Alevilik -1

33

Alevilik nedir?

Cemaat midir?

Tarikat mıdır?

Mezhep midir?

Bu soruların cevabını yazının ilerleyen bölümlerinde aramaya çalışacağız.

Alevilik İslam dünyasındaki kırılma noktasının başlangıcıdır.

Hz. Ali sevgisinin tezahürü olarak ortaya çıkmıştır.

Kökü ilk halife seçiminde görülse de sıffın savaşına dayanır.

Hz. Ali(ra)’nin ehli beytten olması sebebiyle sahabe içerisinde ayrı bir konumu vardı.

Hz. Osman(ra)’ın şahadeti üzerine Hz. Ali(ra) halife seçildi.

Olayların gelişinden anlaşıldığı üzere

Hilafet makamımda gözü olan Hz. Maviye(ra) fırsat bu fırsat diyerek adamlarını halkın içerisine saldı.

Hz. Ali hakkında olumsuz propaganda yaptırdı.

Gerekçe ise Hz. Ali(ra)’nın Hz. Osman(ra)’ın katillerini bulma konusunda yetersiz kalması idi.

Böyle bir kaos ortamında sokaktaki her insana suçlu muamelesi yapılamazdı.

Hz. Ali de suçluların bulunabilmesi için ortamın sakinleşmesini bekliyordu.

Böyle bir ortamda dışarıda gördüğü her insana katil muamelesi yapamazdı,

Doğru olanda buydu.

Hata yaptıysam Allah(cc)’dan af, kullardan özür dilerim .

Ama olayların gelişimi Hz. Osman’ın şahadetinde Hz. Maviye ve adamlarının parmağı olduğu kanaatini uyandırıyor.

Yoksa Şam valiliğinden hilafet makamına geçmek nasıl olabilirdi?

En doğrusunu Allah (cc) bilir

Neyse biz dönelim asıl konumuza.

Sıffin savaşı sırasında Hz. Âli’nin safında yer alanlara Ali’yi sevenlere

Ali taraftarları anlamında Alevi denilmiştir.

Hz. Hüseyin(ra)’in Kerbela’da şehit edilmesiyle de Aleviliğin fikri temelleri atılarak kurumsallaşmaya başlamıştır.

Şimdi günümüzdeki Aleviliğe gelecek olursak;

Aleviliği kaynağı ve tarihi gelişimi itibarıyla İslam inanç ve düşüncesi içerisinde ele almak durumundayız.

İslam düşünce sistemi içerisindeki Alevilik bir mezhep midir?

Yoksa tarikat yâda cemaat midir?

Meseleyi doğru anlamak ve aydınlatabilmek için bu soruların cevabını doğru tespit etmek zorundayız.

Günümüz Alevileri İslam düşüncesi içerisinde kendilerini nasıl tanımlıyorlar?

Alevilikte çok parçalı bir bütün ama genelin görüşü belirleyicidir.

Aleviliği; Hanefilik ve Şafiilik gibi görürseniz.

Ama o zamanda alevi fıkhı yâda alevi ilmihali olması gerekmez mi?

 Yâda varda biz mi bilmiyoruz?

Aleviliği bir tarikat gibi görüp Kadirilik ve Nakşibendîlik gibi ele alırsanız soru şu

Tarikatlar bir mezhebe mensupturlar ve silsile geleneğine sahiptirler.

Alevilikte bu anlayış var mıdır?

Alevilik göründüğü kadarıyla bir tarikat değildir.

Alevilik bir cemaat ise hangi ibadetteki ve itikattaki mezhepleri nelerdir?

Alevilikteki dede anlayışı Sünnilikteki imamın karşılığımıdır?

Değilse neyin karşılığıdır?

Evet ise, eğitimi ve tahsili nedir?

Kimse yanlış anlayarak kızmasın

Olayı ben tam ve net bir yere oturtamıyorum.

Doğru anlamak için soruyorum.

Ben Hz. Ali’ye ve onun düşüncesine karşı bir insan değilim.

Onlara saygıda kusur bile aklımıza gelmez.

Ama günümüzü doğru tespit etmek zorundayız.

Cem evleri caminin karşılığımıdır?

Alevilikteki Cem evleri caminin karşılığı ise,

Aleviler camiden neden rahatsızlık duysunlar.

Yada neden rahatsızlık duyuyorlar ki?

Hz. Ali camiyle barışık değimliydi?

 

Devam edecek