IMG-LOGO
Şiir Defteri

 

Çağ açıp kapayan Türk'ün evladı,
Al bayrak göklere dikilsin de gör.
Ülke fethedenin Fatih'ti adı,
Kütüğe bir künye çakılsın da gör.

O günler bir daha gelir mi deme,
Genç kuşak ceddini bilir mi deme,
Hayâlimiz gerçek olur mu deme,
Cehalet setleri yıkılsın da gör.

Tarafını belli eder karınca,
Türk ülküsü her bireyi sarınca,
Büyüklüğün bir farkına varınca,
Bilim meş'alesi yakılsın da gör.

Çalışarak gerçek olur gelişme,
Asıl hedef çalışmaya alışma,
Bir de Hakça olur ise bölüşme,
Yanlışlar yerinden sökülsün de gör.

Adaleti tekrar sağlayacak Türk,
Zalimin elini bağlayacak Türk,
Coşkun sular gibi çağlayacak Türk,
Vampirin dişleri çekilsin de gör.

Karabudak beklemeden çık yola,
Türk'üm diyen herkes girsin kol kola,
Dökülsün marşımız gönülden dile,
Mağrurun bileği bükülsün de gör.