Altunköprü Şehitleri duygumuzda yaşamaktadır

58

 

Irak Türklerinin tanınan, Türk toprak yerlerinden, Kerkük’e bağlı Türk bölgesi Altunköprü 28 Mart 1991 tarihinde, kıyıcı Saddam tarafından soykırım katliama uğramıştı.

Irak başına gelen rejimler acımazlık hainlik zalimcesine bu, temiz töreli, onurlu, tarihi yüce Türk milletimize karşı türlü planlar çizerek, milletimizi yok etmeye çalışmışlardır.

Altunköprü Türklerine mazlum baba, anne, kız, çocuk, oğullarımıza tarihe yazılarak, hiç unutulmayan Baasçılarının çirkin cinayeti işlemiştir.

Türk milleti yeryüzünde efendi, töreli, onurlu, bilinçli, özgürlük yanlısı olarak, barışsever, haysiyetli, insanlık severlikle görünerek, düşmanlar tarafından her türlü baskı ve zulüm içinde sürgün edilerek, uzaklaşmaya mecbur bırakılmışlardır.

Altunköprü katliamı 28 Mart 1991 yılında, her bir yerden gelen top, roket sesleri duyulmakla, mermilerde Irak Türklerinin yerleşim yerlerine düşmek ile toplar, mermiler verimli toprağı nimetlerle, tüm halkı besleyerek, bereketli ellerini uzatarak, yardıma koşan Altunköprü Türkleri, ne yazık ki her zaman Türklere kin düşmanlık gösteren öteki milletler, kurşununu milletimize yağmur gibi yağdırmaktaydılar.

Bağdat’tan gelen tanklarında, hareket sesleri evleri okulları daireleri sarsmakta, çocuk, kadınları korkutup ürkütmekle ortalığı korkunç sarmakla, her yerde barut ağı şehir mazot kokusu vardı.

Bu güzelim şirin gül yasemin çiçek kokulu bahar ayında milletimizin, mutluluk sevinçli günlerine matem,gözyaşı dökme ağlama gülümsemeyle karışmıştır.

Esirgemeden Türkmen milleti, yurt toprak uğrunda canını veren ve her şeylerinden varlıklarından, daha da fazla sevdikleri Kerkük, Musul, Erbil, Altunköprü, Kifri, Tuzhurmatu,Telafer ve tüm Türk milletine, vatanlarına karşı adayarak, Ulu Tanrıya, ilkelerine inanarak kendilerini canlarını adamaktadırlar.

Tüm insanları seven yardım sunan milletimiz, hiçbir zaman kimseye kötülük yapmadı, Silahı kalem diye, savaşı barış oldu diledi sevgi istedi başkalarına da.

Türk şehir, bölge, ilçe, kasaba, köylerine giren gaddar, kıyıcı Saddam uşakları Altunköprü’ye girerek evlere saldırarak, ne oldukları belli olmayan soysuz topluluk olan, diktatör Eflak Saddam kuvvetleri ile 9- 14-71- 80 yaşlarında çocuk yaşlıları, kadınları yüzlerce yiğit, kahraman Altunköprü Türklerini ellerinden gözlerinden bağlayarak, çocuk, kız kadınların yüksek bağırma çığlık sesleri, ağlayışları ve gözyaşları ile yalvarış yakarışlarına zalimler kötü onursuz düşmanlar yaşlılarına, çocuklarına aldırmadan, acımadan zorla vura, vura onları alıp götürmüşlerdir.

Her nasılsa bu gözyaşılar, mazlum kimsesiz Altunköprü’lüleri kesin zalim Saddamcı Baasçilerin ellerinden ölüm cezasından kurtarmaktan kana bulamıştır.

Taş yürekli düşman hiç zamirleri, bilinçleri uyanmadı, bu zavallı insanları kurşuna dizdikten sonra, gömmeden onları etlerini kemiklerin av köpeklerine bırakarak, Allah’tan korkmadan beyler yalnız gaddar Saddam’ın, düşmanların rızası için, taştan olan yürekleri yumuşamadan, çocukları annelerinin sıcak kucaklarından, babaları çocuklarından alarak, onları öksüz koyarak, yeni gelinleri ak yerine siyaha bürümüşlerdir.

Zavallı insanların ellerinden, gözlerinden bağladıktan sonra, dört yanlarını kurşun yağmuruna tutunarak, kanlar içine gömmüşlerdir.Temiz canları kargalara, yaban canavarlara yem olarak bırakılmıştır.

Bu zulümlü çirkin eylem, katliamı işleyenlerinin tarihinde bir silinmez, siyah nokta, utanmayan alçaklık nişanı diye kalacaktır.

Altunköprü şehitleri uğrunda, milli mücadelemiz canlarımızla, kanlarımızla sürdürmekle, yollarımızı bırakmış oldukları izlerle, aydınlatarak göğsümüzde güneş gibi doğarak, parlak meşale ışık olarak yanacaktır.

Mert şehitlerimizin şan dolu insanlık dersleri yolumuzu aydınlatacaktır.

Demokrasi Türklük yolunda şehit olana dek milli mücadele davamızın yolunda yürümeye devam edeceğiz.

TÜRK ALTUNKÖPRÜ İlçesinde şehit olanlar

1-Ahmet Enver Abdullah-1942 doğumlu

2-Hazım Enver Abdullah-1962 doğumlu

3-Atilla Ahmet Enver – 1976 doğumlu

4-Turan Ahmet Enver -1974 doğumlu

5-Adnan Halit Menden -1958 doğumlu

6-Mehmet Halit Menden-1952 doğumlu

7-Oğuz Semi Emin-1983 doğumlu

8-Cengiz Mazlum Nuri- 1968 doğumlu

9-Mansur Mazlum Nuri-1967 doğumlu

10-Nuri Mazlum Nuri-1971 doğumlu

11-Hani Mithat izzet -1970 doğumlu

12-İsam Mithat İzzet-1964 doğumlu

13-Amir Mithat İzzet-1960 doğumlu

14-Melik Faysal Süleyman-1966 doğumlu

15-Şalan Faysal Süleyman-1967 doğumlu

16-Abbas Salh Sait-1973 doğumlu

17-Abdullah Kâhya-1973

18-Ali Abdullah Kâhya-1974 doğumlu

19-Abdal selam Reşit Hasan-1966 doğumlu

20-Adil Bayız Hurşit-1972

21-Ali Hüseyin Abbas-1973 doğumlu

22-Atilla Nesih Bezirgân-1968 doğumlu

23-Ayet Kadir Rahman-1966 doğumlu

24-Aziz Ali Sait- 1955 doğumlu

25-Aziz TACIL-1953 doğumlu

26- Cebbar Sıdık-1957 doğumlu

27-Celil Fethi Mehmet- 1945 doğumlu

28-Cemal Ahmet Farad-1962 doğumlu

29-Cemal Şükür Sait-1964 doğumlu

30-Cevdet Haydar Behrem-1959 doğumlu

31-Çetin Esat Behçet-1974 doğumlu

32-Erdal İhsan Mahmut-1972 doğumlu

33-Erşat Hurşit Reşit-1955 doğumlu

34-Eyüp Salah Sait -1975 doğumlu

35-Fazıl Cihat Fettah-1954

36-Halil Fettah-1945 doğumlu

37- Halil Fethi Mehmet-1956 doğumlu

38-Hamit Garip- 1942 doğumlu

39-Haşim Haydar-1968 doğumlu

40-Haşim Mehmet Tevik-1966 doğumlu

41-Kasım Mehmet Tavik-1962 doğumlu

42-Haydar Gaydan-1956 doğumlu

43-Hişam İhsan Ali-1971 doğumlu

44-Hüseyin Ali Ahmet -1958 doğumlu

45-Hüseyin Ali Ekber-1965 doğumlu

46-İhsan Ali Feyzullah-1932 doğumlu

47-İhsan Mahmut Veli- 1940 doğumlu

48-Mehmet Reşit Veli-1925 doğumlu

49-İmet Mehmet Reşit-1960 doğumlu

50-İsem Osman Cemil-1964 doğumlu

51-İsmail Şükür-1973 doğumlu

52-Yıldırım kerim-1979 doğumlu

53-Mahmut Attar -1940 doğumlu

54-Mehmet Selim-1982 doğumlu

55-Mustafa Süleyman – 1974 doğumlu

56-İskender Ali -1957 doğumlu

57-Necat Teki-1967 doğumlu

58-Necip Sait Salih-1957 doğumlu

59-Nevzat Kadir Rahman-1968 doğumlu

60-Nihat Abdülkerim Ali-1965 doğumlu

61-Nizamettin Şükür Hamdi-1958 doğumlu

62-Nurettin Terzi ve İki Çocuğu

64-Orhan Hamit-1967 doğumlu

65-Osman Cemil-1930 doğumlu

66-Ömer Hurşit Salih-1936 doğumlu

67-Amir Ömer Hurşit-1954 doğumlu

68-Sabah Ahmet Hamdi-1944 doğumlu

69-Saddam Reşit Hasan -1971 doğumlu

70-Saip Tatar Kadir-1955 doğumlu

71-Salah Sait Salih-1938 doğumlu

72-Settar Rahman Aziz-1945 doğumlu

73-Suud Hattap Osman-1967 doğumlu

74-Şahap Ahmet Farac-1961 doğumlu

75-Şahin Nesih Bezirgân-1975 doğumlu

76-Şükür Hamdi Mehmet-1932 doğumlu

77-Tarik Bayız Hurşit-1963 doğumlu

78-Adnan Bayız Hurşit-1964 doğumlu

79-Yaşar Hamid Abdurrahmam-1965 doğumlu

80-Zaim İsmail Hasan -1961 doğumlu

81-Zeynelabidin Fazıl -1946 doğumlu

82-Zeynelabdin İbrahim- 1975 doğumlu

83-Hesip Müşir Rıza-1953 doğumlu

84-Abdurrahman Müşir Riza-1995 doğumlu

85-Selam Reşit -1954 doğumlu

86-Nedam Reşit -1965 doğumlu

87-Hişam İhsan Ali Riza-1957 doğumlu

88-İhsan Ali Rıza -1958 doğumlu

89-Mahmut Reşit -1954 doğumlu

90-Cünit Sait Behçet-1972 doğumlu

91-Cemil Süleyman Abbas-1983 doğumlu

92-Kemal Sabır Ahmet-1981 doğumlu

93-Sezer Cuma Yasin-1978 doğumlu

94-Saçıda HisamTufik-1975 doğumlu

95-Şükriye Semin hasan-1944 doğumlu

96-Bedriye Halit-1936 doğumlu

97-Şamil Abdulrahim-1947 doğumlu

98-Kabil Abbas Burhan-1928 doğumlu

99-Rüştü Halil-1967 doğumlu

100-Nazar Mehdi-1957 doğumlu

101-Ercuman Gaylan Mehmet- 1956 doğumlu

102-Abdulmecid Abdülkerim-1941 doğumlu –

103-Adıl Ömer Hurşit-1965 doğumlu doğumlu Nisan 1986 kıyıcı Kürtler tarafından arkadan kurşunla vurulmuştur.

104-Memat hac Halil -1968 doğumlu 14 Haziran 1986 Kürtler tarafından şehit olmuştu.

105-Rüştü hac Halil-1967 doğumlu 1987 yılında Kürtler tarafından arkadan vurularak şehit edilmişti

106-Nazar Mehdi 1957 doğumlu 1986 kıyıcı Kürtler tarafından arkadan kurşunla şehit olmuştu.

107-Ayat Müşür-1970 doğumlu Kürtler tarafından arkadan kurşunla vurularak şehit olmuştu.

108-Orhan hac Ekram – 1971 doğumlu Kürtler tarafından arkadan kurşunla şehit edilmişti.

109-Fatih Nefi-1956 doğumlu Türkiye mezunu Türklük Turancılıkla Türkiye ile suçlanarak, tutuklanarak bir arabaya bomba bırakılarak Saddam rejimi el ayağını keserek 1980 yılında şehit edilmiştir.

110-Hisamattin hac Nuri Behçet-1952 doğumlu Türkiye mezunu mühendis Milli Türklük doygusundan dolayı Saddam diktatörü arabasına bomba bırakarak şehit olmuştu.

111-Mehmet Hac Nuri-1955 doğumlu Bir süre kayıp olduktan sonra Saddam cellâdı tarafından idam olmuştu…

112-Selahattin köprülü 14 Temmuz 1959 tarihinde Kürt komünistler tarafından canavarcasına asılarak şehit edilmiştir.

113-Kemal Abdulsamet Ferid – 14 Temmuz 1959 Kürt komünistler tarafınden işkenceyle şehit edilmişti.

114-Muzaffer Müzahir-1962 doğumlu 1982 yılında Türkiye ile ilgili Saddam rejimi tarafından işkence altında Şehit edilmişti.

115-Abdulkadır Esat -1932 doğumlu 1982 tutuklanarak 1986 de özgür olduktan sonra Irak istihbaratı tarafından zehirlenerek şehit olmuştu.

116-Ali Ekrem suikast yoluyla 2004 tarihinde şehit edilmiştir.