IMG-LOGO
Güncel

Kızılay ve Şehrimizin Kan Temini Üzerine

27 06 2019

Sağlık hizmetinde kan ve kan ürünleri önemli, vazgeçilmez ve yerine başka bir madenin kullanılamadığı önemli bir tedavi maddesidir. Bu ihtiyaç maddemiz bağışçı insanlarımızın verdiği kanlar ile karşılanmaktadır. Bu konudaki kanuni yükümlülükler 1980 li yıllardan itibaren Türk Kızıl ayı'nın sorumluluğuna verilmiştir. O tarihten önce bu konuda ciddi boşluklar olup bu ihtiyaç hastanın yakınlarından alınan bağış kanları, yoksa hastanelerimizin yakınlarına kurulmuş ticari kurumlar veya hastane çevrelerindeki paralı kan bağışçılar ile karşılanmaktaydı. Yetkilendirmeden sonra Kızılay kurumumuzun yaptığı çalışmalar ve düzenlemelerle önemli ilerlemeler kaydedilmiş ve bu alanda çok daha verimli ve sağlıklı bir hizmet alınır hale gelinmiştir. Bu konu ile ilgili 2011 Haziran ayında Kan Haftası vesilesi ile yaptığım bir değerlendirme yazısını gazetemizde paylaşmıştım. O tarihlerdeki Kızılay Genel Başkanı olan Tekin Küçükali 'ye bu konuya gösterdiği hassasiyet ve başarılı çalışmalarından dolayı bir teşekkür yazısını Kocaeli Aydınlar Ocağımızın internet sayfasında yayınlamıştım. Merak edenler oradan bu konudaki bilgi ve kanaatlerimi okuyabilirler.

Öğrendiğim bilgilere göre 2017 yılında, Kocaeli genelinde 40 bin kan bağışı alınmış ve buna karşın 50 bin ünite kan tüketilmiştir.2018 yılında ise bu rakam %20 artışla 48 bin bağış kanı toplanmıştır. Kullanılan kan ise %10 artışla 55 bin ünite miktarında olmuştur. Bu kanların temini daha önceleri zorunlu bağışçı şeklinde ve askeri birliklerden olurken şu anda gönüllü bağış ve bağışçılardan olmaktadır.

Kızılay, şehrimizde 2 si İzmit,1 Gebze'de olmak üzere 3 sabit kan istasyonu ve de 3 gezici kan istasyonunun çalışmaları ile kan bağışı almaktadır. Fabrikalardan yapılan toplu bağışlar, sivil toplum kuruluşlarımızın öncülüğünde yapılan kan bağışı çalışmaları, gezici istasyonlarımızın çağrıları ile halkımızın yaptığı kan bağışları,gönüllü bağışçılarımızın belirli aralıklarla yaptıkları kan bağışları böylesine önemli bir ihtiyacımızı karşılamaktadır.

Şehrimizde alınan bu kanlar, Düzce Bölge Kan Merkezine bağlı olduğumuz için oraya gitmekte ve orada yapılan işlemlerden sonra kullanıma hazır hale gelmektedir. Şehrimizdeki sağlık kurumlarımız, Gebze bölgesindeki sağlık kurumları dâhil, kan ihtiyaçlarını Düzce' de kullanıma hazır hale getirilmiş bu kanlardan, hastanelerimizin kan transfüzyon birimleri aracılığı ile temin etmektedirler. Teknolojinin getirdiği imkânlar sayesinde artık total kan yerine ihtiyaca göre eritrosit süspansiyonu, trombosit süspansiyonu, plazma gibi ayrıştırılmış ürünler şeklinde kullanılmaktadır.

Şehrimizin sağlık hizmetleri alanındaki hizmet sunum gücü ve kabiliyeti her geçen gün artmaktadır. İzmit merkez, Gebze ve ilçelerimizdeki özel ve kamu hastanelerine, şehir hastanesi de eklenince bu durum daha da artacaktır. Dolayısı ile 80 'li yılların şartları içinde yapılan planlama gereği Bölge Kızılay Kan Merkezimizin Düzce olmuştur. Bu durum kan hizmetlerimizi karşılamakla beraber artık yeni bir düzenleme ye de ihtiyaç vardır. Bu hizmetin şehrimizde yeni bir kan merkezi ile verilmesi hizmet kalite ve verimliliği için gereklidir. Bu gerçekleşinceye kadar ise ulaşım ve taşıma y önü ile daha verimli ve kolay olacağı için, daha sonradan kurulmuş olan İstanbul Kartal Kan Merkezi üzerinden ihtiyacımız karşılanmalıdır. Şehir Hastanemizin açılması durumunda bazı kurumlarımızın oraya taşınacağı beklenmektedir. Böyle bir durumda boşalacak bir kurumumuzun Bölge Kan Merkezi şeklinde planlanması konunun daha güzel bir şekilde çözümlenmesini sağlayacağını düşünebiliriz.

1982 yılından beri bu şehirde yaşayan ve uzmanlığım gereği ilgi alanımdaki bu hizmetleri yakından bildiğim için konuya ilgililerin ve kamuoyunun bilgisine sunmak istedim.