Adana Aydınlar Ocağı

67

Dünya, bölgemiz ve ülkemiz insanlık tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşamaktadır. Egemen güçler,  emperyalist odaklar, tarihte hiç olmamış kadar acımasız ve bir o kadar da fırsatçı davranmaktadır.
Egemen güçler, kendilerinden başkasına hayat hakkı tanımayacak kadar insanlığa saldırmaktadır. Böyle bir dönemde, insan olan ve insan için düşünen herkes yapılacak bir şey olmalıdır diye bir sorgulamayı mutlaka yapmalıdır.
Türk Milleti, dünya milletleri arasında bu tür zorlukları yaşayan ve bu zorlukları aşan bir millet olarak her şeye rağmen geleceğe emin bakması icap eden bir millettir.
Türk Milleti, tıpkı Millî Mücadele döneminde olduğu gibi içinden yetişen aydınlarının önderliğinde, öncülüğünde dünya egemen güçlerine karşı verdiği mücadele ile her türlü zorluğun üstesinden gelmeye muktedir tek millettir ve bu özelliği, bütün dünya tarafından bilinmekte ve örnek teşkil etmektedir.
Türk Milletinin dünya ölçeğinde böylesine örnek oluşturmasını sağlayan Türk Aydınları, insanlık var oldukça örnek alacakları bir Millî Önder bulmuş olmalarının imkânını mutlaka kullanacaklarıdır. Bu Millî Önder, Türk tarihinin en bilinçli Türk Milliyetçilerinden olan Mustafa Kemal ATATÜRK’tür.
Bahsi geçen Türk Aydınları, Yüce Türk Milletine hizmet gerektiğinde kendi şahsî hesaplarını bırakarak bir çatı altında toplanma başarısını da yine yakın tarihimizde bütün dünyaya göstermişlerdir.
Aydınlar Ocağı da bu çatılardan biri olma özelliğini taşıyan Türkiye’nin en köklü Sivil Toplum Kuruluşlarından biridir.
Yöneticisi olmaktan şeref duyduğumuz Aydınlar Ocağı, Yüce Türk Milletine hizmet etmek gayesi ile Türk Aydınlarına bir çatı oluşturmak üzere kurulmuş ve kurulduğu günden itibaren de yaptığı reklâmsız hizmetlerle sürekli güçlenerek bugün gönüllerde taht kurmuş bir teşkilâttır.
Yüce Türk Milletinin önüne aydın adıyla ve zoraki sürülmeye çalışılan zevatlar, bu milletle ve bu milletin değerleriyle hiçbir zaman barışık olamamış ve sürekli millete hor bakan anlayışları milletimiz tarafından tarihin hiçbir döneminde tasvip görmemiştir.
İşte, Aydınlar Ocağı, hem milletimizin değerleriyle barışık ve hem de milletimize hizmette en önde ve önder olma başarısını gösterebilen, daha kısa anlatımla, Türk Milletinin millî ve manevî değerleriyle yoğrulmuş Türk Aydınlarına, milletine hizmet etme imkânı veren ve bunun için Türkiye çapında güçlü bir Sivil Toplum Kuruluşu’dur.