IMG-LOGO
Güncel

“Ki Aldatmadır Dinleri / ve Gurrehum fî Dînihim”

14 01 2020

 – “Mâ Kânu Yefterûn / Uydurdukları İftiralarla” (Âl-i İmran 24)

 

“Ve örttüler dinlerinin üzerini” (En’am 137)

“Dinlerini parça parça edip her biri bir şeyin taraftarı oldular” (En’am 159)

“İnsan şeytanları her Nebiye düşman” (En’am 112)

“Halka riyakârdırlar” (Nisâ 142)

“Âyetlerimi azıcık menfaat karşılığı pazarlamayın!” (Mâide 44)

“Uyar onları; O’ndan başka veli ve şefaatçi yok!” (En’am 51)

“Oysa iyiliğe nail olamazsınız, sevdiğiniz şeyleri paylaşmadıkça..” (Âl-i İmran 92)

“Kuşkusuz benim velim Allah” (A’raf 196)

“Allah’la aranıza koyup yardım istediklerinize kul olmam bana yasaklanmıştır.” (En’am 56)

“Allah’tan başkasına dualanma; ne fayda verebilir, ne zarar verebilir.” (En’am 71)

“Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah’tan gayrısını mı veli ittihaz edeyim? Bana, barışçıl olanların öncüsü olmam ve ortaklar koşanlar arasında olmamam emredildi.” (En’am 14)

“Hayır, sizin mevlânız / koruyucunuz Allah'tır.” (Âl-i İmran 150)

“Göklerin, yerin ve içindekilerin mülkiyeti Allah’ındır” (Mâide 120)

“Muhammed, bir elçiden başkası değildir.” (Âl-i İmran 144)

“Bir Nebinin kamu malından çalması olacak şey değildir. Ki kim çalarsa Kıyamet Gününde çaldığı şeyle birlikte getirilir.” (Âl-i İmran 161)

“Şüphesiz Allah, sorumlulukları yetkin olanlara vermenizi ve insanlar arasında yargıda bulunduğunuzda adaletle davranmanızı buyruk veriyor.” (Mâide 58)

“Kuran’ı derinlemesine düşünmüyorlar mı?” (Mâide 82)

“Ey iman edenler! Öz benliğiniz, anne-babanız, yakınlarınız aleyhine de olsa adaleti dimdik ayakta tutarak Allah için tanıklık edenler olun.” (Mâide 135)

“Allah’ın aydınlattıkları; aydınlanmayla yürüyün” (En’am 90)

“Ey inananlar, siz kendinize bakın; aydınlanma yolundaysanız saptıranlar size zarar veremez.” (Mâide 105)

“Ve kim birini yaşatırsa / ihya ederse bütün insanlığı yaşatmış gibi sayılır” (Mâide 32)

“Ve onları yeryüzünde topluluklara ayırdık; içlerinde erdemli kimseler de var ve alçaklar da..” (A’raf 168)

“Toplumda benim yerimi al ve barışçı ol. Sakın bozgunculuk modasına tâbi olma!” (A’raf 142)

“Ve yılgınlığa kapılmayın, ve kederlenmeyin. Ki mutlaka üstün gelirsiniz, eğer inanıyorsanız” (Âl-i İmran 139)

Yenilendiler Allah’tan nimetle ve erdemle, kötülük dokunmaksızın” (Âl-i İmran 174)