Hasan ONAT

Hasan ONAT

Akademisyen - Prof. Dr.

onat@divinity.ankara.edu.tr

Özgeçmiş

1957'de Çankırı'nın Eldivan ilçesinde doğdu. Aynı yerde ilkokul tahsilini tamamladı. Ortaokul ve liseyi Parasız Yatılı olarak Yozgat'ta okudu; 1974'de Yozgat Lisesi'ni bitirdi. 1979'da A.Ü.İlâhiyat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra aynı fakültede İslâm Mezhepleri Tarihi Kürsüsü'ne asistan olarak girdi.


1.11.1981-1.3.1982 tarihleri arasında kısa dönem askerlik hizmetini yerine getirdi.


"Emeviler Devri Şii Hareketleri" isimli teziyle, 1986'da "Doktor" ünvanını aldı.

1987'de yardımcı doçent,

1989 tarihinde "Doçent" ,

5 Ağustos 1995'te de Profesör oldu.

1993 yılında, Londra ve Manchester'de, sahası ile ilgili araştırmalar yaptı.

1994 yılında Roma Gregoriana Üniversitesi Misiology Fakültesi'nde, misafir öğretim üyesi olarak dersler ve seminerler verdi.

17 Ağustos 1999-16 Ağustos 2002 tarihleri arasında, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dekanlığını yaptı.
1998-2003 yılları arasında, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği, İmam Hatip Liseleri'nin ve İlköğretim Din Kültürü Ahlak Bilgisi müfredatının yenilenmesi faaliyetlerinde görev aldı.

Halen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'inde İslâm Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı başkanlığını yürütmekte ve İslâm Mezhepleri Tarihi ve Günümüz İslâm Dünyâsında Dinî Akımlar derslerini okutmaktadır.

"Emeviler Devri Şii Hareketleri", (Ank.1993),  
"Yirminci Asırda Şiilik ve İran Devrimi" (Ank.1996),

"Türkiye'de Din Anlayışında Değişim Süreci" (Ank. 2003) gibi basılmış eserleri ve İslam Mezhepleri, Şiilik, Alevilik, Din

Anlayışı, Küreselleşme gibi konularda çok sayıda makalesi vardır.

Ayrıca, 1986 yılından beri, Türkiye'nin Sesi Radyosunda haftalık programlar yürütmektedir. İngilizce, Arapça ve Farsça bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

YAZILARI (85 adet)

HABER LİSTEMİZE KATILIN

To Top