Aşı ve Irkçılık; Sağlıklı Türklük yahut Popüler Faşizm

30

Alman Aşısı mı olalım, Çin
Aşısı
mı; Vebo’ya yapılan
ırkçılığı ne kadar şiddetle kınayalım? Belirli gün ve haftalarda sosyal
medyadan durumsal konuşlanım
paylaşımlarını yapmada da aman geri kalmayalım, yarışanlarla yarışalım.

facebook-instagram-tvitter maskemiz

paylaşımlarımızdır ikbal mesafemiz

            yağmur duasıdır toplu hijyen

            dillerde tedbir; Allah büyüktür

Her
bişeyden azbuçuk anlayan, gündemin
peşinde koşmada
epeyi uzman olan
halkımızın ezbere yaşam rehberi
öngörümsüz (covid) vaziyetlerde kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Okulistik (skolastik) altyapımız ve siyasî kut sahiplerine imanımız yetersiz kalabiliyor.

İşbu
hâllerde 3 adım ile sağa, 3 adım ile sola selam veren “Aşk ile sev milliyeti” yürüyüşü Hızır hükmündedir. E, ne de olsa “Hayat devam edeyi” diyor ‘Acil
Servisler. Hayat deyince yarım asırdır otlakta yaşaya-gördüklerimizin gevişini mevzuya
meze edelim istedik:

Milliyet de iman
gibi statik veya stabil değildir, dinamiktir;
artar, eksilir yahut değişir, şekil değiştirir. Yağmurlu havada farklı, güneşli
havada farklı olabilir. Kurumda
farklı, trafikte farklı
seyredebilir. Bayburt’taykenkiyle Frankfurt’taykenki farklılık
arzedebilir.

Leylekler” sizi bir Milletin ya da bir Dinin diyarına
bırakırlar. Diyarda duranla yuvadan ayrılan, farklı açılardan bakmaya çabalayanla
tercihini başka bir aidiyetten yana kullanan ayrışacaktır zamanla. Öyleyse bağlılıklarımız da değişkendir. Bağ bazen hissiyat, bazen menfaat bazen de bağımlıktandır.

Gökalp der ki; “Millet;
ne ırkî, ne kavmî, ne coğrafî, ne siyasî, ne de idarî bir zümredir. Millet,
aynı terbiyeyi almış fertlerden oluşan kültürel bir birliktir. Milliyette soy
ağacı aranmaz. İnsanlar bir millete ancak hisleriyle bağlı olabilir.

Türk olmak için her şeyden evvel Türk Kültürüyle
terbiye görmek ve Millet (Türk) İdeali için çalışmak şarttır. Bu şartları
taşımayanlara, kanca ve ırkça Türk olsalar bile ‘Türk’ ünvanı veremeyiz.”

Atatürk der ki; Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk
Milleti denir.”

1924 Anayasası der ki; “Türkiye
ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle Türk ıtlak
olunur.”

Irkçılık nedir: Türkiye halkını oluşturan etnik unsurlardan
birini (Kürt) Türk Milletinden ayrı
görmektir/göstermektir. Neye göre ayırıyorsun? Kana göreyse kan-cı’sın,
soya göreyse soy-cu’sun, ırka göreyse ırk-çı’sın. Hani ‘tek millet’tik, hani 83 milyon birdi?  Oysa en ‘Baba
Yasamız (Md. 66) gayrimüslim
azınlıkları bile vatandaşlık bağıyla “Türk
saymakta; tıpkı çağdaş demokrasilerde olduğu gibi.

Mehmet Öz/Oz,
Cleveland doğumlu bir Amerikalı, Türk
kökenli
ve sonradan çifte vatandaş olsa da Amerikan İdealine hizmet etmektedir, doğal olarak TC’den evvel ABD çıkarlarını önceler. Doğal olmayan bizim popülist ve faşizan
bakışımızdır.

Uğur Şahin ve Özlem
Türeci
Türk asıllı Alman tıpçılar; Bill Gates’e
çalışıyorlar (Pfizer Inc. – Bill & Melinda Gates
Foundation). Elin aşısıyla gerdeğe girmek ve Türkik kökenden züğürt
tesellisi
çıkarmak yerine bizi Türk
Hekimlerinin
patentlerine emanet
edin.

Mesut Özil, çifte vatandaş; evvel Almanlık kısmı ağır basıyordu, sonra sonra Türklük damarı ağırlık kazanmaya başladı. Hayırseverliklerine son
yıllarda Doğu Türkistan hassasiyeti
eklenmiştir. Mehmet Aurelio Rio’da
doğduğu halde Türk futboluyla birlikte Türk
Millî Takımı
’na hizmet verdi. Çikolata rengiyle bizim için Özil’den daha
Özeldi; Avrupa Üçüncülüğümüzde emeği
var.

Akıldır her işin başı sağlıktan
önce; akıl baştadır, üçüncü fazda değildir. Milletçe kafamız güzel; evvelâ ayıktıran ilâçların kürüne girmek
gerek, sonra Koronanın körü..

Aşı istiyoruz, farklı bakış aşısı; hem de 80 milyon doz, yerli olsun
lütfen..