360 Derece Düşünmek

53

360 Derece düşünmek nedir?

Haricilikle ne alakası vardır?

Hariciliğin Kerbela ile ilgisi nedir?

Farklı bir düşünce tarzı 

Alışılmadık bir yorum sunacağım size..

360 Derece düşünmenin ne olduğunu anlamak için hariciliğin çıkış sebebini bilmek gerekir.

Hariciler Sıffın savaşından hakem olayını istemeyerekte olsa kabul etmesi sonucu Hz. Ali(ra)’yi küfürle itham ederek ordusundan ayrılmışlardı.

Haricilik İslam tarihinde ortaya çıkmış ilk siyasi ve itikadı gruptur.

Allah’ın kitabı varken de hakem kabul etmekte neyin nesi.

Onların ana itiraz noktası bu

Allah’ın kitabı konuşan bir canlı değil ki sen haklı, sen haksız desin.

Hakem hükmünü Allah’ın kitabına göre verecektir.

Aristo’ya, Eflatuna yâda laik kurallara göre değil.

 Hakemlerde insandır bazen hataen, bazende kasten yanlış yapabilirler.

Eğer ordu Hz. Ali’nin sözünü dinleyip bu oyuna gelmeseydi.

Eğer hariciler denilen bu grup 45 derece açıyla olaylara bakıpta orduyu terk etmeselerdi.

Hz. Maviye de muhtemelen ya öldürülecek yâda devlet görevinden el çektirilmek suretiyle cezalandırılacaktı.

Böylece devletin yani Hz. Ali’nin ordusuna alternatif başka bir ordu olmayacaktı.

Hilafet saltanata dönüşmeyecek, Maviye ve Yezit meselesi halledildiği için Yezit yezitlik yapamayacaktı. Belkide böylece Kerbela’ya giden yolda kapanmış olacaktı.

İslam tarihinin dönüm yâda kırılma noktalarından biri olan Kerbela faciası yaşanmamış yürekler asırlarca kanamamış olacaktı

Bu olayın kader programıyla bir ilgisi var mı yok mu?

Çok net bilemiyorum

Ama bu olaya yüzde yüz kaderin tecellisi olarak ta bakmamak lazım.

O zaman sorumluluğu ve cezayı kaldırmış oluruz ki bu da yanlış olur.

Olaylara 45 yâda 90 derece açıdan baktığınız zaman resmin bütünü gözükmez.

Vereceğiniz karar varacağınız sonuçta çoğu zaman yanlış olur

Tabi ki art niyetli fırsat düşkünü insanlar olacaktır.

Bunlar mevzu dışı

Diğer taraftaki insanların olayları doğusuyla batısıyla güney ve kuzeyi ile yani 360 derece değerlendirerek

İyi yorumlayıp doğru analiz ederek bir karar vermeleri gerekir.

Aksi halde harici mantığıyla hareket etmiş olursunuz.

Bu arada hariciler münafık değil.

Art niyetli ajan falanda değil.

Çoğu zaman geceleri ibadet

Gündüzleri oruçla geçiren

Samimi Müslümanlar.

İyi niyet ve samimiyet

Yanlış yapmaya engel değildir

Eksik olan nedir?

Bakış açısının dar olması

Yani 360 derece düşünememek

Fevri hareketler çoğu zaman telafisi imkânsız zararlara ve kardeş kanının dökülmesine sebep olur.

Ülkemiz bölgemiz ve dünyada meydana gelen semavi, arazi ve beşeri afetlere karşıda 360 derece düşünmek gerekir.

Eskiler affedersiniz eskimezler buna

‘Efradını cami ağyarını mani’ olarak isimlendirirlerdi.

Doğru düşünmek, isabetli karar vermek, sonunda pişman olmamak

Aksi durum ayının dostluğuna benzer ki pişman olmaya zaman bile kalmaz.

Ayının dostluğu

Fi tarihinde insanların riyakârlığından ikiyüzlülüğünden illallah diyen bir insan

İnsanlardan uzak bir hayat yaşamaya karar verir.

Bir ayı yavrusu alır onu büyütür.

Ayı sahibine çok bağlıdır.

Sahibi de ayısını çok sever

Bu arada aylar yıllar geçer ayı büyür.

Bir yaz günü ayısıyla kırlara gezinmeye çıkan bizim vatandaş

Epeyce gezinip yorulunca bir ağacın altında oturup dinlenmek ister.

Mevsim yaz havada çok sıcak olduğu için rehavet çöker.

Bir müddet sonra uyumaya başlar.

Sahibinin yüzüne sinekler konunca ayı sinekler den rahatsız olmasın diye elini sallayarak sahibini korumaya çalışır.

Bir üç beş derken ayının eli iyice yorulur sinir tavan yapar.

Bu halde iken sahibinin yüzüne konmuş bir sinek görünce şu yaramaza haddini bildireyim deyip bütün gücüyle sineğin bulunduğu yere bir tokat atar.

Tabi bu tokat sahibine olan sevgisi ve sineğe olan kızgınlığındandır.

Tokat o tokat zaten uyuyan sahibi uyumaya devam eder.

Biraz önce pişman olmaya bile vakit bulamazsınız dedim ya.

Evet, İslam dünyası’da ayıların dostluğuna fazla güvenmemeli.

Ayıdan ayı’ya da fark var

En sade vatandaşından

En tepedeki yöneticisine kadar hepimiz 360 derece düşünmek zorundayız.

Maalesef bir kısmımız 45 bazılarımız 90 derece açılarla olayları değerlendiriyoruz.

Eğer bu harici mantık bizde devam ederse

Bütün İslam dünyası Kerbela’ya dönecektir.

360 derece düşünebilmek temennisiyle…

Üç kutuplu dünyayı bekleyiniz