IMG-LOGO
Şiir Defteri

Dokunmadan zülf-i yâre söz ile
Tedbir al sen neler çıkar pusudan.
Gemimiz karaya otursa bile,
Konuşalım biz hep havadan sudan!

Devlet erkânını tenkit etmeden,
Hocaya, Vaize atıp tutmadan;
Lider takımına zinhar çatmadan,
Konuşalım biz hep havadan sudan!

Zülf-i yâre dokunursak yanarız,
Başımıza buyruk olsak donarız,
Muma dönüp ışık versek söneriz,
Konuşalım biz hep havadan sudan!

Buluta bak desem, ördek miyim der;
Gölge etme desem, çardak mıyım der;
Pınar uzak desem, bardak mıyım der;
Konuşalım biz hep havadan sudan!

Elin etlisine karışmayalım;
Küstüğümüz dağla barışmayalım,
Mağrurla, bilgeyle görüşmeyelim;
Konuşalım biz hep havadan sudan!

Makamı mansıbı riske atmadan,
Kapı dibindeki ite çatmadan,
Destek verenleri pişman etmeden,
Konuşalım biz hep havadan sudan!