Aile İçi Eğitim

140

Aile kavramı, Türk gelenek ve göreneklerine göre oldukça önemlidir. Çünkü; kendini yönetmenin, çevreyle sağlıklı ilişki içerisinde olmanın, devletine sahip çıkmanın ilk temelleri aile de atılmaktadır. Bu temel de, eğitim ile olmaktadır.


Günümüzde; sokaklarda kalan çocukları, esrar çekenleri, kumar alışkanlığı edinenleri, çete tuzağına düşenleri görüyor ve yaşıyoruz. Bu tür olayların meydana geliş sebebi sıcak bir aile ortamının olmaması ve eğitimsizliktir.


Aile ortamı, evlatlarımızı hayata hazırladığı gibi onları dış etkilerden korur, olumsuz etkilere karşı kalkan olur. Aile, hayata yön verir, eğitir ve geleceğe hazırlar.


Türk geleneklerinde aile yapısı çok güçlüdür. Her türlü olumsuz etkiye karşı varlığını çözülmeden devam ettirmektedir. Aynı durumu, her konuda örnek aldığımız!   Avrupa ülkelerinde veya Amerika kıtasında görememekteyiz. Konu ister kişisel özgürlük olsun, ister aile içi sohbet ve duygusal davranışlar, isterse aileler arası ziyaretler. Her ne olursa olsun biz daha ileri durumdayız diye düşünüyorum. Bunu yabancı dizi ve filmlerden takip edebiliyoruz. Nasıl bir aile yapısına sahip olduklarını, ne yiyip içtiklerini, nelerle meşgul olduklarını, okuyor, dinliyor ve izliyoruz. Yoksa Amerika’yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Biz de eksik olan bir konu varsa o da, ekonomik yönden yeterli seviyeyi yakalayamamamızdır.


Aile yapımızın güçlü olması, zamanla çözülmeyeceği ve bir gün yukarıda bahsettiğimiz olumsuz olayların bizlerin ve çocuklarımızın başına da gelmeyeceği anlamına gelmemelidir. Bunun için tedbir alınmalıdır. Bu tedbir, sıcak bir aile ortamının sağlanması ve aile içi eğitimle olmalıdır.


‘’Aile içi eğitim’’deyince sadece çocukların eğitilmesi akla gelmemelidir. Yediden yetmişe herkesi kapsamalıdır. Günümüz şartlarında çocukların sağlıklı eğitimi için, eğitim konusunda evvela anne ve babaların terbiye meseleleri hususunda yetiştirilmesi ve hazırlanması gereklidir. Yani bu iş, öncelikle büyüklerde başlamalıdır. Konuya bu açıdan bakıldığında, aile fertlerinin, büyüğüyle küçüğüyle eğitim seferberliğinde olmasını söyleyebiliriz.


Aile içi eğitim de ne olmalıdır, neler konuşulmalıdır? Aile içinde sohbet ve eğitim konuları şunlar olabilir: Günlük hayatımızın düzeni, bir günde geçen ölü saatler, bu ölü saatlerin faydalı meşguliyetlerle doldurulması, faydalı meşguliyetlerin öncelik sırasına konması, aile fertleriyle sohbet, sohbetlerin gündemleri, evimizde okunması gereken kitaplar ve bunların öncelikleri, eş-dost, hısım- akraba, komşu, meslektaş- arkadaş çevreleriyle münasebetlerin düzenlenmesi, televizyon kullanımının verimli kılınması, çareleri, yoları, çocukların tatillerinin nasıl değerlendirileceği, milli, dini günlerdeki tatiller, yaz tatilleri, bu tatillerde aile olarak ne yapmalı, organize olarak komşular, akrabalar vs. ile beraber yapılabilecek şeyler… aile içi sohbetlerin konularını oluşturmalıdır.


Aile içindeki sohbetlerimiz, aile, komşu, akraba ve iş arkadaşları olsa, pek çok çözüm ortaya çıkar ve bunların hepsi olmasa da birinden biri uygulamaya konabilir. Az çok da bir başarı elde edilebilir. Bu başarı ileriye bir adımdır ve küçük görülmemelidir.


Bir de, aileler arası ilişkiler, konusuna değinmek istiyorum. Aile hayatımızda hepimizin bildiği ve yer verdiğimiz merasimlerimiz, törenlerimiz var. Bunların çoğu, eş- dost, komşu- akraba cemaatleriyle yürütülür. Doğum, sünnet, cenaze törenleri, çeşitli vesilelerle okutulan mevlit merasimleri , nikah düğün merasimleri, hacdan dönenler, yeni ev alanlar, dükkan açanlar vs. için yapılan merasimler… Akıllıca ele alındığında, bunların hepsi, milli ve manevi değerlerimizin tazelenmesi ve hayatımızın her safhasında hissettiğimiz bilgi eksikliklerimizin giderilmesi yönünde değerlendirilebilir.


Hepimiz çeşitli sebeplerle aile ortamında bir araya geliyoruz. Ama bununla yetinmemek gerekir. Çünkü yarınımızı tehdit eden gelişmeler çok sistemli, çok hızlı, çok tahripkar ve acımasız olabilmektedir. Yarın çok geç olmadan bugün bilgi eksikliğimizi gidermeli ve sağlıklı ortamların sağlanması adına aile eğitimine daha da önem vermeliyiz.