IMG-LOGO
Kültür - Sanat

Ses Getirecek Eserler:

12 09 2018

 

Sadi Somuncuoğlu

(Millî Düşünce Merkezi)

 

Atsız, Türkçülüğün Mistik Önderi

 

Ahmet Bican Ercilasun'un, 'ATSIZ, Türkçülüğün Mistik Önderi' ile İskender Öksüz'ün  'Bilim, Din ve Türkçülük' eserinin aynı gün piyasaya çıkması, önemli bir müjde oldu. ATSIZ'ı yazmak Bican Hoca'ya yakışırdı. 'Bilim, Din ve Türkçülük' de, İskender Hoca için biçilmiş kaftandı.

ATSIZ'ı, Bican Hoca'nın yazması, heyecan verici ve çok anlamlı. Şüphe yok ki, Atsız, yarım asırlık Türk fikir tarihinde müstesna bir yere sahip. Yüksek medeni cesareti ve Türklüğe yapılan haksızlıklar karşısında susmayan kalemiyle, tartışmaların hep merkezinde oldu. Yazdıkları, yaptıkları, yaşadıkları ve ülküsüyle tarihimizin en çok tartışılan ve en yanlış anlaşılan adamıydı. Bu bakımdan, ATSIZ'ı, hem de 'Türkçülüğün Mistik Önderi' kapsamında yazmak zordu. Kim yazsa, ikna edici ve yeterli görülmezdi. Ama gençliğinden itibaren Atsız çizgisini takip eden, O'nu çok yakından tanıyan ve bundan da önemlisi bilim namusuna sahip birinin yazması gerekirdi; öyle de oldu. Uzmanlık alanının Türk Dili, Edebiyatı ve Tarihi (Türklük Bilimi) olması da, kayda değer bir husustur.

'ATSIZ, Türkçülüğün Mistik Önderi'ni biraz yakından tanıyalım. Eser, belgeler ve fotoğraflar bölümü hariç tam 717 sayfa. Ama hiç çekinmeyin; zira elinizde en heyecanlı ve çekici roman gibi zevkle okuyacağınız bir eser var.

Bölümleri ise şöyle: Söz başından sonra 'Tarihler ve Olaylar' başlığı altında beş bölüm var. Her bölümün altında kapsadığı yıllar ve olaylar belirtilmiş. Sırasıyla 1832 -1940 yılları arasında 12 olay, 1940-1950 yılları arasında 13 olay, 1950 - 1960 yılları arasında 13 olay, 1960 - 1975 yılları arasında 75 olay, ele alınmış. Yayımlanan ve kapatılan dergiler, kitaplar, yapılan mücadeleler, sürgünler, hapishaneler, mahrumiyetler vb. var.

Kitapta: 'Bilim Adamı Atsız' ana başlığı altında 'Tarihin İçinde Yaşayan Tarihçi', 'Tarihî Metin Yayınlarıyla Dilcilik, Yarıda Kalan Edebiyat Tarihi' ve 'Zorunlu Bibliyograflık' ara bölümleri; 'Sanat Adamı Atsız' başlığı altında, 'Ruhlara İşleyen Şiir', 'Şiirin Dışı' ve 'Şiirin İçi', 'Tozlu Sahifelerden Çıkıp Yüreklere Yerleşen Kahraman: Kür Şad (Bozkurtların Ölümü) romanın analizi, 'Devlet Uğruna Kendini Feda Eden Urungu' (Bozkurtlar diriliyor) romanı ve analizi. 'Meçhul Şehzade: Delikurt' ve analizi. 'Dalkavuklar Gecesi' ve analizi. 'Z Vitamini' ve analizi. 'Bir Zaman Yolcusu: Selim Pusat' (Ruh Adam Romanı) ve analizi. 'ATSIZ'ın Hikâyeleri', 'Fikir Yıllarında ve Kalem Kavgalarında Atsız Üslubu', 'Türkçülük Düşüncesinin Mistik Önderi' (Atsızın Fikirleri) 'Ülkü/Mefkûre, Türk - Türkçülük - Milliyetçilik', 'Irk - Irkçılık/Soyculuk, Turan/Turancılık', 'Tarih Anlayışı', 'Dil ve Edebiyat', 'Askerlik - Ordu - Savaş - Disiplin', 'Ahlâk - Ahlakçılık', 'Din - Yobazlık', 'Batılılaşma - Medeniyet - Kültür - İlim', 'İktisat - Köycülük/Memleketçilik', 'Sosyal Adalet', 'Atatürk, Cumhuriyet ve İnkılaplar', 'Komünizm - Sosyalizm', 'Bölücülük-Kürtçülük' , 'Büyük Adamlar', 'Sonuç yerine.' bölümleri ve konuları var.

 

Eser, 16 X 24 santim ölçüsündedir.

 

Panama Yayıncılık:

Yüksel Caddesi Nu: 7-A/7 Kızılay Ankara. Telefon ve Belgegeçer: 0.312-432 14 80

e-posta: info@panamayayincilik.com internet: www.panamayayincilik.com

Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun:

1943 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. 1971'de Dr., 1979'da Doçent, 1986'da Profesör unvanlarına hak kazandı. 1976 Haziran'ı ile 1977 Ağustos'u arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle şehrinde Üniversity of Washington'da misafir araştırıcı olarak bulundu. 1983′te Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün başkanlığına getirildi. 1986′da Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kurdu. 1992'de Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü başkanlığı, 1993 yılında Yüksek Öğretim Kurulu'nda Türk Dünyası Müşaviri, aynı yıl Türk Dil Kurumu Başkanı vazifelerine getirildi. 2001-2002 yılları arasında Türkiye-Kırgızistan Manas Üniversitesi'nde öğretim üyeliği fakültenin dekanlığı ve Türkoloji Bölümü başkanlığı yaptı. Hâlen Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yayınlanmış eserlerinden bazıları:

Bugünkü Türk Alfabeleri (1977), Kutadgu Bilig Grameri (1984), Dilde Birlik (1984),  Moğolistan ve Çin Günlüğü (1991),  Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (ortak) (1992), Türk Dünyası Üzerine İncelemeler (1998)

 

Bilim, Din ve Türkçülük

Bu eser, İskender Hoca'nın altıncı kitabının adı; dizin bölümüyle birlikte 374 sayfa. Hoca'nın kitaplarının hepsi de orijinal, kendi bilim ve fikrinin ürünü. Diğer kitapları: Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi, Niçin Geri Kaldık, Türk'üm Özür Dilerim, Millet ve Milliyetçilik, Alt Akıl - Aptallar ve Diktatörler.

Okuyanlar bilir; esprili hoş bir üslup, fakat dinamit gibi muhteva, sağlam fikir dokusu, parlak bir akıl ve zekânın ürünü. Okuyan bilir; ama henüz okumayanlar, elbette bilmez. Ama zihinlerine depo ettikleri ve doğru bildikleri yanlışların tasfiyesinden korkanlara tavsiye edilmez.

İskender hoca kitaba başlarken, 'bilim nedir?' diye sordu ve cevabını verdi: 'Bilim, hele bilimin uygulamalı dalları, muhakkak ki vasıta (araç)'dır. Fakat bilim aynı zamanda dünyaya bakışımızda, problemlere yaklaşımımızda bir zihniyettir; bu yönüyle dünya görüşümüzün bir parçasıdır: O halde temel değerlerimizden biridir. Bilim bahsi çok önemli. Arkasından 'Bilim ve Din' bölümü geliyor. Müslüman düşüncesi ve Hıristiyanlık evrim için ne diyor? Ele alıp değerlendirdi. İslâm'ın temel açmazlarını; Neo-haricilik, proleterya ve ümmet devleti, ideoloji ve devlet, kavmiyetçilik, tekfircilik gibi meselelerini inceledi.

'Kendi hikâyem: Yale ve ODTÜ'de Oktay Sinanoğlu' bölümünde, Yale'deki doktora çalışmalarını ve yaşadıklarını anlatıyor. Her akademisyen adayının mutlaka okuması gerekli ve çok tatlı bir hikâye.'Yardımcı Doçentlik', 'Kuantum teorisi ve felsefe', 'Bilim ve Teknoloji', 'Demokrasi', 'Bilinmeyen Türkeş', 'Bilim ve Türkçülük', 'Millet ve Milliyetçilik üstüne sohbet' gibi önemli konular işlenmektedir.

İftiharla söylemeliyiz ki; tarihe mal olan bu değerli eserler 2014 yılında Milli Düşünce Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde hazırlandı. Daha önce yayımlanan Ethem Ruhi Fığlalı Hoca'nın 'Lâiklik', İskender Hoca'nın 'Millet ve Milliyetçilik', Bican Hoca'nın 'Türk Kağanlığı' kitapları da aynı kararın sonucu hazırlanıp yayımlandı. Millî Düşünce Merkezi Yönetim Kurulu üyesi İskender Öksüz ve Ahmet Bican Ercilasun ile Ethem Ruhi Fığlalı Hoca'mıza teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız.

13,5 x 21 santim ölçülerindeki 376 sayfalık eser de PANAMA YAYINCILIK tarafından okuyucuya sunuldu.

Prof. Dr. İskender Öksüz:

1945 yılında İzmir'de doğdu. 1966 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya-Fizik Bölümü'nden mezun oldu. 1968'de Yale University (Master of Science),  1969'da Yale University (Ph. D.) dereceleri aldı. 2002 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde Profesör oldu.

1987-2002 yılları arasında sağlık ve bilişim sektörlerinde çeşitli firmalarda profesyonel üst yönetici,  1981-1987 yılları arasında Prof. Unvânı ile University of Petroleum and Minerals, Suudi Arabistan'da Akademik ve İdarî yönetieci,  1987-2002 yılları arasında çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği, Genel Müdürlük, Holding Genel Koordinatörü, 1968-1981 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Bölüm Başkanı, Rektör Yardımcısı Rektör Vekili, Kürsü Başkanı, Senato Üyesi, Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu 7. Dönem üyesi, Atom Enerjisi Konusunda Bakan Danışmanı olarak vazife yaptı.

Yayınlanmış Eserleri:

Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi / Ayhan Tuğcugil müstearı ile. (1978), Türk'üm Özür dilerim (2012), Niçin Geri Kaldık? (2013), Millet ve Milliyetçilik (2016), Alt Akıl: Aptallar ve Diktatörler (2017), Bilim, Din ve Türkçülük (2018). Ayrıca yayınlanmış 29 adet ilmî makale ve tebliğ.

Uzmanlık Alanları:

Teorik Kimya, Fiziko-Kimya, Bilgisayar Uygulamaları ve Programlama (C, C++, FORTRAN, Assembler, PC Sistem Programcılığı), Nümerik Metodlar (optimizasyon, matrisler, simülasyon, Monte Carlo metodları, Görüntü işlem, Bilgisayar Yardımıyla Eğitim (CAL).

Yabancı Dil: İngilizce/ Almanca

İskender Öksüz, kitaplarında bizi inceler: Türkleri, Türkiye'yi, dünyanın bize, bizim dünyaya bakışımızı. Bunu bir gazete okuru düzeyinde yapar. Eğitimden bahsettiğinde üç ülkenin dört üniversitesinde, dört ayrı uzmanlık alanında hocalığı ve rektörlük düzeyinde üniversite yöneticiliğine kadar deneyimiyle yazar.

Bilim anlatıyorsa dünyanın en ünlü üniversitelerinden birinden alınan derecelerinden, en ünlü dergilerinde yüzlerce atıf alan yayınlarından hareket eder. Yönetimden söz açtığında tecrübesi bir dükkândan başlar, bir holding genel koordinatörlüğüne, 10'a yakın şirkete ve borsaya, kaliteye ve yönetim bilimine uzanır. Siyasette sadece etkilenmemiş, kurduğu ve girdiği Sivil Toplum Kuruluşlarıyla 1960'lardan beri yazdıklarıyla siyaseti etkilemiştir de.

 

KUŞBAKIŞI

İslâm'ın Gerçek Yüzü:

İslâm düşüncesi, Allah merkezli bir düşünce düzenidir. Bu düzende, her türlü tefekkür, tasavvur ve fikrin merkezini Allah düşüncesi teşkil eder. Bütün eylemler, davranışlar, hareketler ve faaliyetler, bu merkeze bağlı ve onun ürünü olarak gerçekleşir, oluşum kazanır. Bu anlamda, 'yaratılış düşüncesi', O'na bağlı olarak da 'yaratan ve yaratılmış' fikri kendini kabul ettirir. Yaratılış, Yaratan'ın bir eseri olduğundan bu oluşumla gerçekleşme imkânını kazanan her türlü 'oluş' ve bu oluşun en ince ayrıntılarının keşfi, bu merkezden çevreye yayılan bir faaliyet olarak görünür. Bu anlamda, felsefe, sosyoloji, psikoloji, etnoloji, kimya, fizik, jeoloji, velhasıl topyekûn bütün bilimler ve onların araştırma ve incelemeleri, yaratılışın Yaratan tarafından nasıl gerçekleştirildiğinin araştırılıp bulunmasını gösterirler.

Prof. Dr. Haytânî Altıntaş'ın telif ettiği 13,5 X 21 santim ölçülerinde, karton kapak içerisinde 271 sayfalık kitap, Ağustos 2018'de okuyucuya sunuldu.

AKÇAĞ BASIM YAYIM PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ:

Tuna Caddesi Nu: 8/1 Kızılay-Ankara. Telefon: 0.312-432 17 98 Belgegeçer: 0.312-432 28 52 www.akcag.com.tr e-posta: akcag@akcag.com

BEKLENMEYEN ŞAHİT VE DİĞER ÖYKÜLER

Cinâyet ve polisiye romanların yazarı Agatha Christie'nin eseri Beklenmeyen Şahit, içinde Hercule Poirot'nun yeni bir macerasının da bulunduğu daha önce yayımlanmamış hikâyeleriyle okuyucuya sunuluyor.

1920'lerin Londrası... Şehirdeki büyük bir evin tüylü halıları şok edici bir cinayetle lekelenir. Kurban, Emily French adında çok zengin, yaşlı bir kadındır. Bütün deliller bu acımasız cinâyeti kurbanın yüklü mirasını bıraktığı yakışıklı genç Leonard Vole'un işlediğini göstermektedir. Yaşlı kadının sâdık yardımcısı Janet Mackenzie de mahkemede bu yönde ifâde vermiştir. Leonard, eşi Romaine'nin tanıklığıyla temize çıkacağından emindir. Ne var ki zanlının eşinin mahkemedeki ifadesiyle dâvâda akıl almaz bir dönüşüm yaşanır.

Daha önce yayımlanmamış hikâyelerin de yer aldığı Beklenmeyen Şahit'te Agatha Christie'nin ilk defa karşılaşacağınız esrarengiz karakterleri okuyucuyu yine şaşırtacak!

Çiğdem Öztekin'in Türkçeye çevirdiği kitap, 13,5 X 19,5 santim ölçülerinde, 280 sayfa olarak Ağustos 2018'de yayınlandı.

ALTIN KİTAPLAR:

Göztepe Mahallesi, Kâzım Karabekir Caddesi Nu: 32 Bağcılar, İstanbul. Telefon: 0.212-446 38 88

Belgegeçer: 0.212-446 38 90 e-posta: iletisim@altinkitaplar.com.tr //  www.altinkitaplar.com.tr

BU VATAN KİMİN?

Orhan Şaik Gökyay, şiirlerinde en çok vatan, tabiat, kahramanlık, yalnızlık konularını ele almıştır. Fakat onu meşhur eden şiiri ise şüphesiz dillere pelesenk olmuş olan 'Bu Vatan Kimin' adlı şiiridir. 1937 yılında şair Bursa'da iken evinin yakınlarında bulunan resmî bir dairenin direğinde mahzun bir hâlde durduğu görünen bayrağı, İstiklâl Savaşı yıllarını yaşamış şaire dert olmuş ve bu şiirin ilk mısraları orada doğmuştur. Türk tarihini, Türk milleti ve onun kahramanlık sembolü Mehmetçiği karşımıza getiren bu destan; Orhan Şaik Gökyay'ın adını ilelebet yaşatacak bir vatan yadigârıdır.

Editör Nusret Gedik tarafından yayına hazırlanan kitap, 13,5 X 21 santim ölçülerinde, 136 sayfa olarak Temmuz 2018'de okuyucuya sunuldu.

YEDİTEPE BASIM YAYIN DAĞITIM LİMİTED. ŞİRKETİ:

Çatalçeşme Sokağı Nu: 27 Defne Han Daire:12 Cağaloğlu, İstanbul Telefon: 0.212-528 47 53

Belgegeçer: 0212-512 33 78 www.yeditepeyayinevi.com e-posta bilgi@kitapadresi.com

KISA KISA / KISA KISA...

1- MEVLANA AŞKINA: N. Ahmet Özalp /  Kapı Yayınları.

2-TANZİMAT ROMANI: Tamer Kütükçü / Ötüken Neşriyat.

3- TÜRK TOPLUMUNDA AYDIN SINIFIN ANATOMİSİ: Prof. Dr. Orhan Türkdoğan. Timaş Yayınları.

4- ESKİ ZAMANLARDA İSTANBUL HAYATI: Balıkhâne Nâzırı Ali Rıza Bey. Kitabevi Yayınları / M. Varış.

5- VAHİY: Behram Menteşoğlu. Yakın Plan Yayınları.

 

DERKENAR:

SADİ SOMUNCUOĞLU DİYOR Kİ:

Haber şöyle: "Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye vatandaşlarına vize muafiyeti verilmesini Ankara'nın Rum kesimini 'Kıbrıs Cumhuriyeti' olarak tanıması şartına bağladı. Böylece Kıbrıs'ın tanınması fiilen kriter haline geldi."

Bu haberi okuyanlar, 'AP kararları bağlayıcı değil ki' diyerek rahatlayabilirler. Ama kazın ayağı öyle değil. Zira 3 Ekim 2005 tarihli Türkiye İçin Müzakere Çerçeve Belgesi (MÇB) AP kararlarının bağlayıcı olduğunu söylüyor. Hatta; genelgeler, iç ve dış yazışmalar, beyanatlar, açıklamalar gibi bütün AB belgeleri için aynı ifade kullanılıyor. Türkiye için "zıvanadan çıkmış" bu tür hukuk ve ahlak dışı kararlara, 'müzakerelere başlama' uğruna 'eyvallah' denildi. Kamuoyuna da büyük bir başarı diye sunuldu.

Acaba neden? Bilgisizlikten mi? Sanmıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla, 'batı değerlerine (!)' teslimiyetin 'faziletlerinden (!)' yararlanmak peşine düşüldü. İçerde ve dışarıda yapılacaklar, özel gündemleri için çok önemli bir manivelaydı. Brüksel 'şefaat' kaynağı gibi görüldü. Bu günlere gelindi. Saç saça, baş başa birbirimize girdik, fakat değişen fazlaca da bir şey yoktu.

AB'ye gelince, 60 yılda inşa ettiği ortaklığı, Türkiye müzakerelere başlıyor diye, yerle bir etti. Utanmadı. MÇB, Türkler için Majino hattı gibiydi, ama kendi değerlerini de buharlaştırdı. AB müktesebatı, hukuk, demokrasi, insan hakları nerede kaldı. Hani siz bunların savunucusuydunuz?

(Millî Düşünce Merkezi internet sitesi. Erişim târihi: 08.09.2018)