IMG-LOGO
Şiir Defteri

Kul Etmiş Gitmiş

15 08 2019

 

Ne var bu işlerde, hikmeti nedir?
Bahçıvan fidanı dal etmiş gitmiş.
Kimini çalıştır, kimine yedir!
Arı bin çiçekten bal etmiş gitmiş.

Birçok yerde eşkıyada idare,
Söylesen dokunur, söz zülf-i yâre;
Fermansız geçince sakaldan fare,
Kuralsız işleri yol etmiş gitmiş.

Derviş hücresinde çekerken virdi,
Daha uyumadan bir rüya gördü,
O anda kalbine kuşkular girdi,
Meğer o kör şeytan el etmiş gitmiş.

Bilmem ki bu yurda gelir mi fecir,
Gördükçe ülkeyi yüreğim acır,
Yalnız satış bilen acemi tacir,
Benim altınımı pul etmiş gitmiş.

Hanı bekle diye tuttuk hancıyı,
Keyfince toplayıp gelmiş yancıyı,
Bırakmış bizlere derdi, sancıyı;
Hanı yağmalamış, kül etmiş gitmiş.

Karabudak ne sap döner ne keser,
Kalmadı maziden yurdumda eser,
Bildiğin her şeyi orta yere ser,
Bizi, kim zalime kul etmiş gitmiş?