Bekir GÜNAY

Bekir GÜNAY

Akademisyen - Doç Dr.

begunay@ yahoo.com

Özgeçmiş

27 Mayıs 1966 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. İlk, Orta öğrenimini Afyonkarahisar'da yaptı.1983 yılında Afyon Lisesinden mezun oldu. Aynı yıl (1983) İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne girdi. 1987 yılında mezun oldu.

18.Temmuz 1987 yılında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Başbakanlık Uzmanı olarak meslek hayatına başladı. 1994 yılına kadar kurumda idareci ve grup amirliği görevlerinde bulundu.

1989 tarihinde akademik eğitimine başladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Biliminde başladığı yüksek lisans eğitimini Doç. Dr. Şükrü Hanioğlu'nun danışmanlığında hazırladığı "Mehmed Sadık Rıfat paşanın Hayatı, Eserleri ve Görüşleri" adlı  tezi ile 1992 yılında bitirdi. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yakınçağ tarihinde Doktora eğitimine başladı. 1999 tarihinde Prof. Dr. Kemal Beydilli'nin  danışmanlığında "Seyyid Abdurrahim Muhib Efendinin Paris  Sefirliği ve Büyük Sefaretnamesi" adlı teziyle  Yakınçağ tarih doktoru  unvanını aldı.

1994 yılında Kocaeli Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümünde Okutman olarak akademik mesleki hayatına başladı. 2003 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası ilişkiler Bölümü Siyasi Tarih Bölümü Anabilim Bilim dalında Yrd. Doç. Dr. olarak Öğretim üyeliğine geçti. 2003-2006 yılları arasında Uluslararası ilişkiler Bölüm Başkan yardımcılığı ile 2003-2009 yılları arasında Uluslararası ilişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanlıklarında bulundu.

2007-2008 yılları arasında College of Arts& Sciences, Department of History, University of North Texas, USA'da Misafir Öğretim Üyesi olarak bulundu.  Nisan 2010 yılında Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doçenti oldu.

Şubat 2011 de Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden İstifa etti Şubat 2011 tarihinde Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Bölüm Başkanlığı görevine atandı. Bu tarihten itibaren görevini Süleyman Şah Üniversitesinde devam etmektedir.

Yayın   Faaliyetleri

İlk kitabını Ermeni Tehciri İzmit 1914-1920 Ankara 2002 yılında yayınladı.

İkinci Kitabı Avrupa'dan Asya'ya Sorunlu Türk Bölgeleri, IQ Kültür-Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2005 de neşir edildi.

Üçüncü kitabı, Ermeni Meselesi ve Tehcir (İzmit Ermenileri ve Tehcir), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İzmit, 2006de basıldı.

Dördüncü eseri " SSCB Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde  Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Değişim, I.Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi,18-21 Eylül 2006  Kongre Kitabı, C.I,II, Kocaeli 2007'de akademik dünyaya kazandırıldı

Beşinci kitabı ise Orta Asya Toplumlarında Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Arayışlar, II. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi, Kongre Kitabı, Kocaeli,2009 yayınlandı.

Altıncı Kitabı Paris'te Bir Osmanlı, Seyyid Abdurrahim Muhib Efendinin Paris Sefirliği ve Büyük Sefaretnamesi, İstanbul, 2009 yayın dünyası ile buluştu.

Günay'ın çok sayıda ulusal uluslar arası makalesi ile 20'nin üzerinde yüksek lisans ve doktora tezleri bulunmaktadır.

Günay aynı zamanda Uluslar arası Sosyal Bilimler Birliği Genel Sekreteri ve Bilgesam Strateji Merkezi  İcra Kurulu üyesidir.

YAZILARI (1 adet)

HABER LİSTEMİZE KATILIN

To Top