65 Yaş Üzerinde Bulunan Yaşlılar Unutuldu mu?

35

Bilindiği üzere, 21 Mart 2020 tarihinde 65 yaş üzerinde bulunan
vatandaşlara konulan sokağa çıkma yasağı 3 ay kadar devam eti. Bu süre zarfında yaşlılar evden
dışarı adımını dahi atamadı. Bu sebeple de uzun süre kapalı yerde hareketsiz
bir şekilde kalmaktan mütevellit birçok vatandaşın psikolojisi bozuldu. Birçokları da tedavilerini
dahi yaptıramadı. Muhtemeldir ki, bu sebeple aralarında hayatını kaybedenler
dahi oldu. Aradan 3 ay geçtikten sonra insafa gelen yetkililer, yaşlılar için
hafta sonu ve diğer vatandaşlara sokağa çıkma yasağı konulduğu günlerde olmak
kaydıyla, 12.oo ile 16.oo saatleri arasında sokağa çıkma müsaadesi verildi. Bu
şartlar altında müsaade verilen yaşlılar da her tarafın kapalı olduğu, inlerin
cinlerin top oynadığı bir günde bom boş sokakları boş boş dolaşarak, gönül
kırıklığı içerinde evlerine döndüler. Bu arada mesai saati olmadığı için de
hiçbir işlerini halledemediler. Bu suretle de büyük sıkıntıya girdiler ve dertlerini
de kimseye anlatamadılar.

Nihayet yaşlılar için sokağa çıkma müsaadesi olarak, her gün olmak
üzere, !0.oo – 20.oo saatleri arası olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. Verilen
bu saatler kış günlerinde pek yeterli olmamakla beraber,  iyi kötü idare ediyordu. Fakat yaz ayları
gelince durum tamamen değişmiş
bulunmaktadır. Zira, yaz aylarında saat 20.oo de henüz güneş dahi batmamış
oluyor. Yaz sıcaklarının olanca tesiriyle devam ettiği bu günler de yaşlıdır
diyerekten 65 yaşın üstünde bulunan bütün vatandaşları amiyane tabirle tavuk
gibi evlerine girmeye mahkûm etmek reva mıdır, doğru bir karar mıdır?

Bu yaşlılar, eşlerini
çocuklarını veya torunlarını yanına alarak şöyle bir akşam gezmesi
yapamayacaklar mı? Sahiller de oturanlar, sabahın serinliğinde veya akşam üzeri
denizin imkânlarından faydalanamayacaklar mı? 
Bu soruları ben soruyorum, cevabını da ben vereyim. Halen uygulanan
yasaklar sebebiyle yaşlıların bunların hiç birisini yapma imkânı ve hakkı bulunmaktadırlar.
Bu durum yaşlılar için yapılan en büyük zulümdür, adeta bir işkencedir. Bu
yasak kararını koyanlar kendilerinin de bir gün bu yaşlılar sınıfına dahil
olabileceklerini hiçbir zaman unutmasınlar.

Diğer taraftan şehirlerarası
seyahat etmek isteyen vatandaşlar, İç İşleri Bakanlığı’nın birkaç ay önce
yayımlamış olduğu ve halen yürürlükte olan genelgesine istinaden, internet
üzerinden veyahut da 199 No.lu numaraya telefon ederek izin almaları icap
etmektedir. Buralara izin almak için müracaat edildiği takdirde ise yerine
getirilmesi zor olan talepler de bulunulmaktadır,   Yaşlılar
sınıfına giren vatandaşların, çoluğunu, çocuğunu arabasına alarak şöyle
gönlünce seyahat etme hakkı, istedikleri yerde konaklama imkânı bulunmamaktadır.
Yola çıksalar bile sabah saat 10.oo kadar, akşam ise saat 20.oo den sonra
karşılarına sokağa çıkma yasağı engeli çıkmaktadır. Takdir edileceği üzere bu
şartlar altında yapılan seyahatin ise ne tadı olur, ne de tuzu. Bu suretle,
bazı vatandaşların dolaylı olarak seyahat etme hürriyetleri bir nevi elinden
alınmış bulunmaktadır.

Diyelim ki,  65 yaş üstünde bulunan bir vatandaş
genelgenin bütün icaplarını yerine getirmek suretiyle, Antalya da bulunan bir arkadaşının
evinde misafir olamaya hak kazandı. Bütün engelleri aşarak da Antalya’ya geldi.  Burada bir hafta kadar kaldıktan sonra,
arkadaşına daha fazla yük olmamak için ikamet etmekte olduğu vilayete geri dönmeye
karar verdi. Karar verdi de fakat, tam bu noktada karşısına İç İşleri Bakanlığı’nın
genelgesi çıkıyor. Genelge diyor ki, yaşlı arkadaşım siz buraya geldiniz, bir
hafta kaldınız. Şimdi ise ayrılmak istiyorsunuz.  İyi güzel de, Siz genelge hükümlerine göre
buradan en az 30 günden önce ayrılamazsınız diyor. Şimdi bu duruma göre yaşlı
vatandaş ne yapacak. 30 günü tamamlamak için arkadaşının evinde zoraki olarak
kalmaya devam mı edecek, yoksa bir otele mi taşınacak. Bu takdirde masraflarını
kim ve nasıl karşılayacak? Bu arkadaşın kendine göre yapmış olduğu programı ne
olacak. Şimdi burada ifade etmek istediğim husus şudur. Bir yetkili çıkıp da genelgenin
bu hükmünün faydasını izah edebilir mi? 
Ben düşünüyorum, düşünüyorum da bir türlü, hiçbir faydalı tarafını
bulamıyorum. Yaşlı vatandaşlar bu kadar zora sokulmaz ki. Devleti yöneten birçok
idarecilerimizin de yaşlarının 65 in üzerinde olduğu hususunu da unutmamak
lazım.

 Netice
itibariyle. yukarıda arz edilen sebeplerle, unutuldukları zehabına kapıldığım 65
yaş üstü vatandaşlara konulan sokağa çıkma yasağının tamamen kaldırılmasının
çok isabetli ve faydalı olacağı kanaatinde bulunmaktayım.