Anladın mı Bizi Hoca?

208

“Eğer yabancı bir dille meydana getirseydik Kur’an’ı, elbette derlerdi ki ayetleri Arapça olarak açıklansaydı da anlasaydık olmaz mıydı? Bu, yabancı bir dille söylenmiş söz, söyleyen de Arap ha? De ki: O, inananlara doğru yolu gösterir ve şifadır; inanmayanlarınsa kulaklarında ağırlık var ve Kur’an, onları kör etmede; sanki onlara pek uzak bir yerden nida edilmede”.

Fussilet suresi/44. Ayet”

“Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da O’nun varlığının, kudretinin delillerindendir. Bilenler, âlimler için bunda Allah’ın kudretini gösteren deliller vardır”.

Rûm Suresi/ 22. Ayet

“Kur’an-ı Kerim’in Türkçe ve tüm dünya dillerindeki meallerine karşı çıkanlara: Tüm insanlığın “hidayetini” istiyor musunuz? İstemiyor musunuz?”

 “Yoksa Tüm insanlığın Araplaşacağını mı zannediyorsunuz?”

Hilmi ÖZDEN

Kur’an bütün dillerdedir

Keşf-i dünya ellerdedir[1]

Çalışmayan sellerdedir

Dinledin mi bizi hoca?

Ayet ayet insan yüce[2]

Lütfu kerem hece hece

Gelir gider gündüz gece

Anladın mı bizi hoca?

Yol gösterir Yüce Kur’an

Candan yakın Hak Hak vuran[3]

Zikri daim sende her an

Dinledin mi bizi hoca?

Asra yemin kıldı “Bir Hak”[4]

Tevhit ile cihana bak

Harfsiz sözsüz daim Halak[5]

Anladın mı bizi hoca?

Kur’an indi halkın dili[6]

Aydınlanır bin kandili

Killer yanar akar Nil’i

Dinledin mi bizi hoca?

Hak vermiştir binlerce dil[7]

Ona kurmuş gönülde il

İlim bilmez[8] lisanı sil

Anladın mı bizi hoca?

Türkçe Âdem dili oldu

Güneş gibi yere doldu

Sanma sakın bugün soldu

Dinledin mi bizi hoca?

Özden Hakk’a Türkçe söyler

Şehir olur nice köyler

Düşünmeyen bizi neyler

Anladın mı bizi hoca?


[1] Doğrusu insana çalışmasından başka bir şey yoktur. Necm Suresi/39.ayet

[2] Onlara dış âlemdeki ve kendi içlerindeki âyetlerimizi göstereceğiz. Böylece Kur’ân’ın gerçek/hak olduğunu anlayacaklardır. “Rabbinin her şeye tanık olması onlara yetmiyor mu?”

Fussilet suresi/ 53.ayet

[3] Yemin olsun ki, insanı biz yarattık. Nefsinin ona neler fısıldadığını da biz biliriz. Biz ona, şah damarından daha yakınız. Kâf suresi/16. ayet

[4] Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Asr suresi/1, 2, 3.

[5] Yaratan

[6] “Anlayıp düşünesiniz diye onu Arapça Kur’an olarak indirdik. Zuhruf Suresi/3. Ayet.”

“Eğer biz onu, yabancı dilden bir Kur’an kılsaydık, diyeceklerdi ki: Ayetleri tafsilatlı şekilde açıklanmalı değil miydi? Arab’a yabancı dilden (kitap) olur mu? De ki: O, inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur’an onlara kapalıdır. (Sanki) onlara uzak bir yerden bağırılıyor (da Kur’an’da ne söylendiğini anlamıyorlar.) Fussilet suresi/44. Ayet”

[7] Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da O’nun varlığının, kudretinin delillerindendir. Bilenler, âlimler için bunda Allah’ın kudretini gösteren deliller vardır. Rûm Suresi/ 22. ayet

[8] İşte bu örnekleri biz, bütün insanlara veriyoruz. Oysa onları ancak bilenler anlar. Ankebût suresi/43.ayet