Hatun, Hoca Niyaz Hacı, Timur Şencan, İsa Yusuf Alptekin, Mehmet Emin Buğra, Osman Batur, General Abdul Niyaz, General Mahmut Muhitti, Ahmet Can Kasimi, Dr. Mesut Sabri Baykozi,Gani Batur, Hacı Yakup Anat, Abdulkadir El Meragi ve diğer ismini sayamadığım hörmetli büyüklerim sizlerden özür diliyorum.

Özür diliyorum sizden Rus-Çin Oyununa seyirci kaldığım için,
Özür diliyorum sizden Doğu Türkistan Türkü’nün gönülden bağlı olduğu tam İstiklaline erişebilmesi uğruna sizlerle beraber savaşamadığım için,
Özür diliyorum sizden Hür Dünyanın (!) hükümetlerine davanızı, davamızı anlatamadığım yardımlarını sizlere ulaştıramadığım için…

Sizlerin Aziz hatıralarınız önünde derin saygı ve Fatihalarla eğiliyorum.

Belki geç de olsa Türk ulusunun ruhunda çoktan beri uyuyan böyle büyük Türklük bilinci ulu dilek belirmeye doğmaya başlamıştır. Belki bu ulu bilinci ruhunda duymayan pek az miskin-uyuşuk kişiler geri kalmıştır.

Neticeye gelirsek, o bilinç nedir?

  1. Dil sevgisi
  2. Ulus sevgisi
  3. Vatan sevgisi

Her Türk’ün iki çeşit vatanı vardır. Vatan ülkemizin sahip olduğu yer demek değildir .O halde biz Türklerin vatanı şunlardır:

a.  Ulusal vatan
b.  Ülkülük vatan

O Halde VATANIMIZA Sahip Çıkma Vaktidir!!!

Her bir kişi, her bir ulus kendi ulusunu sever. Hatta sevmek ve saymak zorundadır. Ne yazık ki bazı Türkler şahsiyetsizlik, bencillik ve siyasi hayatı için kendi hudutları dışındaki ulusdaşlarını tanımak istemezler. Öyle insanlara bakmamalı! Hatta içlerinde öyle utanmazlar vardır ki, açıktan açığa yabancıların arasında hiç çekinmeden kendi ulusundan olanları yok etmek gerekli olduğunu söylerler. Onlar ise şahsiyetçi, bencil ve kendilerini tanımayan, anlayışsız duygusuz kimselerdir. Başkalarına yaranmak isteyen çıkarcılardır. Veya kendilerini insan sanarak, kap kaçak boşaltıp gezen kara kalplilerdir. Bunlar gibi olunmazsa Türkler kölelik boyunduruğundan kurtulmuş olacaktır .

Doğu Türkistan ve sair mazlum milletlerin istiklallerine kavuşmaları, kültürel, ekonomik aklıselim ve uzun vadeli işbirliği ve yaptırımlarla mümkün hale gelecektir. Bize düşen ÇİN MALı kullanmamak, kullandırmamaktır. Yüce Dinimizin emrettiği şekilde Bilinçli ve Şuurlu olmaktır, Cihad etmektir haksızlığa, zulme, zorbalığa ve emperyalizme karşı… Sahip çıkmaktır değerlerimize ki sahip çıksınlar bize….

Sözlerimi Dilimize, Ulusumuza ve Vatanımıza sahip çıkmak adına Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügat üt Türk’ünün giriş metniyle neticelendirmek istiyorum.

Ant içerek söylüyorum, ben Buhara’nın, sözüne güvenilir imamlarının birinden ve başkaca Nişaburlu bir imamdan işittim. İkisi de senetleri ile bildiriyorlar ki, Yalvacımız (Peygamber), kıyamet belgelerine, ahir zaman karışıklıklarını ve Oğuz Türklerinin ortaya çıkacaklarını söylediği sırada Türk dilini öğreniniz, çünkü onlar için uzun sürecek egemenlik vardır buyurmuştu. Bu söz (hadis) doğru ise sorguları kendilerinin üzerine olsun Türk dilini öğrenmek çok gerekli bir iş olur. Bu doğru değil ise akıl bunu emreder. Tanrı, Türk burçlarını yükseltmiş ve onların mülkleri üzerinde felekleri döndürmüştür. Allah‘ın, devlet güneşini Türk burçlarından doğurmuş olduğunu ve Türklerin ülkesi üzerinde göklerin bütün dairelerini döndürmüş olduğunu gördüm Tanrı onlara Türk adını vermiş ve yeryüzüne ilbay (hakim) kılmış, Cihan imparatorları Türk ırkından çıktı.. Dünya uluslarının yularların onlar eline vermiş, Türkler Allah tarafından bütün kavimlere üstün kılındı. Hak’tan ayrılmayan Türkler, Allah tarafından hak üzerine kuvvetlendirildi. Onlarla birlikte çalışanları aziz kılmış ve Türkler onları her dileklerine ulaştırmış, Türkler, himayelerine aldıkları milletleri, kötülerin şerrinden korudular. Cihan hâkimi olan Türklere herkes muhtaçtır. Onlara hedef olmaktan korunabilmek için, aklı olana düşen şey, onların yolunu tutmak,  onlara derdini dinletmek, gönüllerini alabilmek bu suretle her türlü arzuya naili olabilmek için Türkçe öğrenmek gerekir…

Allah’a emanet olunuz