IMG-LOGO
Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı Türk Tarihini Böyle Biliyorsa Vay Halimize…

19 November 2018

Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay 8. Dairesi'nin verdiği, Öğrenci Andı'nın okullarda çocuklarımıza tekrar okutulması kararını tarihe gömmek için kararı temyiz etti. MEB temyiz dilekçesinde, Öğrenci Andı'nı "çağdışı ve bilimsel değil" diyerek eleştirdi, faşizm ve komünizm uygulamalarına benzetti ve ""Türkler kendi çağdaşı unsurlara göre ulus bilincine en geç ulaşan topluluktur" dedi.

MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 11 sayfalık temyiz dilekçesinde, "Milli Kimlik, Uluslaşma ve Öğrenci Andı" başlığı altında Andımız'daki Türklüğe ilişkin ibareler hakkında kimlik kavramına ilişkin açıklamalarda bulunuldu. Türk ulusal kimliğinin tarih sahnesine çok geç çıktığı belirtilen dilekçede, Osmanlıcılık ve Fransız İhtilali'ne de değinilerek şu görüşlere yer verildi: 
"Türkler kendi çağdaşı unsurlara göre ulus bilincine en geç ulaşan topluluktur. Türkiye Cumhuriyet'ini kuran kadro zaten gecikmiş olan süreci hızlandırmak için yoğun çaba harcamıştır. Özellikle 30'lu yıllarda benimsenen politika, artık toprak bütünlüğünü garanti altına alan bir ülkenin milli bütünlüğünü de sağlamasıydı. Öğrenci Andı da bu amaçla benimsenmiş ve ilkokullarda okutulmaya başlanmıştır. Ulus bilincine geç ulaşan bir toplumda bu çeşit sembol ve ritüellerin kullanılarak, ortak bir milli kimlik inşa edilmeye çalışılması anlaşılabilir bir durumdur. Ancak 2023 yılında yüzüncü yılını dolduracak olan Türkiye Cumhuriyeti'nde toplumun zaten bir milli kimlik kazanmış olduğunu kabul etmek gerekir. Yani Öğrenci Andı işlevselliğini yitirmiştir. Hal böyleyken 21. yüzyıl Türkiye'sinde 30'lu yılların ritüellerini benimsemek anakronik (çağdışı) bir yaklaşım olacaktır."
Türk milletinin milli kimliğini keşfetmesini, Fransız İhtilali'nden sonraki gelişmelere ve fikir akımlarına (Osmanlıcılık-İslamcılık-Türkçülük) bağlanması kadar saçma bir şey olamaz. Bu hatalı görüşü öne süren kurum, başka bir kurum olsa affedilebilir, ama görevi milli tarihimizi çocuklarımıza öğretmek olan MEB olursa, asla affedilemez. Kendi tarihini bilmeyen kişiler, Milli Eğitim Bakanlığı'nda nasıl görev yapar? Bu kişiler, Destanlar Devri'nden itibaren milletimizde Türklük bilincinin var olduğunu bilmiyorlar mı? Oğuz Kağan'dan, Attila'dan, Kürşat'tan, Kaşgarlı Mahmut'tan, Karamanoğlu Mehmet Bey'den, Timur'dan haberleri yok mu? Hepsini bir yana bırakın, 552-745 tarihleri arasında kurulan ve İlk defa Türk adını taşıyan Göktürk Devleti, 7.-8. yüzyıllarda Orhun ırmağı kıyısına Bilge Kağan, Kültigin ve Tonyukuk adına dikilen ve içinde Türk adı geçen anıtları bilmiyorlar mı? Osman Gazi, Fatih, Yavuz ve Kanuni Türk Hakanı değiller miydi? 
Türk milletinin milli bilincinin varlığı için tarihimizden daha binlerce örnek gösterilebilir. Ama gerek yok, ben bu dilekçeyi hazırlayanların kesinlikle bu tarihi gerçekleri bilmedikleri kanaatinde değilim. Bu bir zihniyet meselesidir ve bu zihniyetin Türklük ve Atatürk'le bir sorunu vardır. Ama bunu açıkça ifade edemedikleri için, hedeflerine dolambaçlı yollardan ulaşmaya çalışıyorlar. Hâlbuki düşüncelerini açıkça söyleseler, hem bizi, hem de kendilerini fazla yormayacaklar.
Öğrenci Andı'nın okullarda çocuklarımıza tekrar okutulması kararına karşı çıkanlara tavsiyem, ya adında "Milli" olduğu belirtilen bu kurumdan ayrılın, ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nın adından "Milli" vasfını kaldırın, olsun bitsin. Ama iyi oldu, bu vesile ile sizleri çok iyi tanımış olduk.