IMG-LOGO
Güncel

Değer yaratan bir değer: Turan Yazgan(1)

11 10 2018

Birlikte Türk dünyasını dolaştığımız Turan Yazgan bir değerdir. Bir değer yaratan ve zaman içerisinde kendileri de bir değer olan insanları anlamak için onların çocukluklarına gitmek epeyce gerekli bir iştir. Bu gibi insanlar çocukluklarında o fevkaladeliklerinin bize epeyce örneğini verirler.

Turan Yazgan'ın çocukluğu ve ilk gençlik yılları fevkaladeliklerle doludur. İnsanlar şair, müzisyen ve bir ilim ateşiyle, bir yüksek marangozluk şevki ve heyecanıyla, beceresiyle doğdukları gibi bir idealizm geniyle de doğarlar. Turan Yazgan da onlardandır.

Turan Yazgan'ın çocukluğu ve gençliği: bir Turancı yetişiyor

Turan Yazgan, fakir bir ailenin çocuğudur. Fakir bir Türkiye'de doğmuştur. Çocukluk yılları II. Dünya Harbi yıllarına denk düşmüştür. O yıllar, kıtlık yıllarıdır da. Turan Hoca orada çalışma gayretindedir. Sanki ailenin bütün yükünü üzerine almış, aileyi geçindirmek mecburiyetinde olan bir büyük insan karakterinin izlerini, o sırada biz Turan Yazgan'da görürüz. O şartlarda yapılabilecek her işi denemiştir. O küçük kasabada yapılabilecek işlerden bazıları tezgâhtarlık veya satıcılıktır. Bu işlerde çalışırken gösterdiği tavır bir büyük adam tavrıdır.

Ortaokul ve lise yıllarında idealizminin ana çizgileri belirmeye başlayacaktır. Ortaokulda Turan Yazgan'ın Turancılığı belirmiştir. İsminin Turan olması da ayrıca büyük bir tesadüftür. Türklük aşkının nasıl olup da küçük bir kasabada gönlüne düştüğü ise ayrı bir hikâyedir. Parasız yatılılık o devrin Cumhuriyet yıllarında mühim bir imkândır. Devletin yaptığı muazzam bir iştir. Zeki ve imkânı olmayan ailelerin çocuklarının okuması için büyük bir fırsattır. Turan Yazgan, bu fırsattan faydalanarak birincilikle kazandığı parasız yatılı imtihanından sonra Kastamonu'ya gitmiş; Kastamonu'da lisede âdeta fikirlerinin tohumları toprağa ekilmiş ve orada yeşermeye ve meyve vermeye başlamıştır.

Fikirleri Kastamonu'da netleşen Turan Yazgan, Turancılık ve Türk dünyasının ana çizgilerini benimsemiş büyük bir zekâya sahiptir. Yine o yıllarda, hayatının çizgilerini kafasında belirlemiş; çizdiği yolda ilerlemeye kendini hazırlamış bir Turan Yazgan vardır. Mesela, doğacak üç çocuğunun isimleri lise yıllarında bellidir: Korhan, Karahan ve Közhan. Bu isimler, o tarihte yazılmış ve bir kenara kaydedilmiştir. Hayatını bu şekilde planlayan bir yüksek idealistin hayatı ile karşı karşıyayız.

"Ne olursan ol, her şeyde en iyi ol!"

Turan Yazgan'ın idealizminin üniversite yıllarında ve akademisyenlik hayatında da devam ettiğini görüyoruz. Bu idealizmin ana çerçevesi "Ne olursan ol, her şeyde en iyi ol!" esasına dayanır. Turan Yazgan, mesleğinde birinci sınıf bir insandı. Karakteri ve yüksek idealleri bakımından olduğu kadar, meslekî bakımdan da herkesin önünü iliklediği bir insandı. Buna çok defa şahit oldum; insan tanımak ve meslekî dikkatler bakımından pek çok toplantıda, pek çok karşılaşmada gördüğümü ifade etmeliyim.

(Devam edecek)