İşi Ehline Vermek

33

Mustafa bey her yıl sonunda olduğu gibi çok sinirliydi. Fabrikasına
ait depolar 6.000 -7.000 ton açık vermişti. Ekonomik kaybı çok büyüktü.

O yörenin halkı Mustafa beyin fabrikasından çok şikayetçiydi.
Çevreye yüklü miktarda amonyak salıyordu Mustafa beyin fabrikası.
Çevreye salınan amonyağın miktarı ve rüzgarın şiddetine göre insanlar o
oranda nefes almakta zorluk çekiyordu. Bu yüzden Mustafa beyin
fabrikası sürekli çevreyle ilgili yerlere şikayet ediliyordu. Mustafa
bey çevreye verdiği zarardan dolayı yüklü miktarda para cezası ödemek
zorunda kalıyordu.

Son ödediği cezadan sonra iyice kafası bozulan Mustafa bey,
fabrikasını Rüstem beye satmaya karar verir. Fabrikayı satın alan
Rüstem beyin ilk işi üretim bölümündeki yöneticileri tamamen
değiştirmek olur. Üretimin başına Nevzat beyi getirir. Nevzat bey,
çalışma hayatının 25 yılını bu işle geçirmiş fakat dünya görüşünden
dolayı Mustafa bey tarafından pasif görevde tutulmuş başarılı bir
mühendistir.

Üretimin başına geçen Nevzat bey, proseste yaptığı tadilatla her gün
çevreye salınan amonyağı tekrar geri kazanır ve hammadde olarak
kullanmaya başlar.

Rüstem beye artık çevreyle ilgili şikayetler gelmediği gibi yıl
sonunda depoları açık vermiyor ve kasasına ilaveten 2.000.000 $ para
giriyordu.

Rüstem bey örneğinde görüldüğü gibi atalarımız ne güzel söylemiş “ at binenin kılıç kuşananın” .

Atalarımız da geçmişte sorumluluk vereceği kişileri belirli
aşamalardan geçirir ve bu aşamaları başarıyla geçenlere sorumluluk
verirdi. Buna en güzel örnek 15. ve 18. yüzyıllar arasındaki
Osmanlılardaki Enderun müessesesidir. 14 ve 15 yaşlarında Edirne ve
Galata sarayından seçilen çocuklar buraya getirilir ve burada verilen
eğitimle İmparatorluğun yönetici sınıfı yetiştirilirdi. Kabiliyetli ve
başarılı olanlar vezir olur veya İmparatorluğun çeşitli kademelerinde
görev alırlardı. Dikkat edilirse İmparatorluğun zirvede olduğu yıllar
bu yüzyıllar arasındaydı.

Kur’an-ı Kerim Nisa Süresi 58. ayette “Allah size, mutlaka
emanetleri (işleri) ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında
hükmettiğiniz zaman adaletle davranmanızı emreder” diye buyurmaktadır.

Bir kişi hakkında değerlendirme yaparken, o kişinin o mevki ve
makamın ehli olup olmadığına dikkat etmeliyiz. Adam kayırmak, adama
göre iş vermek dinimize de uygun değildir geçmişimize de. Kapasitesinin
üzerinde sorumluluk yüklenen kişilerin durumu Mustafa beyin akibetine
benzeyecektir. Konusunda ehil insanlarla çalışmak muhakkak ki başarıyı
getirecektir.

Her alanda artık işin ehli insanları söz sahibi yapalım…