IMG-LOGO
Sağlık

Şehrimizin Hastahaneleri

14 09 2017

1910'ların Gureba Hastanesinden 2020'lerin Şehir Hastanesine

Yaşadığım İzmit şehrinin ilk hastanesinin Gureba Hastanesi olduğunu öğrendiğimde sağlık kurumlarımız hakkında bilgilendirici bir makale yazmaya karar verdim. Gureba Hastanesi, İnbayırı Sarnıcı'nın hemen yanındaki şimdi okul olarak kullanılan yerde açılmıştır. 1914 yılında 25 yataklı bir hastane olarak hizmete açılmış, 1920-1928 yılları arası parasızlıktan çalıştırılamamıştır. 1928 deki 300 bin nüfuslu Kocaeli'mizde sağlık hizmetleri, kapasitesi 75 yatağa çıkarılmış bu memleket hastanesi, ilçelerindeki 5 yataklı dispanserlerde, toplam 16 hekim ve 13 sıhhiye memuru tarafından sağlanmaktaydı. Gureba Hastanesinin bir bölümü Askeri Hastane dir. Bu bölüm daha sonra Askeri Hastane olarak Gültepe mahalline taşınmıştır. Bu Askeri Hastane şimdi ki Derince Askeri Hastanesine dönüşmüştür.

1924 yılında şehrimizde bir de Hilal-i Ahmer Hastanesi vardı. Mübadele sebebi ile gelen insanlarımıza hizmet vermek üzere kurulan bu 25 yataklı hastane mübadele'nin tamamlanması ile kapanmıştır. Bulaşıcı hastalıklar yönünden yaptığı hizmetler ve mübadelenin getirdiği kötü hayat şartlarının sebep olduğu dizanteri-zatüriye gibi hastalıklara karşı önemli hizmetler verdiği bilinmektedir.

Şehrimizin nüfusu Seka Kağıt Fabrikasının kurulmasından sonra hızla artmış, 1940'larda 350 bini geçmiştir. Bu sebeple bu hastane ihtiyaca cevap vermemeye başlamış ve daha merkezi bir yere yeni bir hastane yapılması gündeme gelmiştir. 1945'de ise santraldeki yerde hastane yapılmaya başlanmış,1952'de inşaatı bitirilerek 100 yatağı verem hastalarına, 60 yatağı genel hastalara hizmet vermek üzere yine Memleket Hastanesi adı ile hizmete girmiştir. Bu hastane 1957 yılından itibaren İzmit Devlet Hastanesi adı ile hizmetini sürdürmüş ve 1986 yılında şu an polikliniklerin bulunduğu binanın eklenmesinden sonra Kocaeli Devlet Hastanesi adını almıştır. Eski Sağlık Bakanımız Kazım Dinç ve Başhekim Dr. Burhanetdin Ulusu döneminde Acil ve Yoğun Bakım hizmetlerinin verildiği girişteki birimler eklenmiştir. 1999 depremi, bu eski blokların birinde ağır hasara sebep olduğu için bu ilk blok yıkılmış, ameliyathaneler ve bazı bölümler, yapılan ek binaya taşınmıştır. Dr. Şefik Postalcıoğlu'nun Başhekimliği döneminde görüntüleme ve onkoloji bölümlerinin eklenmesi ile hizmet gücü daha da yükselmiştir. 2015'de ise, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri ve eski başhekimlerinden Dr. Şenol Ergüney Bey'in gayretleri ve öncülüğünde yapılan, önümüzdeki günlerde açılacak olan, 400 yataklı yeni bina ile hizmetini sürdürmeye devam edecektir. Yeni binaya taşınıldığı zaman, eski binaların hepsinin yıkılarak bu alanların park ve bahçe olarak değerlendirileceği söylenmektedir. Geçmişi hatırlatması ve bilinilirliği artıracağı için, mümkün ise ilk binanın yıkılmayarak değerlendirilebilme imkanı düşünülmelidir.

İzmit Seka Devlet Hastanesi: 1946 yılında, fabrika Reviri olarak açılmıştır. 1950'de SSK'ya devredilmiş, 75 yataklı olarak sigortalı ve ailelerine hizmet vermeye başlamıştır. Sigortalıların sayısının artması sebebi ile 1978'de B Blok eklenerek hizmet imkanı arttırılmıştır. Şahsen benim de çalıştığım ilk blok 99 depreminde hasar gördüğü için yıkılmıştır. Başhekim Kemal Cebeci'nin gayretleri, hastane derneğinin ve hayır sevenlerin desteği ile yeni ek binalar yapılmış, şu an ki şartları ile hizmetini sürdürmektedir. 2005'de hastane hizmetlerinin birleştirilmesi sebebi ile önce İzmit Devlet Hastanesi ve daha sonra, 2008'de Seka Devlet Hastanesi adını almıştır.

Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi:1993 de 1100 yataklı kapasite ile SSK Kocaeli Hastanesi adı ile hizmete girmiştir. Halk arasında bulunduğu bölgeye izafeten Derince Sopalı Hastanesi olarak bilinir. 1996'da bir bölümü Tıp Fakültesi'ne tahsis edilmiştir. Bu hastanemizin binası 99 depreminde kullanılamaz hale geldiği için 2007 tarihine kadar, deprem sonrası kurulan prefabriklerde hizmetini sürdürmüştür. 2007'de güçlendirilip revize edilmiş olarak yeniden hizmete sokulmuştur. Dr. Nevzat Doğan'ın milletvekili ve Dr. İlhan Tan'ın başhekim olduğu günlerin zor şartlarında bu hizmetin sürdürülmesindeki gayretleri unutulmamalıdır. 2008 yılında Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi adı ile 450 yataklı bir hastane olarak, giderek güçlenen bir sağlık kadrosu ile hizmetini sürdürmektedir. Bitişiğindeki kapanan Askeri Hastane ile birleştirilerek çok daha kapsamlı hizmet imkanına kavuşacak bir sağlık kurumu olarak çalışacağı söylenmektedir.

Üniversite Hastanesi: Üniversitemizin Tıp Fakültesi 1992'de kurulmuş ve ilk olarak 1996'da Derince Sopalı SSK Hastanesinde 80 yatak kapasite ile hizmet vermeye başlamıştır. Binanın depremde hasar görmesi sebebi ile 240 yataklı prefabrik hastane binası ile hizmetini sürdürmüştür. Umuttepe Kampüsünde ki yerine ise 2005 tarihinde 722 yatak kapasite ile geçmiş ve hizmetine devam etmektedir. Kuruluşu ve daha  sonra bu kurumun ortaya çıkmasında emeğinin çok olduğunu bildiğim  başhekimleri Prof. Dr. Mustafa Dülger, Prorf.Dr.Oğuz Özbay ve Üniversite Rektörü Prof. Dr. Baki Komsuoğlu ile diğer emeği geçenlere şükran borcumuz olduğunu unutmamalıyız...

Şimdi de 1100 yataklı Şehir Hastanesi İzmit cephanelik bölgesinde yapılmaya başlanmış ve 2 yıl içinde hizmete girecektir. Bu imkanları ile ilimiz, kendi insanı dışında bölgeye de sağlık hizmeti verecek bir şehir haline gelmiştir. Özel hastanelerimizi de sayarsak bu sağlık hizmeti sunma gücü şehrimizi önemli bir sağlık turizmi merkezi haline getirebilir.

Sağlık kurumlarımız bakımından son 100 yılda nereden nereye geldiğimizi görüyoruz. Özel hastanelerimizi de yazacağım yazı ile bu alandaki hizmet gücümüzün fevkalade ileri olduğunu göreceğiz. Her bir ilçemizdeki sağlık hizmeti veren birimler de göz önüne alındığında konu daha iyi anlaşılır.

Buralara ihtiyacınızın olmayacağı sağlıklı günler dileğiyle.