Şimdi Bir Ney Ahengi

30

Şu Yemyeşil vadi şeceresinde ağlar
Nasıl bir hasretler her keresinde ağlar

Ağlamak düşer mi biz var iken vadiye
Ki bizim bahtımız gör neresinde ağlar

İdraki dirilten yüce bir sesten uzak
Ruhumuz “üç gün”ün cenderesinde ağlar

Güllerin mevsimi kararmış ufka esir
Yar böyle perişan penceresinde ağlar

Feryadımız arşı delecekmiş bilen kim
Dil vermez gönlümüz hançeresinde ağlar

Sevgili canların yüreği kan sızdırır
Ancak seven bilir “dil yaresi”nde ağlar

Bir neyzen inceden hatırlatır gerçeği
Yanmış nefesimiz baş paresinde ağlar

Ve öper toprağı her damlası Yağmur’un
Hem sevda derdinde hem çaresinde ağlar